Aktorė klajoja po Ameriką

Aktorė klajoja po Ameriką

 

Rita Bočiulytė

Nostalgija: aktorė V.Kochanskytė Amerikos lietuviams skaito B.Brazdžionio ir kitų Lietuvos poetų eiles. Kęstučio Poškaus (Torontas) nuotr.

ktorė Virginija Kochanskytė šį rudenį sutinka Amerikoje, su literatūrine programa „Koks didelis tas grožio ilgesys” klajodama po Kanados ir JAV lietuvių bendruomenes. Jų pakviesta aktorė skaito poeto Bernardo Brazdžionio eiles jo 100-ųjų metinių paminėjimo renginiuose.

„Publikai patinka, sako, kad nieko panašaus nėra buvę, klausia, kada ir vėl atvažiuosiu. Energijos daug reikia, bet smagu. Organizatoriai stengiasi, kad viskas būtų gerai, – ir jų numylėtas poetas B.Brazdžionis oriai paminėtas, ir publikai jauki atmosfera sukurta”, – džiaugėsi V.Kochanskytė.

Detroitas, Dainava (ateitininkų stovykla), Vasaga, Torontas (Kanada), Vašingtonas, Nju Džersis, Niujorkas, Bostonas, St.Petersburgas (Florida), Klivlendas – toks aktorės atostogų vojažas po Amerikos žemyną. Daug koncertų, aplodismentų, smagaus bendravimo, įdomių žmonių, turistavimo.

„Į koncertus susirenka daugiau vyresnės kartos lietuvių, kuriems ne tik B.Brazdžionis yra svarbus, jiems rūpi ir Lietuva. Daugelis mane yra įsidėmėję iš ankstesnių mano atvykimų į Ameriką. Juk joje lankausi jau aštuntąsyk. Malonu, kad ateina ir nemažai naujosios bangos lietuvių – vieni išsiilgę Lietuvos, kiti nori paklausyti manęs, nes matę ir girdėję gimtinėje”, – pasakojo aktorė.

Jos programa iš dviejų dalių. Taip norėjo organizatoriai. Pirmoji dalis skirta B.Brazdžioniui, o antroji sudėliota iš įvairių autorių tekstų ir pačios aktorės romantiškų ir ironiškų, šmaikščių ir lyriškų autorinių interpretacijų gyvenimo kelionės tema. Kartu aktorė pristato dvi savo kompaktines plokšteles „Per pasaulį keliauja žmogus” ir „Romasero bėgančiam laikui”.

„Programa teatralizuota. Su organizatoriais pagal galimybes bandome „sukurti” scenografiją, apšvietimą. Regis, kol kas sekasi. Publika visur buvo patenkinta. Tai labai malonu. Neveltui važiuota, – dalinosi įspūdžiais V.Kochanskytė. – Žinoma, puiku, kad tiek daug pakeliausiu ir pamatysiu. Be to, turiu nuostabią progą pasimatyti su giminėmis ir bičiuliais, su kuriais per tuos mano apsilankymus ir susidraugavau. Jų dėka toks vojažas po Ameriką yra įmanomas.”

Amerikoje praleidusi daugiau nei mėnesį, į Klaipėdą V.Kochanskytė grįš spalio 3-iąją ir pradės ruošti naują koncertinę-literatūrinę programą.

by admin