SU „KLAIPĖDOS“ LAIKRAŠČIU

„Durys“ (ISSN 2783-8153) yra vienintelis Klaipėdos krašte ir Vakarų Lietuvoje mėnesinis nekomercinis žurnalas, skirtas kultūrai, scenos ir vaizduojamiesiems menams bei literatūrai.

Žurnalas platinamas su apskrities ir miesto laikraščiu „Klaipėda“ lietuvių kalba vieną kartą per mėnesį. Vėliau jį galima įsigyti „Klaipėdos” laikraščio redakcijos skyriuose. „Duris” galima užsiprenumeruoti su laikraščiu „Klaipėda” arba atskirai „Klaipėdos” laikraščio redakcijos skyriuose Klaipėdoje: Taikos pr. 61, PC „Akropolis” ir Naujojo Sodo g. 1A, „K centras”. Žurnalą užsiprenumeruoti taip pat galima internetu: www.kl.lt/prenumerata ir gauti į namus visoje Lietuvoje. Dėl „Durų“ prenumeratos galima kreiptis ir tel. (8 46) 397 713.

KADA IR KAIP…

Į žurnalą integruoti literatūriniai „Gintaro lašai“ kaip leidinys su „Klaipėdos“ laikraščiu buvo leidžiamas nuo 1985 m., nuo 1995 m. leidinio sudarytojas – rašytojas Gintaras Grajauskas. Aštuonių puslapių mėnraštis ėjo iki 2002 m. rugpjūčio mėnesio, po kelių mėnesių pertraukos dėl finansinių sunkumų kas savaitę buvo leidžiamas tik vienas „Gintaro lašų“ literatūrinis puslapis.

„Durys“ leidžiamos nuo 1995 m., leidinio įkūrėja, redaktorė ir sudarytoja – kultūros žurnalistė, teatrologė Rita Bočiulytė. Iš pradžių leidinys ėjo 8 psl., vėliau išaugo iki 12 psl., nuo 2002 m. – iki 16 psl. Nuo 2003 m. balandžio mėnesio su „Durimis“ blokuojami atnaujinti „Gintaro lašai“.

20-aisiais leidimo metais – 2014 m., remiant Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui, „Durys” su „Gintaro lašais” išaugo iš laikraštinio formato į mėnesinį 64 puslapių, spalvotą kultūros ir meno žurnalą.

KAS YRA…

„Gintaro lašai“ – specializuotas mėnesinis literatūros leidinys, skirtas tiek literatūros žinovams, tiek ir plačiajai visuomenei. Ypatingas dėmesys čia skiriamas Klaipėdos krašto rašytojams, greta nuolat spausdinami visos Lietuvos rašytojų proza ir poezija, knygų recenzijos, publicistika etc. Svarbią vietą leidinyje užima Baltijos šalių (Estija, Latvija, Švedija, Suomija, Vokietija, Lenkija) ir kt. pasaulio valstybių (Italija, Ispanija, Brazilija, Rumunija, Ukraina, Didžioji Britanija, JAV) šiuolaikinės literatūros vertimai. „Gintaro lašai“ nuolat spausdina Klaipėdos krašto jaunų, debiutuojančių autorių kūrybą, yra išprovokavę ne vieną pirmąją knygą, inicijavo nuo 2000 m. šešerius metus iš eilės rengtą Lietuvos poetų sambūrį prie jūros „Placdarmas“. Savo puslapiuose organizuoja kasmetį Jaunųjų kūrybos konkursą (dalyvių amžius – nuo 16 iki 30 m.), gruodį skelbia ir apdovanoja laureatus.

„Durys“ – specializuotas mėnesinis meno leidinys (nuo 2014 m. – kultūros ir meno žurnalas), fiksuojantis, analizuojantis, dokumentuojantis dailės, muzikos, teatro, kino, fotografijos meno procesus ir apskritai kultūrinį vyksmą Klaipėdos mieste, krašte, Mažojoje Lietuvoje bei šalyje ir pasaulyje. Pastaruoju metu ypač daug dėmesio skiria Klaipėdos krašto istorinių tradicijų ir jų sąsajų su šiandiena paieškoms, Klaipėdos ir Lietuvos menininkų integracijai į Europos Sąjungos kultūrinį-meninį procesą. „Duryse“ spausdinami muzikologų, dailėtyrininkų, teatrologų, meno istorikų, kultūros žurnalistų analitiniai straipsniai, recenzijos, publicistinės pastabos, interviu, diskusijos, rezonansinių meno ir kultūros įvykių vertinimai. Be retrospektyvinės meno įvykių apžvalgos, pateikiami interviu, apybraižos apie konkretų menininką ir jo kūrybą.