Artūras Gelusevičius

Artūras Gelusevičius

Ričardo Šileikos nuotrauka

2004

Lapai pageltę.

Pjauna kviečius laukuose

gervės šešėlis…

**

Žuvėdros klyksmą

jūrų begalybėje

strėlė jau vejas

**

Debesų pilvus

braukia pušų viršūnės.

Vaikas sūpuoklėj…

**

Vakaras baigias…

upeliuko vingyje

skęstanti blindė.

**

Prinokus vasara.

Vėjas miško nelaisvėj…

nejuda žolė…

**

Rudens žydrynė.

Paklydėlį debesį

vejas varnėnai…

**

Ryto aušrinė…

Jaunas vėjelis šiaušia

ežero stiklą…

**

Jau nebegriaudžia…

keliauja lietaus lašas

vynuogės lapu.

**

Vėjelis šiltas!

Bet rudenį jau šaukia

žiogų grojimas…

**

Liepų žydėjimas!

Ir ko link žvaigždžių skrenda

naktiniai drugiai…

**

Naktys ilgėja.

Nesuokia lakštingala –

vienišos žvaigždės.

**

Paukščiai nečiulba.

Lyja ir lyja lietūs.

Veidrodis baloj.

**

Žolė nupjauta.

Pageltę lapai šoka

Man po kojomis

**

Saulė vakarop.

Virpa lapo šešėlis,

o gal tik paukštis…

**

Gilus vakaras.

Šaukia žvaigždės į tolius

Spalvos nutyla.

**

Leidžiasi rūkas.

Plauna ir plauna upė

Žolių žalumą.

**

O Paukščių Take!

Dega krentančios žvaigždės

Greičiau už norus…

**

Aprimsta lietūs.

Kaštonų surūdiję

lapai tuoj nuskris.

**

Saulė dar šildo.

Niekas nebegirdi, kad

paukščių jau nėra.

**

Rugiai nupjauti.

Vėjyje šnara lapai –

Tai beldžias Tyla…

**

Brėkštantis rytas.

Pražydo mėnuo pušy

Įžiebė rasą.

**

Nuplikę šakos.

Už šiaudo laikos lapas

tuoj paskęs migloj.

**

Plevena žvaigždės

negirgžda senas žibintas –

vėjas pramigo

**

Išskrido paukščiai

klupdamas brenda akmuo

gurgiančioj upėj

**

Užgeso langai

guodžias vienišiaus pirštai

įtemptai stygai

**

Senam šuliny

spindi per dieną žvaigždės

niekas nežiūri

**

Vėluoja žiema.

Sužydėjo medetka

stiebias į širdį.

**

Dangus rudenį.

Švinu gulas į upę

žolių šešėliai.

**

Tvenkinys snaudžia.

Neria lapas sudžiūvęs

giliau už žuvį.

**

Spindi ežeras

mėnesiena įstrigo

medžių grotose

**

Verpetas nakties.

Griūva skardis į upę

žvaigždžuvės siaučia.

**

Verkia debesis

Apsikabinęs pušį

Nesulauks ryto

**

Keliauja lapas

Per žolynus per balas

Mokosi skristi

**

Kelionę danguj

Išskridus iš kamino

Baigė žiežirba

2005

Vėl atodrėkis

Be garso krenta snaigės.

Lašas po lašo.

**

Karksi viršūnėj

nušiuręs senas varnas

tolsta debesys

**

Skambantis šaltis

stingsta aidu kamiene

medkirčio daina

**

Pakelės medis.

Žvalgos žiemryčių vėjas

Pernykščio lizdo.

**

Praviras langas

Blaškos sužeistas vėjas

Žvakės neranda

**

Ryto ramuma.

Remia sieną vijoklis

rankų raizgalais.

**

Meta šešėlį

nenudažyta tvora.

Gaivus vėjelis

**

Įkritęs taurėn

rausvas obels žiedlapis

slepias nuo vėjo

**

Ištįsęs beržas

ir šalia žemas klevas

tupintis liūtas

**

Nepliaupia liūtys

tuščias suolas baltuoja

nejuda akmuo

**

Vėjas vartosi

jaunoje kiemo žolėj

musės nesnaudžia

**

Pirmasis Lietus

Paskutiniame Sniege

Žydi Nuorūkos

**

Murzinas Sniegas

Slepiasi Patvoryje

Šypsosi Krokai

**

Čirškauja žvirblis

Lesiodamas ant gatvės

gulintį lietų

**

Paukščiai – virtinėm

Debesys – karavanais.

Šokuoja varlės.

**

Pirmyn Ir Atgal

Keliu Keliauja Skruzdė

Kryžkelėj Kryžius

**

Pušies išvartą

neša ant pečių beržai.

Juoduoja dangus

**

Vakaras… varpai…

Klaupias į kelio dulkes

medžių šešėliai.

**

Šunų lojimas

Pabaidė nakties vėją

Trinksi varteliai

**

Danguje upės

plukdo debesų bandas.

Vėjai – piemenys.

II

Kelionės dienoraštis. 2005 vasario paskutinė dekada. Kaunas –Viena – Milanas – Roma – Florencija – Venecija – Paduva – Kaunas.

Viena. Albertinos galerija. Marc Chagall paroda. Biblijos

motyvai…

**

Mėlynos drobės.

Mozė asilo ausim

Klausosi dangaus.

Milanas. “Paskutinę vakarienę” pamatyti galima tik iš

anksto užsiregistravus. Bandėm du kartus įeiti – nepavyko…

**

Mūrinės sienos.

Įžeminti angelai –

Nuo nimbų – viela…

Bet Sforz’ų pilies muziejuje matėme Michelangelo “Rondanini pietą”, kaltą jam būnant 89 metų…

Manoma, kad toje pietoje Jėzus “neša” Mariją… Aš to nemačiau… Mačiau dalį rankos, kuri man pasirodė esanti trečios figūros – neišlikusios. Jei ji ten turėjo būti (figūra) –

būtų nešusi ir J. K. ir M… bet darbas liko nebaigtas…

**

Nevirpa oras.

Kalba nurengtas akmuo.

Pražydo širdys.

Roma… Nėra žodžių…

Vatikano muziejuje matėme pirmąją M. pietą – harmonijos įsikūnijimas (jam buvo 25–eri). Teigiama, kad mintis mirtį, grožį ir kančią pavaizduoti tobula – geniali.

Kaip sakė mūsų gidė – “nežiūrėkit į varnas – varnos gali nuskristi”…

Važiuojant į Florenciją pradėjo “plaukti” trieiliai… (Sako, Florencijoje kūrė ir Leonardas da Vinči, ir gimė atominės bombos kūrėjas).

**

Apsnigtais kalnais

Čiuožia debesų tuntai.

Kiparisų kuorai…

**

Pilių griuvėsiai

Tuščiomis akiduobėmis

Saugo viršūnes.

**

Vynuogynuose

Sniegas pėdom nusėtas.

Fazanai ir čia.

**

Murzina upė.

Virsta paplautas akmuo

Kalnas dūsauja…

**

Palinkus pušis

Ant irstančio šlaito

Žiūri į dangų.

**

Debesys slėny

Suka ir suka ratus.

Ruduoja žolė.

**

Akmuo ant akmens.

Vingiuoja kloniu tvora.

Virstantis kalnas.

Florencija…Į Ufici galeriją nėjome – trūko laiko…

**

Tuščiuos kaminuos

Groja vėjas fleitomis.

Nušiurę vėliavos.

Venecija.

**

Miestas ant polių.

Nugludintus akmenis

Lesa balandžiai.

Paduva. Nuostabi Šv. Antano bažnyčia su vienuolynu…

Pirmą kartą gyvenime negalėjau palikti bažnyčios… Tikrai grįšiu.

**

Merginų juokas

Vienuolyno kiemely.

Muša laikrodis.

Namo…

**

Nematau kelio.

Šokteli kalnas viršun

Paslepia saulę.

**

Dunkso debesys.

Į juos ir keliai žemyn –

Ir keliai aukštyn.

**

Krūpčioja vėjas

Įsisupęs į sniegą.

Grįžta paryčiais.

**

Paklydo mėnuo.

Viršukalnių spindesys

Kelią užstoja.

Vakaras. Austrija. Old timer’is – pakelės užeiga.

Įspėjamasis kelio ženklas su šauktukais ir nupiešta kobra: “Beware mortal danger snakes!”.

**

Pajuodęs kalnas.

Raudoname debesyje

Gyvatės miega.

III

Lašas po lašo

ir atima ir duoda.

Plaukia debesys.

**

Žolės stiebelis

sūpuoja rasos lašą –

tuoj tuoj numarins.

**

Debesų piemuo

stebi – vandens lašelį

kviečia į dangų.

**

Numiręs lašas

kyla oro kopėčiom.

Padangių rojai.

**

Tėvas debesys

per amžių amžius amen

sūnus priglaudžia.

**

Begalės lašų

rankom susikabinę

nesulaukia audros.

**

Gailisi dangūs –

šlapias nuo grįžtančiųjų

kertinis akmuo.

**

Lašas prie lašo –

kaip danguj taip ir žemėj

svečias tašantis.

IV

Negi užsnūdau

Sniegas netirpsta delne

Siūbuoja nendrė

by admin