Atsiliepimai

Atsiliepimai

Saulius Lipčius

M.K.Čiurlionio styginių kvarteto meno vadovas

Džiugu, kad gražiame Žemaitijos kampelyje atsirado šis išskirtinis festivalis, apgaubtas meile, šiluma ir dėmesiu. Kadangi mūsų kvartetas griežia jame nebe pirmą kartą, galiu pasakyti, kad tai jau tradicinis ir gerai organizuojamas renginys. Su jaukia atmosfera, išugdyta ir palankia menui publika. Su ypatingu dėmesiu atlikėjams, nuostabiu žemaitišku kastiniu ir nepakartojama aura salėse. Festivalis „Pavasario gaida“ kasmet kelia sau kartelę, kviesdamas geriausius savo srities menininkus, o jo programos jau nebenusileidžia sostinės ar kitų didžiausių Lietuvos miestų kultūrinių renginių programoms. Linkiu net ir sunkmečio sąlygomis organizuojant šį festivalį nenuleisti rankų, degti kūrybine ugnimi ir džiaugtis kiekvienu išskirtiniu pasirodymu.

Kristina Zmailaitė ir Edmundas Seilius

Operos dainininkai

Labai norime padėkoti už tai, kad toks festivalis yra. Jis reikalingas kaip oras dvasingos ir gilios muzikos ištroškusiam klausytojui. Labai smagu buvo sužinoti, kad publikos ratas plečiasi ir smalsių žmonių, trokštančių pažinti neaprėpiamus klasikinės muzikos klodus, vis daugėja. Gargždų publika, kaip ir daug kur Lietuvos miesteliuose, yra šilta, maloni ir atvira dialogui su mumis, atlikėjais. „Pavasario gaida“ – gyvybiškai reikalingas reiškinys, leidžiantis Gargžduose išlaikyti darnų ir vis augantį kultūringos bendruomenės branduolį. Labai džiugu, kad festivalio rengėjai susidraugavo su profesionaliosios muzikos propaguotoja Lietuvos nacionaline filharmonija. Linkime ir toliau tęsti geros muzikos sklaidos tradicijas. Mielai sugrįšime dar ne vienam pasimatymui su nuostabiąja Gargždų publika.

Judita Leitaitė

Vyriausybinės kultūros ir meno premijos laureatė, solistė

Šio festivalio idėja – remti sergančiuosius – yra nuostabi, ir tikiu, kad tai taps pavyzdžiu visiems. Ačiū Dievui, kad yra tokių puikių, dorų, išmintingų žmonių, kaip „Pavasario gaidos“ vadovė Šarūnė.

Sergejus Krinicinas

Gitaristas

Žmogaus tikrasis dosnumas pasireiškia ne tada, kai yra pinigų, o tada, kai jų nėra. Aukojimas iš nepritekliaus, manu, ir yra tikros, nesuvaidintos meilės artimui įrodymas. Tokia mano nuomonė apie „Pavasario gaidos“ socialinę akciją. Nuoširdi publika šiltais aplodismentais įrodė, kad toks festivalis tolimame Lietuvos kampelyje yra reikalingas. Pajutau, kad mažų miestelių publika neišlepinta, laukia koncertų, klausytojai tarsi ištroškę gėrė muzikos garsus. Stengiausi groti širdimi, jaučiau, kaip muzika liečia kitą širdį. Nepakartojamas jausmas… Džiaugiuosi, kad klausytojai nebuvo „maitinami greitu ir pigiu maistu“. Tai, kas brandinta amžiais, turi tikrą vertę. Žmonės tai pajuto, vadinasi, turime vilties, kad artimiausioje ateityje išvengsime dvasios degradavimo. Dėkoju organizatoriams! Jūsų nematomi darbai reikšmingi ne mažiau už matomų atlikėjų veiksmą.

Eugenijus Paškevičius

Lietuvos kamerinio orkestro obojininkas

Esu gimęs Vėžaičiuose, nuo pirmosios klasės lankiau Gargždų muzikos mokyklą. Man labai smagu, kad gargždiškiai, turėdami tikrai nedidelį finansavimą, sugeba prisikviesti profesionalius muzikinius Lietuvos kolektyvus ir surengti tokį nuostabų festivalį, kuris savo meninėmis programomis gali būti lyginamas su pačiais iškiliausiais Lietuvos profesionaliosios muzikos festivaliais. Lietuvos kamerinis orkestras (LKO) sau kelia tuos pačius aukštus meninius tikslus, ar groja mažuose šalies miesteliuose, ar didmiesčiuose, ar garsiausiuose Vakarų Europos festivaliuose. Publika tikrai skiriasi – mažesnių Lietuvos miestelių klausytojai dažnai būna nuoširdesni nei didmiesčių. Festivalio uždarymui LKO parinko austrų kompozitoriaus J.Haydno kūrinį – „Atsisveikinimo simfoniją“, kuria Lietuvos nacionalinės filharmonijos muzikai atsisveikino su nuostabiu festivaliu degant žvakėms. Šį kūrinį mūsų LKO paprastai groja Naujųjų metų išvakarėse tradiciniuose šventiniuose koncertuose Vilniuje, Šv. Jonų bažnyčioje. O šįkart šį nuostabų opusą dovanojome gargždiškiams su pačiais geriausiais palinkėjimais tiek festivalio organizatoriams, tiek miestelio žmonėms.

Gediminas Derus

LKO violončelininkas

Gargždų bažnyčia – nuostabi sakralinė erdvė kamerinei ir orkestrinei muzikai, turinti puikią akustiką. LKO visada labai mielai koncertuoja bažnyčiose. Nuolat grojame regionuose įvairias klasikinės muzikos programas ir niekada nepataikaujame publikai. Nuostabu, kad Gargžduose teko regėti tokią gausią publiką. Būtų dar nuostabiau, jei į klasikinės profesionaliosios muzikos koncertus ateitų dar daugiau jaunų žmonių.

Silva Maceikaitė

LKO smuikininkė

Festivalio atmosfera atrodė labai šilta ir nuoširdi. Jo labdaros akcija turi šventą misiją – padėti – ir mes mielu noru prisidėjome prie šio kilnaus tikslo. Tokie festivaliai labai reikalingi, o ypač mažuose miesteliuose, kur paprastas žmogus nėra lepinamas profesionaliosios kultūros renginių gausos. O atlikėjo misija yra kažkam suteikti džiaugsmą. Pastebėjome, kad dažnai mažų miestelių publika priima nuoširdžiau dėl to, jog retesnės dovanos sielai yra laibiau vertinamos. LKO koncertas buvo įstabus ir tuo, kad turėjo dar ir edukacinę misiją. Kiekvienoje šventovėje atmosfera būna ypatinga, kadangi esi arčiau kažko aukštesnio. Kartais muzikavimas tampa tarsi malda. Buvo smagu koncertuoti Gargždų bažnyčioje ir pajusti jos nuostabią aurą. Linkiu festivaliui ir toliau gyvuoti bei džiuginti Gargždų klausytojus. Taip pat linkiu rėmėjų, kurie padėtų pakylėti kitų sielas.

Raimundas Jasiukaitis

Ansamblio „Musica Humana“

violončelininkas

Labai smagu, kad „Pavasario gaida“ žengia koja kojon su profesionaliausiais Lietuvos muzikos festivaliais ne tik džiugindama savo krašto žmones įstabiomis muzikinėmis programomis, bet ir padėdama savo kraštiečiams, kuriems reikalinga skubi finansinė parama. Gera buvo pajusti nedidelio Žemaitijos miestelio publikos nuoširdumą ir pagarbumą, to kartais pasigendame didmiesčiuose.

Prof. Audronė Vainiūnaitė

Valstybinio Vilniaus kvarteto narė

Kaip dažnai jaučiame koncertuodami Lietuvos regionuose, Gargždų miestelio publika bei koncertų organizatoriai išsiskiria didele širdimi. Labdaros akcijos prasmė milžiniška – privalome padėti vienikitiems.

Prof. Augustinas Vasiliauskas

Valstybinio Vilniaus kvarteto narys

Būtų smagu atgaivinti Lietuvos fundatorių idėją – statyti bažnyčias, išlaikyti regioninius muzikos festivalius, padėti ligoniams ir vargšams. Dabar gi vargšas šelpia vargšą – tai nuostabu, bet apmaudu. Tai prilyginčiau Šv. Rašto palyginimui, kaip senutė varguoliui atidavė savo paskutiniuosius 10 denarų – kitaip sakant, savo visą turtą. Galime pasidžiaugti ne tik puikiu Gargždų festivaliu, bet ir visa nuostabia Lietuvos regionų publika – visada laukiančia mūsų, miela ir draugiška. Mūsų kvartetas iš Lietuvos miestelių visuomet parsiveža šiltus prisiminimus. J.Haydno „Septyni paskutiniai mūsų Išganytojo žodžiai ant kryžiaus“ turėtų skambėti daugumoje Lietuvos bažnyčių gavėnios metu – puiku, kad tai sudomino gargždiškius. Vilniaus kvartetas – už grynąjį profesionalųjį kvartetinės muzikos meną, todėl mielai tolimesniuose Gargždų festivaliuose atliktų iškiliuosius klasikinius opusus kvartetui.

Vilija Dačinskienė

Lietuvos nacionalinės filharmonijos koncertų vadybininkė

Esu sužavėta festivalio šventomis idėjomis ir profesionaliu jų vykdymu. Įstabu ir netikėta, kad šiuo metu, kai dauguma siekia populiarumo ir finansinės naudos, tolimame Žemaitijos krašte išvystame žėrinčius deimantus – draugiškus, kūrybingus ir paprastus kolegas, nuoširdžius klausytojus. Atvykus į Gargždus, visiems atlikėjams aišku – šis paprastumas slepia kilnius festivalio organizatorių tikslus ir gilias menines bei visuomenines įžvalgas.

by admin