Buriasi Lietuvos teatrologai

Buriasi Lietuvos teatrologai

Klaipėdos miestui sostinėje atstovavo aštuoni teatrologai.

Jūratė Grigaitienė

Vasario 19-ąją naujoje Teatro sąjungos būstinėje Vilniuje įvyko Lietuvos teatrologų asociacijos steigiamasis posėdis. Dalyvavo dvidešimt penki dalyviai, kurie vienbalsiai įsteigė Teatro sąjungos meno kūrėjų asociacijos Teatrologijos skyrių. Pirmininku išrinktas šios idėjos iniciatorius, teatro istorikas, ilgametis Teatro, kino ir muzikos muziejaus direktorius, doc. dr. Aleksandras Guobys.

Klaipėdos miestui sostinėje atstovavo teatrologai doc. dr. Petras Bielskis, doc. dr. Vitalijus Zabarauskas, doc. dr. Raimondas Kančas ir Klaipėdos universitetą prieš keletą metų baigę teatrologijos magistrai Salomėja Burneikaitė, Rima Čeliauskaitė, Gitana Gugevičiūtė, Skirmantė Černiauskaitė ir šių eilučių autorė.

Ilgametis Teatro sąjungos pirmininkas aktorius Algis Matulionis įžanginėje kalboje akcentavo, kad idėja įkurti Teatrologijos skyrių subrendo prieš gerą dešimtmetį, bet realiai įgyvendinama tik dabar, kai Kauno Vytauto Didžiojo ir Klaipėdos universitetuose įsikūrė teatrologijos magistrantūros, paruošusios jaunų, gabių teatrologų kartą. Pasak pirmininko, Lietuvos teatrologijoje nuo sovietinių laikų susiklostė paradoksali situacija – elitinė grupelė teatrologų rašo apie du tris žymiausius režisierius ir jų pastatymus, visiškai nekreipdama dėmesio į tai, kad teatro meną kuria daugybė ir kitų režisierių, aktorių, scenografų, dramaturgų. Vienintelis specializuotas žurnalas „Teatras“ daugiau propaguoja užsienio spektaklius ir kūrėjus nei savuosius, todėl mažai skaitomas ne tik teatro gerbėjų, bet ir pačių specialistų. Kažkas taikliai pastebėjo, kad neretai pakanka perskaityti tik teatrologo pavardę bei straipsnio pavadinimą ir aišku, apie ką bus kalbama. Vieni kūrėjai be paliovos liaupsinami, kiti – visai ignoruojami.

Naujai įkurtos Teatrologų asociacijos nariai pasiryžę aprašyti, analizuoti visų šalies teatrų spektaklius, įvairių režisierių, aktorių, scenografų darbus, ypatingą dėmesį sutelkdami į jaunų, tik pradedančių savo profesinį kelią menininkų kūrybą. Pasak teatrologo Petro Bielskio, debiutuojančių režisierių, aktorių entuziazmas kurti dažniausiai užgęsta po pirmųjų negatyvių atsiliepimų spaudoje. Tad jaunam kūrėjui ypač svarbus padrąsinantis žodis ir dėmesys, kurio šiandieninėje teatrologijoje labai trūksta.

Ateityje Teatrologijos skyrius planuoja įkurti nepriklausomą spaudos organą – žurnalą ar laikraštį, kuriame atsispindėtų dabartinė Lietuvos teatrų situacija ir problemos. Jis taip pat rengs televizijos bei radijo laidas, leis teatrologines knygas, organizuos bendras premjerų peržiūras ir aptarimus, kūrybinius susitikimus bei kitus renginius.

by admin