Čikagoje lietuviai šventė išeivijos teatro sukaktį

Čikagoje lietuviai šventė išeivijos teatro sukaktį

Savaitę septynių Lietuvos pajūrio teatralų delegacija viešėjo Čikagoje (JAV) – vyko pasveikinti dešimtmetį šventusį lietuvių išeivių teatro sambūrį „Žaltvykslė“.

„Žaltvykslei“ – 10 metų

Čikagos lietuvių jaunimo centre esančio lietuvių „Kunigaikščių užeigoje“ teatro sambūrio „Žaltvykslė“ 10 metų sukakties proga susirinko gausus būrys buvusių ir dabartinių jo narių, teatro gerbėjų. Kaip pasakojo Klaipėdos universiteto (KU) Menų fakulteto Režisūros katedros docentas Gediminas Šimkus, visi norintieji sunkiai tilpo į 400 vietų salę, bilietai į renginį prie staliukų kainavo po 40 JAV dolerių ir jų pritrūko.

Vakaro metu svečiai galėjo pamatyti S.Čiurlionienės-Kymantaitės komediją „Kuprotas oželis“ (rež. Nerijus Gedminas), kurį į Čikagą atvežė Kretingos kultūros centro Egidijaus Radžiaus teatras. Jis tautiečius sveikino su lietuviška duona ir druska, o kitądien dar kartą savo spek-

taklį parodė Pasaulio lietuvių kultūros centre, sausakimšai publikos salei.

„Žaltvykslė” savo ištikimiems žiūrovams taip pat paruošė dovaną – visų kažkada pastatytų spektaklių ištraukas vaidino buvę ir dabartiniai teatro entuziastai. Susirinkusieji galėjo savo atmintyje atgaivinti seniai matytus spektaklius, kuriuos meistriškai sujungė buvusi šio teatro sambūrio režisierė Audrė Budrytė ir dabartinė režisierė Ilona Čiapaitė.

Susitiko tolimame užjūryje

Vienintelį Čikagoje gyvuojantį lietuvišką dramos sambūrį sveikino Lietuvos Respublikos generalinė konsulė Čikagoje Skaistė Sakalaitė, Lietuvių fondo valdybos pirmininkas Ramūnas Astrauskas ir kiti.

Iš Lietuvos specialiai į šventę vykusio KU Menų fakulteto Režisūros katedros docento G.Šimkaus žodžiais, malonus sutapimas, kad Kretingos teatro režisierius N.Gedminas, nuvežęs į Čikagą savo spektaklį, ir I.Čiapaitė yra 1995 m. laidos KU Režisūros katedros absolventai bei buvę jo studentai. Pedagogas džiaugėsi abiejų absolventų vaisinga kūrybine veikla.

I.Čiapaitė per pastaruosius aštuonerius „Žaltvykslės” metus režisavo ir sulaukė palankaus žiūrovų įvertinimo statydama lietuvių autorius – Žemaitės „Tris mylimas”, A.Griciaus „Palangą”, K.Ostrausko „Gyveno kartą senelis ir senelė” bei pasaulinės klasikos veikalus – A.Čechovo „Jubiliejų“, T.Viljamso „Pasmerktus namus” ir kitus.

Svajoja grįžti į Lietuvą

KU Režisūros absolventų kūrybinis ryšys akivaizdus – Čikagoje gastroliavo klaipėdiečių Parodijos teatras (rež. Vytautas Balalis), Rokiškio

liaudies teatro režisierius Jonas Buziliauskas su humoro trupe „Ambrozija“, o gegužę skrydžiui rengiasi KU pasididžiavimas – sportinių šokių kolektyvas „Žuvėdra”.

Šiemet balandį viešėdami Čikagoje, Klaipėdos ir Kretingos teatralai nepraleido progos aplankyti muziejus, pamatyti Mičigano ežerą, pasisvečiuoti pas tautiečius – buvusius bendramokslius ir studentus. „Įspūdžių – labai daug ir gerų, – dalijosi jais G.Šimkus. – Ir ten lie-tuviai labai svetingi, ganėtinai vieningi, darbštūs ir nuoširdūs. Visos kartos – vyresnieji ir jaunimas – tokie betarpiški, šilti. Kalbantis daugelis užsiminė, kad kai mažumėlę prasigyvens, reikalai Lietuvoje susi-

tvarkys, norėtų grįžti į gimtinę. Čikagoje lietuvių bendruomenė gausi ir aktyvi, jų vaikai lanko šeštadieninę lietuvišką mokyklą.” G.Šimkus pasakojo pernai buvęs Dubline (Airija) – ten lietuviai pasirodė esą kitokie, labiau susirūpinę kiekvienas savimi, kaip greičiau užsidirbti…

„Durų” inf.

by admin