Daiktų skaidrumas

ATSPINDŽIAI

Daiktų skaidrumas

Kristina JOKUBAVIČIENĖ

Kaip reta gražią šios permainingos vasaros dieną klaipėdietė tapytoja Angelina Banytė sukvietė draugus į dailės saloną “Paletė” ir pateikė dvi “karštas naujienas”: natiurmortų parodą ir ką tik iš spaustuvės atkeliavusią knygą apie savo kūrybą. Nors pati dailininkė vis kartojo, kad paroda yra tik priedas prie reprodukcijų albumo “Angelina Banytė” pristatymo, tikri draugai gerai žino, kad ir paveikslai, ir knyga išliks ilgam.

Suteikia dvasią

Pastaruoju metu tapyti natiurmortus ypač pamėgusi dailininkė pasiekia šioje srityje vis didesnio meistriškumo. Daiktai, kuriuos ji renkasi taip pat rūpestingai, kaip ir draugus, tampa jai labai artimais ir keliauja iš vieno natiurmorto į kitą. Tapytoja sugeba šiems seniems, ypatingiems daiktams suteikti kaskart kitokią dvasią. Didele dalimi tai lemia ir tapymo būdas, ir autorės santykis su kuriamu vaizdu.

Jos paveikslų objektai, nutapyti labai tikroviškai, konstruktyviai, balansuoja ant materialumo ribos. Naujausiuose natiurmortuose daiktai yra įgavę ypatingo skaidrumo, savotiškos nesvarumo būsenos. Į juos žiūrėdamas, prisimeni ir klasikinius pavyzdžius: senovės romėnų sieninę tapybą, tobulai nutapytus skaidrius stiklo bei metalo indus ir barokinių kompozicijų spalvų skambumą.

Tačiau pirmiausia A. Banytės natiurmortuose, be abejonės, atpažįstame didžiulę freskų tapybos patirtį. Tiesiog smagu stebėti, kaip nuosekliai jos tapyboje plėtojamos kelios temos ir kiek naujų raiškos bei prasmės galimybių autorė atranda kiekviename savo kūrybos etape.

Pralaužė ledus

Atidarymo metu visų susirinkusiųjų akys krypo į reprodukcijų albumą. A. Banytė, vaizdžiai kalbant, pralaužė ledus, – ji pirmoji iš mūsų miesto dailininkų, padedama geranoriškų rėmėjų, išleido gražų leidinį apie savo kūrybą.

Leidinyje išsamiai pristatomos visos A. Banytės kūrybos sritys – monumentalioji ir molbertinė tapyba, piešiniai, reprodukuoti rinktiniai kūriniai. Ne mažiau svarbi ir dokumentinė leidinio dalis – nuotraukos, pilnas sukurtų freskų sąvadas, gyvenimo ir kūrybos datos, individualių parodų sąrašas bei rinktinė bibliografija.

Nors pati dailininkė pristatymo metu jautėsi truputį nejaukiai, tai visai suprantama, žinant jos asmenį, įvykis iš tikro reikšmingas. Tokie reprezentaciniai leidiniai visų pirma fiksuoja kūrinius, kurie iš dailininkų dirbtuvių pasklinda į pasaulį. Juo labiau ne kiekvienas gali nuvažiuoti ir pasižiūrėti kitų vietovių pastatų interjeruose esančias freskas. Pastaruoju metu anksčiau sukurtiems monumentaliosios tapybos kūriniams iškyla pavojus būti sunaikintiems naujų pastatų savininkų. Kadangi mieste turime jau ne vieną tokį atvejį, dar svarbesnis tampa laiku atliktas kūrybos dokumentavimas.

Grožėkimės patys, dovanokime draugams – leidinys apie A.Banytės kūrybą yra tiesiog labai graži knyga, kurią vartydami patirsime daug puikių akimirkų. Taip būna visada, susidūrus su talentingo dailininko kūryba. Galbūt leidinys apie A. Banytės kūrybą paskatins ir kitus kūrėjus surinkti ir pateikti meno gerbėjams savo kūrybos apžvalgas.

by admin