Dainius Sobeckis

Dainius Sobeckis

Paskutiniai
gyvenimo metai

paskutiniai gyvenimo metai
taip parašyta
to nesuklastosi

gali lapą išplėšti
sudeginti suvalgyti
niekas nepasikeis

perkopus trečiąją dešimtį
išganymas vis artyn

savo baisiausiom vilionėm
šoktiniu suktiniu
vandeniu vynu

ar mano gyvenimas
tiek tevertas

trisdešimt treji
gyvenimo metai

trisdešimt


Mirsiu
žinau
ateis tokia diena
gal rytas vakaras naktis

juk dar neišrastas
amžinasis variklis
amžinybės eliksyras

tad teks keliauti
pėsčiomis
gal skristi

nežinau
kas laukia
kelionei pasibaigus

kai baigsis
viskas aišku taps

žinau
dėl vieno esu tikras

ateis diena
gal rytas vakaras naktis

Pelnyta pergalė
taip visi ir sutarėm
Cezario veidas
įgis pelnytą pergalę

metėm burtą
arba
 arba
pirmajam neiškrito
antrajam nukrito
ne ta puse

ji ilgai kristų
aukštai išmetus
tuo tarpu pažvelgiau
į Kristų

ji ilgai riedėjo
pažeme

sustojo
ties jo kojomis

į mane žvelgė
Cezaris

Pasaulio pabaiga
kokių tik pasaulis
nematė pranašautojų
Mikalda Nostradamus
Branham Smith

kokių tik negirdėjo
tikėtų pranašysčių
dutūkstantaisiais bus jau galas
prieš tai po to
daug datų numatyta
neišsipildė niekas

netikėkit tais netikrais
apgaulės pranašais
jie suviliot jus nori

pasaulio pabaiga ateis
žinau
manim taip pat jus netikėkit
bet patikėkit
amžinybės duotuoju laiku

jis sugrįš
pasauliui švenčiant
dutūkstantąsias
jo mirties metines

Išganytojas
kalnų dvasia ir oras
pastiprina mane
pripildo gyvybės syvų
tuomet jau dirbt galiu
ganyti savo bandą
ją saugot nuo vilkų
apsimetėlių kailių
juk tam aš čia

ganytojas
avelių


Tušinukas
štai dabar rašau
mėlynu tušinuku
ne tik rašalas
mėlynas
ir apvalkalas

dar tokia ant jo reklama
www.palanga.lt

turbūt reprezentacinė
kanceliarinė prekė

tačiau aptinku
netikėtą emblemą

dvyliką
baltų žvaigždučių
užrašą
ITALY

tiesiog įdomu

nuo kada
Palanga
Italijoj

Džiazuojantis sūris
vakarinis radijo džiazas
karvė judina uodegą
džiaugiasi
ateina melžėja
ritmingai kraipydama užpakalį

melodija džiaugsmingai
širdį užlieja
riebus pienas tampa pusriebiu

visas tvartas skamba
nuo džiazo
varškė lenda į sląstus

džiazuojantis sūris
su kmynais

Iš pasakos

būna taip
susitinki su draugu
pasisveikini
jis pristato
naują
(nebūtinai jauną)
draugę

ji iš pasakos

nenustembu
labai malonu
aš irgi esu personažas
keliaujantis
iš pasakos į pasaką

esu vilkas
iš pasakos
apie septynis ožiukus
esu vilkas
iš pasakos
kur uodegą prišalo

esu vilkas
iš pasakos
apie tris paršiukus

esu vilkas
iš pasakos
apie Raudonkepuraitę

tuojau tave
suvalgysiu

nenugirdau
iš kokios tu pasakos

ji vaikų darželio
„Pasaka“ direktorė
* * *
upės taku
nuvinguriavo
upėtakis

* * *
vasario šėlsmas
miesto gatvėmis
sniego šokis

* * *
plaukiant valtim
raibuliuoja
ežero akis

* * *
vėjo linguojamas
rugių laukas
duona kasdienė

by admin