Dalia Bielskytė

Dalia Bielskytė

***

Esu kaltas aš kaltas, aš kaltas aš kaltas…

Varpai muša rykštėmis balstantį mano buvimą.

Prie sukrypusių vartų liūdnumas sulysęs prikaltas –

Esu kaltas aš kaltas, aš kaltas aš kaltas –

Cypia rūdis pažįstantys ir išpažįstantys vyriai.

Mano kojos baltoms kelio dulkėms eiles deklamuoja.

Mano dulkės ant kelio baltoms pėdoms patalą kloja.

Mano dukros ant suolo sėdėdamos tyliai dainuoja –

Esu kaltas aš kaltas, aš kaltas aš kaltas…

Ir nei vyrių, nei dulkių, nei dukrų – ledinis asfaltas.

Ir buvimas seniai jau nei liūdnas, nei cypia, nei baltas…

13. ***

Apie ką tu rašai?

Išdidžiai apie nieką.

Apie nieką aš ir gyvenu.

Ir niekam nedėkui, kad

Niekas

Nesiklauso dienų ir dainų.

Apie ką tu verki?

Apie nieką.

Apie nieką ir neverkiu čia.

Ir niekam o niekam

Nedėkui,

Kad gimiau ir akla, ir kurčia.

Apie ką tu kalbi?

Apie nieką.

Apie nieką, žinok, ir tyliu.

Ir niekam o niekam nedėkui,

Kad norėčiau,

Bet nebegaliu.

***

Balti debesys debesys

Brukasi vienas per kitą,

Žiūri į žemę, stebisi –

Buvo sakyta,

Kad išaušo

Pasaulio galas,

O čia – begalinis pasaulis!

Debesys brukasi, barasi –

Lyja su saule…

***

Aš vis dar atveriu duris,

Kai pasibeldžia

Šaka ar vėjas,

Ar baugus praeivis.

Bet jau

Nebekuriu ugniakure

Ugnies,

Taigi tavęs

Jau niekas nepakvies

Prie karšto vyno

Dilgčiojančios taurės.

Lig ašaros

Sumažinau pasaulį.

Lig trupinio,

Lig sniegenos,

Lig taško,

Lig svetimo velionio

Žvakės vaško

Ant mano delno –

Šalto kaip

Naktis,

Kurioj nuskendo

Kekšė praeitis,

Ant žirgo

Svetimo

Užmetus balną.

***

Dievas,

Gražus kaip žvaigždė

Burnoje

Jauno mėnesio

Liepą,

Per žydrynę

Prabridęs palieka

Baltą brydę

Virš tavo sapnų.

Man ant kelių prigulęs

šypsaisi –

Lūpas smilgos

Kutu kutenu.

***

Verkti

Reikia gražiai.

Negali bet kaip

Sriūbauti

Šniurkšti

Gokčioti

Juolab baubti.

Nieks tavęs nepaguos –

Stačiai.

———

Verkti

Reikia gražiai.

***

Kur tu,

Mano žuvie mėlynoji?

Kur tinklą užmest?

Kur

Tavo žvynuota gyvybė?

Anei uodega plakt,

Nei žibėti.

Žiaunom dumblėtom

Žiovauju žiopčioju žiojuosi –

Nebyli,

Žodžius išžarsčiusi

Vėjais.

***

Manot, kad Dievui rūpi

Jūsų sapnai?

Jūsų katės?

Jūsų slapti mylimieji?

Dievas vaikšto pajūriu,

Mėto

Plokščius akmenukus,

Galvoja:

– Žydėjime mano!

***

Mane naktim aplanko nemiga,

Juoda viešnia, kurios nelaukia niekas.

Juodos viešnios puošni juoda suknia

Gyvatės pėdsaką palangėje palieka

Lyg ženklą,

Kad gerai jau nebebus –

Nes pilnatis, nes lapkritis, nes lyja,

Nes laipo juodos katės po medžius

Ir juodos gegužės

Sukūkčioja krūtinėje.

***

Geltonas žiedas, stagaruos paklydęs,

Neranda saulės paliktos jam brydės,

Ir ašaros voratinklyje stringa,

Ir pirmą kartą šiemet sninga

Ant žiedo, saulės spindulio spalvos –

Stagaruose paklydusios galvos.

***

Ir ateis nelauktai valanda,

Kai vanduo bus skanesnis už vyną,

Skleisis vėjyje liepa balta

Ir žydės išprotėję vėdrynai…

Bučiniais globsiu tavo akis,

Saulei ratą padangėje sukant,

Ir voliosis žolyne širdis

Lyg nuo virvės paleistas šuniukas.

***

Raudoną moterį, jurginą, rudenį

Lietus pamerks į debesies ąsotį,

Tik geltoni klevai, šalnų užgrūdinti,

Vienutėj spalio nesiliaus šypsotis

Žmonėms ir gervėms, skrendantiems į pietus,

Kur saulė maudos raudonojoj jūroj,

O aš stovėsiu nugarą išrietusi

Ir kniauksiu ilgesį. Storai ir niūriai.

***

Jau saulė slepias po naktim skylėta

Ir uždegu aš baltą žvakę, nes

Vienatvę pranašauja tartum lietų

Sinoptikai per vakaro žinias.

***

Laimė trumpa

Ir blyški, vos įžiūrima –

Žalčio liežuvio žymė

Mėnesienoj.

Rinksi gintaro trupinius,

Jūros akis

Saulės kraujui užliejus.

Tavo žaltys jau

Seniai užkapotas,

Tavo vaikai

Renkas lietų ir vėją.

Niūriai tylėdami

Velkasi tunikas

Budeliai broliai,

Sesės teisėjos.

***

… Ir ilgesys –

Lyg karuselės

Senos graudokas girgždesys

Tuštėjančiam rugsėjo parke…

Vos tik atmerkusi akis,

Jas vėl skubėdama užmerkiu –

Nakties sparnuoti angelai

Iliuziją šilkinę verpia

Ir sausą širdį į sapnus,

Kaip duoną vandenin,

Pamerkia.

by admin