Dėmesio!

Dėmesio!

Numatoma išleisti Klaipėdos krašto literatūros istoriją (nuo seniausių iki šių laikų). Prašau atsiliepti rašytojus, kritikus, literatūrologus, turinčius atsiminimų apie šio krašto literatų veiklą, rašytojus, buvusius literatūrinius sambūrius, taip pat turinčius darbų, apžvalgų šio Klaipėdos krašto literatūrinio gyvenimo temomis, kritikos straipsnių apie rašytojų knygas (vėlesnes ir dabartines publikacijas) bei šiandieninės literatūros tendencijas; laiškus, galinčius vienaip ar kitaip paryškinti šio krašto rašytojų asmenybes ir kitokią literatūrinę medžiagą, manant, kad ji gali prisidėti prie šio svarbaus veikalo sudarymo, jo istorinės svarbos, jos platesnės, žymesnės reikšmės mūsų viso krašto literatūros labui. Visiems atsiliepusiems į šį mano prašymą dėkoju. Medžiagą siųsti iki 2007 02 01. Knygą numatoma išleisti 2008-2009 m.

Projekto autorius vykdytojas
Alfonsas Jonas Navickas

Pastaba. Klaipėdos krašto LRS nariai papildomai pateikia:

– autobiografiją,

– bibliografiją,

– portretinę nuotrauką.

Mano adresas: Lietuvos rašytojų sąjunga, Žinynas, Vilnius 2002

Telefonas pasiteirauti

8 46 25 99 44.

by admin