Dovydas Grajauskas

Dovydas Grajauskas


Mokomės vienatvės


dalyvaujame soc. renginiuose
bendraujame su publika
einame išgerti su draugais
važiuojame į iškylas savaitgaliais
imame neapmokamų atostogų
leidžiame laiką su šeimos nariais
leidžiame laiką su mylimaisiais
leidžiamės suvedžiojami moterų
leidžiamės į ekspedicijas po sibirą
aktyviai dalyvaujame diskusijose
patys rengiame diskusijas
buriamės į knygų klubus
buriamės į dvasinės pagalbos klubus
buriamės į mišias
būriuojamės prie madingo klubo
buriuojame kuršių mariose
būrai buriukai

pareiname namo
žliumbiame – trys kambariai
o šitaip tuščia

Automatonas


šiame mašinų amžiuje
jam buvo skirta operuoti
mechaninius stebuklus
vietinėj žaislų gamykloj

sykį prisukinėdamas galvą
kažkokiam kareivėliui
susimąstė apie savo biografiją
ir padarė tokias išvadas:

jeigu dabar mašinų amžius
ir jeigu jis operuoja šio amžiaus
atstovus, tai taip išeina
kad jis yra mašinų amžiaus
viešpats ir išganytojas

niekas neveiktų jei ne aš
nuo manęs vieno čia viskas
juda arba nejuda
sakė jis sau

ėmėsi kurti dieviškąjį algoritmą
tačiau buvo paprasčiausias inžinierius,
todėl paskiau pagalvojo kitaip
ir susivokė, kad visą jo operavimą
ir jo paties operacijas ir gyv. f-jas
nulemia dar kitos mašinos, dar
aukštesnės mechanizuotos jėgos
kurias greičiausiai kontroliuoja
kažkas apskritai žmogui nesuvokiamo
bet būtinai automatizuoto,
nedera šito pamiršti

štai tada iš kuklaus mechaniko
atsivertė į kilnų mašinistų tikėjimą

Mažasis būgnininkas


visa tai per tikra
viso to jau per daug
ir per giliai visa tai
įsiėdę šaknimis į venas
ir arterijas

visa tai jau per tikra
kad galėčiau taip imti
ir parašyti eilėraštį
apie visa tai

galiu dabar tik apie
tai, mergaitėms ir
berniukams, kaip tai
daroma, iš kur jūs
atsiradot ir iš kur
aš, koksai didingas
yra žmogiškasis
reprodukcinis ciklas

ir kokia paradoksali tat
yra žmogaus menkystė

arba galiu ir kitaip –
galiu būk vyras ir
moters magijos mokykla
feng šui galiu ir tvaju mat’
netgi nagų įrėžiais sienoj
metams skaičiuoti, netgi
ir tai galiu

visaip aš galiu, o užvis
labiausiai galiu taip
kariškai ir didingai, kad
į mūšį einant tiktų, ritmiškai
ir su neįtikėtina žodžio galia,
kad net šlubi ir akli
patikėtų laimėsiantys

taip galiu, ūch kaip
kad paskiau jau liktų
tiktai pasismaugti
balnakilpėj

Privatūs interesai


savo jau atsidžiaugęs
niekad neatliūdėsiantis
išduotas ir perduotas

sykį parduotas, dusyk nenupirktas
įgrisęs atsibodęs pasibodėjęs

visiškai nepiktybinis pasipiktinęs
papiktintas įsiutintas nuramintas
į šuns dienas išdėtas ir ten lig šiol
tebesisukiojantis
varžtus pabirusius

pragėręs alkoholizmą
užkalęs užkaltas ir kaltas
smarkiai kaltas

baloj nuskendęs, kad jį kur
kad jį niekur štai koksai
šitiek visko matęs
beveik viską užrašęs

besidomi tik vienu dalyku:

ir kuo gi visa tai
pasibaigs

Prochodnoi dvor

gimdamas jis išėjo
kojom į priekį

o paskiau atėjo pavasaris
ir buvo laikas kalbėti
apie tai, kaip nusibodo
žiema ir sniegas

tada atėjo jėzus
antrąjį sykį, o paskiau
darsyk ir darsyk, ir
beliko tik murmėti panosėj:
sumauti mormonai

paskiau atėjo vasara
o jėzus išėjo, nes jis
nemokėjo vandens verst
į šaltą alų ir jūroj
negalėjo maudytis, vis
kažkaip nutekšėdavo
paviršium tarytum
plokščias akmuo

tada atėjo riešutų spragtukas
ir sumovė visą paradą, nes
jam pynėsi kojos ir ant jo
visi draugai suvirto

paskiau atėjo ruduo
ir niekas neatėjo, tik
lijo gerus du mėnesius

tada atėjo dėdė policininkas
ir pasakė, kad jaunimas šiais
laikais linkęs girtauti

paskiau atėjo žiema
ir atsivedė šventą petrą

kuris

žiūrėjo žiūrėjo į visa tai
žiūrėjo žiūrėjo, galvą į
šoną pakreipęs

ir staiga kad pasius
kad pasius staiga

paskutines
nuodėmes
plauti


Sėkmės formulė


kai ji laimėjo
miesto mokinių mokomųjų
bendrovių mugės trečios
vietos trofėjų

verkė
laistė šampaną
dėkojo dievui
ir savo dėstytojui

sakėsi eisianti toliau
sakė, kad nesustos
ir sieks geresnių
rezultatų

kartojo vis, kad svajonės
pildosi, jei tik labai
panorėsi

jei tik labai labai
labai labai labai
panorėsi

bet labai

tada būtinai
pasieksi
geresnių
rezultatų

Sūnus palaidūnas


prieš jam išeinant
tėvukas kalbėjo:

atsimink tiktai viena
atrodys margasai svietas
gražus ir turtingas visokių
stebuklų, kurių niekada
neregėjai

žiūrėsi į juos, ir jie
tau atrodys galingi

kol baigsis ir visa, ką viešpats
tau buvo užmatęs, ir beliks tik
gyventi

dievulio bedieviško plano
paskutinioji dalis

tada tu gyvensi norėdamas
vilsies ir svilsi, vilsies ir svilsi,
ir vis ės tave tas maldavimas,
paskutinioji tavo malda –
kad duotų žinot: ir tu
čia padėtas ne tam, kad cukraus
kaimynui paskolintum

tada susivoksi
ir liks tiktai viena –
tūkstančius kartų tik tai
ką jau ir taip bentsyk
pamatei

tada atsikelsi
veidu žemyn
ryte ir sakysi:

veskit
mane
namo

tam ryte tad ir baigsis
visos kelionės

Tiesiog šiaip

              D.K.
kas tau darbo meile mano
ar ilgai galiu kalbėti
arba ką apie tai mano
tie, kuriems verčiau tylėti

ar galiu ištart ką nors protingo
padainuot dainušką linksmą
kas tau darbo – viskas dingo
prie šaltinio žemėn karklas linksta

karklas linksta – meile mano
pažiūrėk, koks užsispyręs
kažin ką apie tai mano
tie, kurie neprisiyrė

iki karklo nei šaltinio
tie, kurie dugne jau guli
tam dugne vėsiam naktiniam
tūno šaltas apskritas mėnulis

tas mėnulis, tas šaltinis, šitos eilės
karklas linkstantis prie žemės
kas tau darbo mano meile mano meile
kiek labai aš jau pasenęs

V dobryj put‘


o žiūrėk, kaip jie gyvena
ir kokie jie gražūs, ypač
kai ima bandyti;

ir ko tiktai jie ten neturi

burbėjo šėtonas
skaitydamas knygą
grąžintas į
doros kelią.

Ir velnias
dėvi nada

galėtų būt visai geri
popieriai, tai ne –

šit jau antras puslapis
kaip kažikokie kliedesiai
nesuprasi – tai apie vieną
tai apie kitą, galų gale
išaiškėja, kad išvis
apie nieką

o apie ką gi daugiau
jei rimtai

jei nerimtai, tai irgi
greičiausiai apie nieką
bet tyčia, pasyviai bei
piktybiškai, kardinaliai
kitokia šneka

na bet jei visgi rimtai
pasiryžus dabar ką nors
protingo ir reikšmingo
pasakyti tikro poeto balsu

tai apie nieką visiškai
jau  buvo sakyta – viskas
yra dūmai, sruvenantys
iš kokio nors kamino
kaimiškoj gryčioj arba
dresdeno bombardavimo
iš ko tik nori
net iš nasrų
visiems visada
srūva niekas, nors
tiesą sakant tai
nesrūva, nes ir to
nieko kaip ir nėra
ir tai turbūt
jau nieko naujo

tačiau jei sakysit
kad visi mes nieko
verti, būsit neteisūs
iš tiesų yra taip:

visi mes verti
nieko

Kaip reikia
gyventi


taip ir gyventi –
gerai, puikiai, nuostabiai
ačiū, neblogai
ir panašiai

kartkartėm netgi
ir visai panašiai
į gyvenimą

by admin