„Erasmus“ mainų programa – galimybė pažinti

„Erasmus“ mainų programa – galimybė pažinti

Klaipėdos universiteto Menų fakulteto koncertų salėje koncertavo viešnios iš Lenkijos – Katarzyna Suska (mecosopranas) ir Olga Wowkotrub (fortepijonas). Abi muzikantės į Lietuvą atvyko per „Erasmus“ mainų programą, kurioje dalyvauja ir Klaipėdos universitetas.

Rūta Vildžiūnienė

Proga praplėsti akiratį

„Erasmus“ mainų programa jungia daugiau nei 450 aukštojo mokslo institucijų iš daugelio Europos šalių.

Šios programos dėka studentams ir dėstytojams yra suteikiamos galimybės išvykti į svetimas šalis pasisemti žinių ir praplėsti savo akiratį. Už „Erasmus“ programos plėtrą, strategiją ir finansavimą yra tiesiogiai atsakinga Europos Komisija.

Visai neseniai iš Graikijoje vykusios konferencijos „Eracon – 2011“ grįžo Klaipėdos universiteto (KU) Tarptautinių ryšių skyriaus atstovai E.Prūsaitė ir T.Kniukšta, kurie yra „Erasmus“ programos koordinatoriai.

Nuo 2005-ųjų konferencijos rengiamos kasmet vis kitoje valstybėje. Tradicinė šio forumo dalis – mugė, kurios metu kiekviena aukštoji mokykla turi galimybę prisistatyti plačiausiai auditorijai.

KU yra pasirašęs daugiau kaip 150 sutarčių su įvairiomis institucijomis. Mainų programos dėka studentai ir universiteto darbuotojai gali rinktis, į kurią šalį ar aukštąją mokyklą jiems naudinga vykti ir semtis įvairiausios patirties.

Tikimasi, kad po konferencijos Graikijoje „Erasmus“ sutarčių bus pasirašyta su dar keliomis naujomis valstybėmis partnerėmis.

Sulaukė viešnių iš Lenkijos

Tokių kultūrinių mainų ir bendradarbiavimo pavyzdžiu balandį tapo viešnių iš Lenkijos – K.Suskos ir O.Wowkotrub koncertas.

Atlikėjos dirba pedagoginį darbą J.Dlugoszo akademijos Muzikos institute Čenstachovoje. Balandžio 12-ąją K.Suska vedė meistriškumo kursus KU Dainavimo katedros studentams. Tai buvo puiki proga patirti ir palyginti skirtingų mokyklų – Lietuvos ir Lenkijos – mokymo metodų specifiką.

Kita viešnių vizito dalimi tapo koncertas, kuriame skambėjo įdomi skirtingų epochų ir stilistikos kūrinių programa. Koncertą vedusi Dainavimo katedros vedėja prof. Valentina Vadoklienė anksčiau „Erasmus“ mainų programos dėka lankėsi Čenstachovos Muzikos institute, kur susipažino su atlikėjomis, pakvietė jas atvykti į Klaipėdą. Profesorė pristatė įspūdingas atlikėjų kūrybines biografijas.

Pianistė O.Wowkotrub gimė ir studijavo Ukrainoje. Būdama vienuolikos pirmą kartą koncertavo su simfoniniu orkestru. Nuo 1993 m. ji gyvena ir dirba Čenstachovoje. Daug koncertuoja kaip solistė ir kamerinių ansamblių dalyvė. Jos repertuare skamba J.S.Bacho, F.Chopino, S.Rachmaninovo opusai. Nuo 1995 m. O.Wowkotrub dirba pedagoginį darbą Čenstachovos muzikos institute, koncertuoja Lenkijoje ir užsienyje.

K.Suska yra baigusi ne tik Krokuvos muzikos akademiją, bet turi ir filologės diplomą (studijavo Jogailos universitete). Dainininkės kūrybinė biografija nepaprastai turtinga. Tik keli faktai: ji yra išleidusi 11 kompaktinių plokštelių, įvairiuose Lenkijos, taip pat Ispanijos, Prancūzijos, Vokietijos operos teatruose yra dainavusi žymiausias operų partijas – G.Bizet Carmen (op. „Carmen“), G.Puccini’o Madam Butterfly (op. „Madam Butterfly“), G.Rossini’o Rosina (op. „Sevilijos kirpėjas“) ir kitas. Dainininkė atlieka solo partijas stambios formos kūriniuose – oratorijose, kantatose. K.Suskos repertuare skamba įvairiausių epochų, taip pat ir šiuolaikinių kompozitorių muzika. Parengti soliniai rečitaliai, su kuriais koncertuota įvairiuose Europos miestuose. Atlikėja yra pelniusi ne vieną premiją bei apdovanojimą. Nuo 2004 m. solistė dalijasi savo ilgamete patirtimi su studentais ne tik Čenstachovos, bet ir kitose Lenkijos aukštosiose mokyklose. Štai tokio kalibro dainininkė koncertavo KU koncertų salėje.

Artisčių dueto parengta programa suteikė progą pasiklausyti G.B.Pergolesi’o, A.Caldaros, G.Paisiello, S.Rachmaninovo kūrinių. Įdomiausia ir vertingiausia dalis buvo lenkų kompozitorių – S.Moniuszko’s ir K.Szymanowski’o dainos. Specifiniai artikuliacijos, kalbos niuansai, taip pat solistės emocijų ir temperamento amplitudė leido pajusti savitus interpretacijos bruožus. Ypač žavėjo šiltas ir minkštas dainininkės tembras, vakarietiškos dainavimo mokyklos bruožai, lengvumas ir artistiškumas.

Šis koncertas vainikavo viešnių vizitą Klaipėdoje. Jis buvo skirtas mūsų Dainavimo katedros 20-mečiui.

Pabuvojo įvairiose šalyse

„Erasmus“ programa, jos metu rengiami meistriškumo kursai leidžia pasimokyti, pasirodyti, taip pat žadina norą pažinti, palyginti savo ir kaimyninių šalių studijų lygį, mokymo metodų įvairovę.

Tokiu būdu mezgami ne tik dalykiniai, meniniai, kūrybiniai, bet ir asmeniniai ryšiai. Jie pasižymi nuoširdumu bei abipusiu pasitikėjimu ir neturi nieko bendra su kartais nevykusiomis politinėmis peripetijomis. Tai puiki galimybė ugdyti savitarpio supratimo bei draugystės principus.

Per šį projektą KU Menų fakulteto dėstytojai yra aplankę ir pristatę Lietuvą ne tik Lenkijoje, bet įvairiose kitose šalyse – Italijoje, Turkijoje, Ispanijoje, Norvegijoje, Čekijoje… Atlikėjai paprastai parengia rečitalį, koncertuoja, veda meistriškumo kursus. Muzikologai skaito paskaitas tos šalies studentams ir dėstytojams. Dažnai svečiai yra kviečiami stebėti paskaitas.

Ne vienoje šalyje per „Erasmus“ programą lankęsis ir su pasisekimu koncertavęs KU Menų fakulteto dekanas prof. Vytautas Tetenskas pastebėjo, kad jo birbynės instrumentas visus stebina ir žavi savo netikėtomis techninėmis galimybėmis, virtuoziškumu ir liaudiška specifika.

Visai neseniai iš Norvegijos grįžusios prof. dr. Danutė Petrauskaitė ir doc. Jūratė Karosaitė pasakojo, kaip abi buvo pakviestos dalyvauti įdomiame improvizacijai skirtame seminare. Improvizuotojai buvo visiškai svetimi, netikėtai susirinkę ir vienas kito nepažįstantys žmonės. Tačiau čia ir dabar pagrotas momentinis avangardinis kūrinys suskambėjo kaip gerai apgalvota ir visai vykusi kompozicija. Tokio spontaniško žanro gerbėjai siekia atgaivinti prarastas, o kažkada buvusias labai gyvas ir madingas panašaus muzikavimo tradicijas. Norvegijoje doc. J.Karosaitė sugrojo solinį rečitalį.

Per šį mainų projektą įvairiose šalyse taip pat pabuvojo, pasirodė bei pasisėmė patirties docentė Irena Pečiūrienė ir prof. V.Tetenskas (Turkija, Čekija, Slovakija, Lenkija, Estija), Judita Kiaulakytė (Turkija), straipsnio autorė (Lenkija) ir kiti KU Menų fakulteto dėstytojai.

Kaimynus sužavėjo sutartinės

Kiekvienas iš vykstančiųjų siūlo savo programą, kurią abi pusės – ir kviečiančioji, ir atvykstančioji – suderina. Asmenine patirtimi pasiremdama, turėčiau prisipažinti, kad kiekvieną kartą yra ne tik šiek tiek neramu, bet ir smalsu prisistatyti, papasakoti ir bandyti atskleisti „svetimai“ (nelietuviškai) auditorijai savo šalies autentišką muziką, etnografinių regionų specifiką ir unikalumą.

Lenkijoje, Čenstachovos muzikos institute, gegužės 10–12 d. teko skaityti tris paskaitas: „Penkių Lietuvos regionų folkloras“, „Folkloras ir šiuolaikinė lietuvių muzika (plačiau pakomentuotos ir išklausytos dvi XX a. antrojoje pusėje sukurtos oratorijos: E. Balsio „Nelieskite mėlyno gaublio“ ir B. Kutavičiaus „Paskutinės pagonių apeigos“)“ bei „Lietuvių ir lenkų liaudies dainų ryšiai“.

Ypač didelio susidomėjimo susilaukė pademonstruotos aukštaičių sutartinės, kurias UNESCO ne be reikalo įtraukė į saugomų nematerialaus paveldo objektų sąrašą. Gyvai padainuotos įvairių Lietuvos regionų bei žanrų dainos taip pat buvo palydėtos didžiulės nuostabos ir susižavėjimo dėl specifinės dainavimo manieros, archajiško skambėjimo ir ryškios vidinės jėgos koncentracijos (diskusijas tekdavo tęsti po paskaitų).

Visada malonu dainuoti smalsiems ir jautriems klausytojams, o tokių netrūko šių susitikimų metu. Institutui padovanotos kompaktinės plokštelės – tai ne tik mandagumo gestas, bet ir viltis stiprinti bendradarbiavimą, tikintis susilaukti studentų dėmesio. Juos pateikta medžiaga galėtų paskatinti rimtesnėms lyginamosioms ir kitokioms studijoms.

„Erasmus“ mainų programa – puiki galimybė keliauti, pažinti, bendrauti ir megzti naudingus bendrakultūrinius ryšius.

by admin