Europinis startas

Nidoje

Europinis startas

Balandžio 29 – gegužės 11 dienomis Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą datai paminėti Nidoje vyks tarptautinis tapybos pleneras “Gyvasis Nidos ekspresionistų kelias”.

Plenero dalyviai – 11  autorių – 5 Lietuvos ir 6 užsienio dailininkai iš Estijos, Latvijos ir Lenkijos jau rytoj susirinks Nidoje, kur bus atidaryta plenero dalyvių dailės paroda, kuriai kiekvienas autorius atsiveš po 2 savo kūrinius.

Kuršių nerijos žmonės bei kraštovaizdis, pušynai, aukštos kopos, iš abiejų nerijos pusių sklindanti ypatinga vandenų šviesa nuo seno buvo dailininkų įkvėpimo šaltinis, puoselėjo romantinę vokiečių dailės tradiciją, įrašė atskirą puslapį į jų, kartu ir į Lietuvos dailės istoriją. Pagerbiant šias tradicijas, beveik dvi savaites truksiančio plenero metu bus tapoma organizatorių nurodytose ir turistų labiausiai lankomose vietose. Tai Nidos švyturys, Parnidžio kopa, Tylos slėnis, Nidos senamiestis, Evangelikų liuteronų bažnyčia, etnografinės kapinės, Tomo Mano namelis, pamario pėsčiųjų takas. Kitas vietas dailininkai pasirinks patys. Prieš pradėdamas tapyti bei tapydamas kiekvienas dailininkas laisva forma trumpai aprašys savo kūrybinę situaciją: kodėl paveikslui pasirinko vieną ar kitą gamtos, kultūros paveldo objektą, kokius jausmus išgyveno kūrybinio proceso metu. Vėliau dailininko pasirinkta vieta profesionalių fotomenininkų bus nufotografuota taip, kad iš padarytos nuotraukos galima būtų suprasti, kur ji yra. Visa minėta medžiaga bus naudojama antrajame etape, kitąmet rengiant plenero parodą ir bukletą.

Dailininkų darbai, nuotraukos bei tekstai bus eksponuojami Nidos bendruomenės namų Savicko paveikslų galerijos parodų salėje. Oficialus dailininkų parodos atidarymas bei “Gyvojo ekspresionistų kelio” katalogo pristatymas Neringoje vyks 2005 metų gegužės 1-ąją, minint Lietuvos stojimo į ES vienerių metų sukaktį. Pagal analogišką modelį projektą ketinama tęsti ir ateityje. Per keletą metų tikimasi sukaupti nemažą dailės darbų fondą, įdomia forma jį pristatyti Lietuvos bei užsienio žiūrovui.

Projektą parėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Neringos miesto savivaldybė. Projekto organizatorius – Savicko paveikslų galerija, veikianti Vilniuje ir turinti filialą Nidoje. Jai talkina Neringos savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

by admin