Gimdymo namuose

Gimdymo namuose


Sondra Simana

kai nubėga vandenys
reikia plaukti
dugnu


du juodi diržai
širdis 150 kartų per minutę


epi-dūras

vien
epitetai
jokių
dūrių


kai trūksta deguonies
ryja gyvybės vandenis


Kamuoliniai
Skausmai
kelia ir neša

kol lieka

tik
kamuoliniai

vienas
vientisas
neaprėpiamas

kosminis

riksmas


Žydai
geri akušeriai
staigiai
skausmingai
ant kelių

per kelias valandas
prašvito
nulijo
Išlindo saulė
gimė mergelė


Pušys
Prisigėrę
Gulbių ežero
už lango
šoka


Paskui
Žiaukčioja
dvi paras
springsta
kad pamirštų
pirmojo gėrimo
skonį


priešpienio lašas
mano
pirmoji
komunija
tau


metai –
Viešpaties trylikti
mėnuo –
balandis medyje
diena –
Šv. Jurgis aria lauką
valanda –
po vidurdienio
minutė –
trylikta

laukimas
buvo vakar


jos vardas
įteka
į šventąją

by admin