Gintaro lašai

Eilėraščiai

Dainius Gintalas

Nusibaigimo formos

Nusibaigimo formos

“Po trupinį tau surinkau

pačias tyriausias savo glamones.

Girdi, kaip užknarkė kelias

Girdi, riktelėjo rytas. Greičiau!” C. Vallejo

tiesiog tik priemiesčiuos bruzdėjau

o dalgiuos degė akys

ir vis žibėjau klykavau rausiau

žaizdas kliedėjau

kaip tampomos už papilvių plaštakės

varsna. tamponai. pergamentas. brizas

uždusęs kaminas. trikojis šuo.

skenduolis. indas

ir vis klaikus kutenimas kliedėjosi

ir šiugždančios burnos drėgmėj

plaštakės

nubusti. svilintis. kankintis. šieptis.

nubukti. stverti. suktis. dusti.

nusukti. smigti. trintis. trenkti.

jei vienas kliedesys tai kitas tunelis

o trečias svečias

užmigęs kibiras prigėrusios plaštakės

surytas. užmuštas. pakartas.

nukankintas.

suvalgyti. nusnūduriuoti. sukapoti.

suknežintos. subjaurintos. prisirpusios

o ji maža maža

dygi dygi

tiktai per žingsnį per varstotą

per akmenį per kilometrą mylią

ji pamatoma

per leukocitą dūmą iešmą

žagsulį akių dūmimą pamaitinama

sunki delčia

apdujęs stiklas ir tabakas

kaip krūvos sumaltų nakties plaštakių

rūgštynės. bruknės. spanguolės.

medūzos. kaspinuočiai

ar dar kt. sparnuočiai

ar sapnuočiai

geltonos mišios vočiai močiai

morčiai

ir išvalytas pilvas

šliaužioja po pievas žarnos

pritrėkšti balandžiai

sklandžiai

žaizdriai. bjauriai. greitai.

smarkiai. žiauriai.

skrandžiai kepenys

ir obuoliai ir vikšrai

ir aštuonkojo žvilgsnis

priartėjimai šviesos ir blogio

blõga. šilta. šãlta. káršta.

mėlyna. raudona kregždė

aš šuo šuva teliukas ūsas

katorgos bartukas vailokas tapyras

amfisbenos sparnas šerno dūkas

prietemų pasiutligė

dirglus barsukas

dryžiais. kryžiais. ryžiais.

staigiai. greitai. smarkiai.

sapnuodamas. tupėdamas. kratydamas.

riaumodamas. draskydamas.

klausydamas.

jau springsta kelias

ašakos jau ašaros jau rėklės

jau paukštis

povas kovas gaidmetys

balandis jau vasaris

bet jau. dar ne. o gal. jau vis dėlto.

tačiau. sudie. ir ačiū. baigsiu

braidydamas po tulžį nusibaigsiu

švintant

tarp didelių tarsi banginiai

tavo plaučių

godumo formos

ir šiepias žodžiai,

virtę skolopendrom.

ir krato elektra manosios

giminės šiušeliai.

bet man jau barbekiu.

barzda. kefyras. papirosas

Serena Grande sukrovus krūtis

Holofernui ant galvos.

štai taip, atėjęs užkariaut šalies

panoro užkariaut tik moterį.

švytėjimas tai laužo salamandros

šliaužiančios arterijom į skrandį

ir virstančios jame žarijom

nekvėpuoti. uosti. nevidonų pietūs

Karakumų skruzdėlės. mankurtai.

Abisinija. Rimbaud. arklių skerdikai

nuspręsti viską reiks pačiam

nes žmonos žirklėm karpo duoną

stabdis. pertrūkiai kalbos ir garso

ar tyla saldesnė negu paukštis?

paukščiai ir pagalvės turi daug

bendrybių, bendratys suvienija

net skirtingas lytis, o prisiliesti

reikalingos stotys, hipodromai

reikalingi vėjams ir kentaurams

kriokt. vartoti ašakas nelyg

delikatesą. pasiklysti sąžinės

dvibriauniam kambary. ieškok

savy programos kurioje

ligos kojelės amputuojamos

bet kankinys kastratas tebespjaudo

sėkla, kad nepavargdamas

vis brėžtumei ir brėžtumei ratus

tarsi maitėda laukdamas

pakol nudvės beždžionė

plutonas

“plumbum, ferrum, et omnia

nigra e fetida”

kolboj rašau aš ant medžio ausies

kurioj nebeliko jau kaulo pėdsako jokio

darbuojuosi dalgiais baltais kirminais

jie landžioja tuneliuos balsių jie raitos

ir kalbą iš jos vidurių

pamažėlei čiaumoja

giedojimų pusbalsiuos slepiasi mylimos

laižosi kojas pėdų pirščiukus

ant sužeisto gyvulio kloja

ir pieno liūtis – jos pasiutusios varlės –

prieigas vyrams šernams ir šunims

kvatodama naktį užstoja

ką pieno lašeliuos girdžiu tai pėdsakais

lyja šiltos būtybės labinas glaustos

šnekina gundo tačiau nesižioja

ir “camelos nigros, porcos,

simias, ursos,

canes et gatos” supa mane

ir ratu susigūžusį visą apstoja

ir kliurksinčios akys išminkytos irklais

vaginos plečiasi sėlina lūpomis karvių

neva atsargiai paliečia koją

dabar tai nueisiu toli jau sultys

paduotos

pėda jau sūri tiktai ar paims

gumbais apsikrovus kanoja

el pájaro kvykia tamsos raumenims

gauruotos jos rankos į gerklę nusvyra

ir skiemenio kilpa pamoja

dar spardytis bando dugnuos

gemaliukai liesi

bet juokias ir ryja išalkęs drakonas

francesco de goya

autistas

išpampęs anginos gumulas

ant tavęs užsiritęs

liežuvi

ir žodžiai

tie dirglūs klijai

velias aplink –

iš burnos

neišstumiu niekaip

ir trindamies

taip įkaitina seiles

kad belieka

tik spjaut

žmonės – liga

tykančios irzlios

vėžio ląstelės

kurmiai

pririję

aklųjų žarnų

nejau šios

negali nubust

ir smaugti pradėt

dvylikapirštei

kutenant

tarsi guodėjai

išsišovusios gyslos

lanku

mano šypsosi

kaklas

išskaptuotom

žaizdelėm

juokiasi

pirštai

ar sekat

kas murkdosi

už kataraktos?

ar tik ne baimėje jūs

kad nubusiu?

holofernas: matyti pasaulį

tik neregėdamas

būčiau viską suuodęs

– – – – – – – – – – – – – – – – –

o tada pasielgęs su tavim

kaip su kokia

liucija ar agota –

nupjovęs tas prakeiktas

kraują paralyžiuojančias

vynuogių kekes

ir tik po pergalės

šventai pasigėręs

nuo jau spėjusio prinokti

saldžiausiojo vyno

– JUDITA –

– – – – – – – – – – – – – – – –

tik neregys galėjo

nuvest visus į šlovę

nes akys pasmerkė mane

didžiausiai gėdai

kurią išsinešė maiše pas žydus

taip iš prabangaus šilko

ir neišplukdyta

gražuolė pabaisa

surijusi mano sielą

su ja ir budrumą

dabar suprantu

budrumas

tik neregiui skirtas

betulijos aikštėj

nuo spyrių spjūvių

visas susiplakiau į košę

išskydo ir manoji armija

pamačius palapinėj

mane begalvį

ir ne jahvės išsigandus

pasileido paskui savo riksmą

o mirtingosios žydės

kuri dviem kardo kirčiais

išvaikė dešimtis tūkstančių

asirų

ir šitaip prajuokino istoriją

kad ji

savo karšta čiurkšle

išsvilino

mūsų valstybę

kanonizacija

egonas schiele

nuolatos besivartantis

kaktusas mano krūtinėj

švilpiantis

moterų

apatinėmis

lūpomis

jų aliejus

į spindintį

kieliką

varva

viaukčioju

išpažindamas

bjaurastį savo

savo drąsą atrydamas

glamonėju save

ir šviečiu

sau pačiam

pasiskelbęs

šventuoju

***

Herakleitas

kaip dešrą

peiliu supjaustė

upę

ir pats

subyrėjo

į gabalus

by admin