Ir vėl – „Atokios stotys“

Ir vėl – „Atokios stotys“

Uteniškis poetas ir leidėjas Vytautas Kaziela paruošė ir išleido trečiąjį aukštaičių ir žemaičių kūrybos almanachą „Atokios stotys“.

Jame publikuojama 31 poeto kūryba – per 300 eilėraščių. Pamario kraštui atstovauja Stasys Jonauskas, Alfonsas Jonas Navickas, Danielius Milašauskas ir Dainius Sobeckis.

Žinomas poetas Robertas Keturakis, pasirodžius antrajam „Atokių stočių“ leidiniui, rašė: „Šiame eilėraščių pasaulyje nesutikau nė vieno kūrinio, kuriuo būčiau nusivylęs ar suabejojęs jo būtinybe byloti amžinus dalykus neamžinam žmogui“.

Ir ką gali žinoti. Galbūt šitoks poetų būrys ateityje taps savotišku poetiniu sąjūdžiu, puoselėjančiu lietuvių poetikos tradiciją. Juolab kad dauguma autorių – gerai žinomi ne tik savo miestuose ar miesteliuose, o almanacho sudarytojas meninio lygio kartelę laiko aukštai iškėlęs.

Trečiasis almanachas rugsėjo 14-ąją džiaugsmingai sutiktas Utenoje. Leidėjas bei autoriai ruošiasi jį pristatyti ir Žemaitijoje bei Klaipėdoje.

GL inf.

by admin