Iš pačios Genezareto ežero gilumos

Renginiai

Iš pačios Genezareto ežero gilumos

Sondra Simanaitienė

Simono Dacho namuose kovo 6 d. įvyko literatūrinė popietė, į kurią pristatyti romano-misterijos ,,Dievas miršta vienišas” (,,Homo liber” 2003, 752 ps.) atvyko autorė Vidmantė Jasukaitytė. Prie rašytojos atvykimo pakylėtos nuotaikos prisidėjo ir kovo 8-osios paminėjimas.

Popietę vedė seimūnė ponia Irena Šiaulienė, kuri tapo viena iš pirmųjų knygos ambasadorių, kaip pasidžiaugė rašytoja, nes, išdėstydama knygos sumanymą kultūros ministrei, padėjo knygai įgauti prekės pavidalą. Knyga išėjo nedideliu tiražu, tik 1500 egzempliorių, apgailestavo rašytoja.

V.Jasukaitytė sakė, jog atėjo laikas, kai avelės, t.y. tos, kurios užpildo bažnytinę instituciją, turi išganyti kunigus, todėl žmonės kviečiami mąstyti, pažinti Dievą savo asmenine dvasia. Romanas-misterija – tai literatūrine kalba perpasakotas Naujasis Testamentas. Knyga apie Kristaus gyvenimą, jo kančią, krikščioniškojo pasaulio vertybes. V.Jasukaitytė ilgai rinko istorinę medžiagą apie Egiptą, Jeruzalę, romėnų ginkluotę, karo žygius, išmoko visas Izidės (Dievo motina Marija tarsi buvusi Izidės reinkarnacija, kaip skelbia kai kurie raštai ir kuo tiki pati rašytoja) raudas, užkalbėjimus, įsisavino visas Senojo Testamento legendas, ir visą šį srautą istorinės ir dvasinės informacijos suplukdė į pasakojimą apie Kristų, perteikdama šių dienų sielos situaciją.

V.Jasukaitytė rašyti knygą pradėjus prie jūros, jutus vidinį virpulį, kuris tęsėsi visus dvejus rašymo metus. Autorė užsibrėžė tikslą parašyti tarsi mažytes noveles, savą įvairių Biblijos vietų interpretaciją. Didžiausią įtaką mąstymui apie Bibliją padarė atrastas rusų kalba Hermio Trismegisto tekstų rinkinys mokslo bibliotekoje. Tai filosofas, gyvenęs gal apie 6000 m.pr.m.e., gal prieštvaniniu laikotarpiu. Manoma, kad jo dvasia gyvena ir dabar, nes įgavusi galią materializuotis ir vėl išnykti.

Mintys, kurios buvo dėstomos tą popietę S.Dacho namuose, susišaukė su teosofės J.Blavatskajos, dailininko ir mąstytojo N.Rericho idėjomis. Nors jų vardai nebuvo minimi, tačiau kalbos apie sielos materializaciją (rašytoja pasakojo apie egzotinius mokslininkų pasiekimus šioje srityje), reinkarnaciją, Baltųjų brolių draugiją ir pan. yra labai artimos minėtų mąstytojų minties trajektorijai. Tai tarsi bandymas suprasti slaptąją pasaulio logiką ir dėsningumus, kurie kviečia nurimti, vienytis dvasioje, o svarbiausia, kaip pabrėžė rašytoja, bandyti atsakyti į klausimą – kas yra Dievas ir koks mano santykis su juo? Nuo atsakymo priklauso žmonijos ateitis.

Mesijinė nuotaika tvyrojo tą pavasario pradžios popietę išskirtinai moterų draugijoje. Nors, tiesa, buvo keli socialdemokratai džentelmenai, įteikę kiekvienai po rožę ir obuolį.

Parodų rūmuose kovo mėnesį veikia N.Rericho paveikslų paroda. Ten yra vienas paveikslas, pavadintas ,,Genezareto ežeras”. Violetinė tyla kabo virš ežero spindinčio paviršiaus, ,,ji pravirko ir verkė tyliai, iš pačios Genezareto ežero gilumos, iš tolimos pakrantės, kalnų kontūrų, iš savo nelaimingos vaikystės… Kur dabar jos Viešpats?…” (V.Jasukaitytė).

by admin