Išleista J.Kačinsko chorinė muzika

Išleista J.Kačinsko chorinė muzika

Dviem naujais natų leidiniais Muzikos informacijos ir leidybos centras (MILC) pristato kompozitoriaus, Lietuvos nacionalinės premijos laureato, Klaipėdos miesto garbės piliečio Jeronimo Kačinsko (1907-2005) chorinę muziką.

Ją atrinko bei leidybai parengė kompozitorius ir dirigentas Vaclovas Augustinas.

Vienas šių rinkinių – „Dainos chorui“ – yra skirtas J.Kačinsko dainoms lietuvių poetų žodžiais, antrasis – „Religiniai chorai“ – giesmėms religiniais tekstais, o abu jie aprėpia nemenką dalį visos šio kompozitoriaus chorinės kūrybos.

Tik keletas populiariausių opusų, tokių, kaip „Beržas“ ar „Per girias“, Lietuvoje buvo publikuoti anksčiau.

Likusioji dauguma atlikėjams negirdėta ir galbūt netikėta, nes kompozicijų stilius įvairuoja nuo klasikine harmonija grįstų paprastučių giesmelių, parašytų Amerikoje, iki išplėtotų, originalių dainų, sukurtų tarpukario Lietuvoje.

Abiejų leidinių redaktoriaus V.Augustino žodžiais, tiek „Religiniai chorai“, tiek „Dainos chorui“ parankūs įvairaus pajėgumo kolektyvams, partitūros tiks ir pedagoginiam repertuarui.

Greitai turėtų pasirodyti ir MILC rengiamas garso įrašas su J.Kačinsko chorine muzika, kurią įrašė choras „Jauna muzika“ (dirig. V.Augustinas).

Kompaktinė plokštelė papildys XX amažiaus lietuvių muzikos lobyną.

Šiandien J.Kačinskas pripažįstamas kaip XX a. pirmosios pusės lietuviško modernizmo pradininkas, atvėręs Lietuvai kelius į tarptautinę areną ir ten sulaukęs pripažinimo.

„Durų” inf.

by admin