Italijos antikvariatuose nupirkti gobelenai puoš Valdovų rūmus

Italijos antikvariatuose nupirkti gobelenai puoš Valdovų rūmus

Rita BOČIULYTĖ

Valdovų rūmų paramos fondas Italijos antikvariatuose įsigijo du unikalius, seniausius šiandien Lietuvoje esančius gobelenus atkuriamiems Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmams.

Ištyrė keli ekspertai

Šiuo metu abu unikalūs XVI a. pradžios bei XVI–XVII a. sandūros Valdovų rūmams įsigyti meniniai audiniai yra Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centre, kur antras mėnuo tiriami, valomi bei rengiami eksponavimui.

Lietuvos visuomenė bei Valdovų rūmų atkūrimo rėmėjai, už kurių suaukotas lėšas abu gobelenai yra įsigyti, šiais vertingais dailės kūriniais netrukus galės pasigėrėti Taikomosios dailės muziejuje, kuriame liepos 6-ąją greta atnaujinamos Valdovų rūmų radinių parodos bus įrengta ir atkuriamiems rūmams įsigytų ar dovanojamų vertybių ekspozicija.

Abiejų gobelenų ekspertizę Valdovų rūmų paramos fondo iniciatyva atliko menotyrininkė, žymiausia Lietuvos senųjų audinių tyrinėtoja, Vilniaus dailės akademijos Humanitarinių mokslų fakulteto dekanė doc. dr. Ieva Kuizinienė, taip pat italų menotyrininkas, garsus Italijos ir kitų Vakarų Europos kraštų senųjų meninių audinių kolekcijų, žymiausių senųjų audyklų tyrinėtojas, Milane gyvenantis profesorius dr. Nelo Fortis Grazinis bei kolekcininkas dr. Lučianas Koenas.

Kadaise priklausė karaliui

Pirmasis kūrinys – tai Flandrijos Tournai miesto garsiųjų Žano Grenjė ir Arnoldo Puasonjė dirbtuvių apie 1515–1520 m. išaustas gobelenas, priklausantis „Dramblių eisenos“ serijai. Nors įsigytas gobelenas yra kažkada padalinto didesnio audinio fragmentas (2,2 m x 1,3 m), jis yra palyginti gerai išlikęs, o pavaizduota tema kuria išbaigtos scenos įspūdį. Anot dr. N. Forčio Grazinio, Lietuvos valdovų rūmams įsigytas audinys yra greičiausiai Portugalijos karaliaus rinkiniui priklausiusio gobeleno fragmentas. Tai labai aukšto meninio lygio, garsių ir labai produktyvių Flandrijos dirbtuvių sukurtas senasis audinys, retas savo chronologija ir stilistika, atspindintis dar vėlyvosios gotikos menines formas.

Šis gobelenas kaip tik atitinka Žygimanto Senojo valdymo chronologiją, o iš rašytinių šaltinių žinoma, jog jau Žygimantas Senasis XVI a. pradžioje buvo įsigijęs kaip tik Flandrijoje nuaustų gobelenų, kurie neabejotinai puošė ir Valdovų rūmų Vilniuje sales.

Įsigytas unikalus gobelenas yra beveik 150 metų ankstyvesnis už pačius seniausius iki šiol Lietuvoje saugotus senuosius meninius audinius. Kaimyninėje Lenkijoje šio laikotarpio gobelenų taip pat yra vos keli.

Vertas iškilmių salės

Antrasis Valdovų rūmų paramos fondo įsigytas audinys yra XVI a. pab. – XVII a. pr. nenustatytoje Briuselio (Flandrija) manufaktūroje išaustas gobelenas „Scena iš Aleksandro Didžiojo vestuvių“. Nesignuoto gobeleno autorių meistriškumas, aukštas atlikimo meninis lygis, anot prof. N. Forčio Grazinio, leidžia manyti, jog šis senasis meninis audinys yra sukurtas vienose garsiausių XVI–XVII a. sandūros Briuselio manufaktūrų. Gobeleno kartonas nupieštas pagal garsaus Nyderlandų dailininko ir graverio Maerteno de Voso (apie 1532–1580) pavyzdį. Beje, manoma, jog pagal šio dailininko piešinį yra nutapytas ir garsusis Vilniaus Aušros Vartų Švč. M. Marijos paveikslas.

Gobelenas įspūdingų matmenų (3,5 m x 3,5 m), tiesa, buvo pažeistas, bet labai meistriškai restauruotas. Nors sukurtas jau baroko epochos apyaušryje, šis meninis audinys atspindi renesanso ir manierizmo bruožus.

Taigi šio gobeleno stilistika yra artima garsiosios Žygimanto Augusto gobelenų kolekcijos, kuri puošė ir Lietuvos valdovų rūmus, audinių meninei išraiškai.

Anot specialistų, įsigyto audinio itin aukštas meninis lygis bei tuo metu labai populiari istorinė tema leidžia teigti, jog šis gobelenas galės papuošti vieną iškilmingiausių atkuriamų Valdovų rūmų salių reprezentaciniame trečiajame aukšte. Šis gobelenas taip pat yra beveik 50 metų senesnis, nei iki šiol Lietuvoje turėti šios rūšies ankstyviausieji senieji meniniai audiniai.

by admin