Jaunieji pianistai varžėsi tarptautiniame konkurse

Jaunieji pianistai varžėsi tarptautiniame konkurse

Miglė Mosėnienė

Trečiasis tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas „Baltijos gintarėliai“ Klaipėdoje sulaukė gausaus dalyvių būrio iš Lietuvos, Rusijos, Latvijos bei Vokietijos ir tapo jaudinančiu įvykiu atlikėjams, jų mokytojams bei publikai, kuriai rūpi muzikavimo meno ateitis.

„Baltijos gintarėliai“ – trečiąsyk

Dvi dienos buvo pripildytos muzikos, jaudulio, neužmirštamų kūrybinių akimirkų, žavėjimosi talentingais vaikais ir džiugaus pasididžiavimo jausmo, kad ši jaunųjų muzikų šventė vyksta mūsų mieste.

Pirmasis „Baltijos gintarėlių“ konkursas buvo surengtas 2003-iaisiais Klaipėdos Juozo Karoso ir Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklų fortepijono skyrių mokytojų iniciatyva. Šių mokyklų nuoširdaus bendradarbiavimo dėka jis tapo tradiciniu, išties svarbiu ir vertingu uostamiesčio muzikiniu įvykiu, sulaukiančiu vis didesnio susidomėjimo ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse.

Tarptautinis konkursas – itin reikšmingas, įdomus ir įvairiapusis muzikinio gyvenimo reiškinys. Dalyvaudamas tokio masto renginyje muzikantas atstovauja savo krašto muzikinėms kultūrinėms tradicijoms, atlikėjiško meno mokyklai. Konkurse jis turi galimybę atskleisti savo artistinius, muzikinius sugebėjimus, plėsti meninį akiratį, įvertinti savo meistriškumą platesniame – Europos ir pasaulio – muzikavimo meno kontekste. Kiekvienam jaunajam atlikėjui tai didelė šventė, kartu – ir didelė atsakomybė, ilgo, sunkaus, pasiaukojamo darbo rezultatų įvertinimas.

Veda tobulumo link

Muzika – ne tik dvasingiausias, abstrakčiausias (nes neapčiuopiamas, nematomas, tekantis laike), bet ir sudėtingiausias iš menų. O fortepijono, per savo gyvavimo istoriją pelniusio instrumento–orkestro vardą, įvaldymas – itin sudėtingas procesas. Jis reikalauja ne tik muzikinių sugebėjimų, bet ir ypatingos koncentracijos bei valios, proto, kūno ir jausmų harmoningo veikimo, išmanančio ir subtilaus ankstyvojo ugdymo. Tad itin svarbus ir vertas didžiausios pagarbos jaunojo pianisto mokytojo darbas, kantriai, su pasišventimu vedantis savo ugdytinį tobulumo link.

Tobulybės siekimo dvasios, įkvėpimo ir pasitikėjimo jauniesiems trečiojo tarptautinio konkurso „Baltijos gintarėliai“ dalyviams suteikė puiki, giliomis muzikinėmis tradicijomis pasižyminti Klaipėdos universiteto (KU) Menų fakulteto salė ir galimybė skambinti nauju „Stenway“ firmos fortepijonu.

Jaunieji atlikėjai, gegužės 28–29 d. mūsų uostamiestyje susirinkę iš daugelio Lietuvos miestų (Vilniaus, Mažeikių, Šilutės, Palangos, Priekulės, Rietavo, Kelmės, Telšių, Plungės, Garliavos, Gargždų, Klaipėdos), taip pat iš Rusijos, Latvijos ir Vokietijos, varžėsi atlikdami tris skirtingų epochų ir charakterių kūrinius.

Savo pianistinį meistriškumą, muzikinio mąstymo galimybes jaunieji muzikantai atskleidė atlikdami baroko epochos polifoninį (daugiabalsį) kūrinį. Technines, artistines ir emocines savybes jiems padėjo perteikti dvi skirtingų nuotaikų pjesės, kurių viena privaloma – lietuvių kompozitoriaus. Tai dar vienas svarbus ir išskirtinis „Baltijos gintarėlių“ bruožas – propaguoti lietuvių muziką kitose šalyse. Džiugu, kad su mūsų klasikų M.K.Čiurlionio, B.Dvariono, V.Klovos, S.Vainiūno, taip pat šiuolaikinės muzikos atstovų V.Barkausko, A.Rekašiaus, V.Bagdono, V.Mikalausko, L.Povilaičio, N.Sinkevičiūtės kūryba susipažįsta jaunieji muzikai iš Rusijos, Vokietijos, Latvijos ir Lenkijos (lenkai dalyvavo pirmuose dviejuose konkursuose).

Vertino specialistai

Konkurso dalyvius, pagal amžių suskirstytus į tris grupes (A, B ir C), vertino kompetentinga ir solidi tarptautinė specialistų komisija. Jai jau trečią kartą šiame konkurse pirmininkavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Fortepijono katedros docentė Aleksandra Žvirblytė. Pirmininkei talkino Kaliningrado valstybinės filharmonijos solistas pianistas, Kaliningrado S.Rachmaninovo koledžo profesorius Vladimiras Slobodianas (Rusija), „Gradus“ mokyklos direktorius profesorius Martinas Lysholmas Jepsenas (Danija), Rygos Juglos muzikos mokyklos Fortepijono skyriaus vedėja Gabriela Černiavska (Latvija) ir KU Menų fakulteto Fortepijono katedros vedėja docentė Jūratė Karosaitė.

Muzikos atlikią vertinti sunku: jos nei pamatuosi, nei apskaičiuosi. Kriterijai, žinoma yra, tačiau, manau, ir klausytojai, ir vertinimo komisijos nariai juos pamiršdavo, išgirdę užkrečiantį, be galo įtaigų ir įtikinantį muzikavimą. Ypač kai techniškai sudėtingus, subrendusiam atlikėjui tinkančius kūrinius lengvai ir meniškai atlieka aštuonmetė mergaitė. Tokio atlikimo pavyzdžiu galima laikyti Didžiojo prizo laimėtoją Darją Mužetskają (Kaliningrado R.M.Gliero muzikos mokykla, mokytoja Irina Tornovskaja). Ypatingu muzikalumu ir spalvingumu pasižymėjo pirmąją vietą A grupėje pelniusi Grėtė Ubartaitė (Priekulės muzikos mokykla, mokytoja Silvija Petukauskienė). Ypatingomis techninėmis galimybėmis nustebino į pirmąją vietą B grupėje iškopusi Marija Maksimenko (Kaliningrado R.M.Gliero muzikos mokykla, mokytoja Vera Ščiukina).

Džiugina laimėjimai

Ypač džiugina Klaipėdos jaunųjų pianistų svarūs ir gausūs laimėjimai. Net 22 J.Karoso ir J.Kačinsko muzikos mokyklos ugdytiniai pelnė konkurso laureatų, diplomantų vardus, buvo apdovanoti specialiaisiais prizais. Apdovanojimų parsivežė ir jaunieji atlikėjai iš Šilutės, Rietavo, Gargždų, Mažeikių, Telšių, taip pat svečiai iš Latvijos ir Vokietijos.

Konkurso dalyviai, fortepijoninės muzikos ir jaunųjų talentų gerbėjai nuoširdžiai dėkingi visiems savo materialia pagalba suteikusiems galimybę surengti šią puikią muzikinę šventę.

Trečiųjų „Baltijos gintarėlių“ uždaryme vertinimo komisijos pirmininkė A.Žvirblytė nuoširdžiai padėkojo organizaciniam komitetui, kurio darbą palygino su šveicariško laikrodžio veikimu. Ji entuziastingai pasidžiaugė dalyviais – talentingų ir darbščių jaunų žmonių būriu, pabrėždama, jog tikrosios dvasinės vertybės stipresnės už visus materialinius ir ekonominius sunkumus, ir priminė vieną seną tiesą, kad piktžolės auga lengvai ir greitai, o kultūrinį augalą reikia kantriai, su meile puoselėti ir prižiūrėti. Tad auginkime ir puoselėkime kultūringą jaunąją kartą ir laukime kitų „Baltijos gintarėlių“.

by admin