Jaunųjų kūryba

Jaunųjų kūryba
Deimantė Bandzevičiūtė

Trumpi
1
Smėlio laikrodis
Apverstas
Paskutinė smiltelė
Išbėgo
Šansas nuo tavęs pabėgo

2
Įsimaišius vieną, arbatinį šaukštelį
Medaus
Į šaltą, negyvo šaltinio vandenį –
Gyvenimas tampa saldesnis
0,5  litro akimirkos

3
Paukščių pėdos pusny
Du piligrimai ieško kelio
Į savo šventyklą
Ar suprasi kada nors mano maldą, Viešpatie?

4
Grimo kambary
Šaltos ironijos persmelktas
Bulvarinę spaudą skaito – Dievas
Lyžteliu koją priešui
Gal gausiu antraplanį vaidmenį?

5
Visą gyvenimą bijodami
Pagaliau
Stačia galva
Krito į dugną

6
Dažniausiai, kas
Griebiasi šiaudo,
Tas ir nuskęsta
7
Aš užsimokėjau, kad giedočiau
Puikybę
Ir giedu
Dažniausiai rytais.

8
Gali drąsiai spjauti
Į šulinį
Vis vien teks
Iš jo gerti

9
Paprastasis žmogus
Tau atneš
Alyvinių obuolių
Kasdieną

10
Neprašė,
Kad nupirktų sausainį,
Galvojo,
Gal susipras


Ras?
Prasigėręs
Mėnulis
klūpi
po
mano
langu
žiūri
į
duobutę
po
mano
smakru
žliumbia
ir
pažada
kad
ras
man
kitus
namus.

 
Tiksi

Noriu žinoti,

Kaip atrodo

Žmogus

Perkirstas pusiau.

Viskas

Taip pat,

Simetriška.

Kojos

Rankos

Plaučiai

Akys

Lūpų kampučiai,

Bet

Širdis tiksi

Tik vienoj pusėj

by admin