Jaunųjų kūrybos konkursas

Jaunųjų kūrybos konkursas
Ieva Astromskaitė
***
Vėlyvą rugpjūtį
Sereikiškių parke
Ant suolelio priešais
Sūpynes
Mergaitė raudonu megztuku
Kemšanti bandelę su aguonom.

Tam pačiam parke tik
Vasario dvyliktąją
Senyva moteriškė raudonais batais
Gašliai traukianti cigaretę…

Skiriasi tik laikas…
***
Slysta Dievas
Nuo stogo ant stogo
Vaikščioja po namus
Pirštus kandžioja
Reikalauja kakavos prieš miegą
Guli šeimininkų lovose
Ir jaučiasi savas
***
Belaidės mintys
Įžemintos
Gyvenimo asociacijom
Į eilėraštį
Apie Babutės mirtį
Apskaičiuotą
Mokslininkų ekstrasensų
Monitoriuje
Psichika kraujotaka ateitis
Kaip ant delno
***
Dubuo
Ir saujelė trintų žolių
Nuo upės
Liepų šakų palinkusių
Plikysim arbatą
Ir gersim valandas
Po gurkšnį birželio
Pirštais braukysim
Ir kabinsim kaip medų
Sapnus
Į dubens dugną
Guldysim nerimą
Migdysim kūdikį
Ir prižadu
Ant mūsų stalo rasim vietos rytojui
***
Koridoriuose tvanku
Nuo opusų
Nuo diezų bemolių
Septimų sekundų
Tarp gaidų tarp žmonių
Pūslėtom širdim
Kruvinais pirštais
Dievas
Padovanojo Balsą
Išderintom stygom
Akademinis garsas gydo
Uždegimus
Gyvenimo

Į pelenus
Išbarstyta
La
La
La
Lacrimosa

by admin