Jaunųjų kūrybos konkursas

Jaunųjų kūrybos konkursas


Vainius Bakas


Error
Atklysta tos pačios klaidos:
Vėl delną priglaust, nudegti
Į kaktą. Karščiuoji. Sklaidos
Minia debesų į naktį

Ir lieka mums tuščios salės,
Tušti kambariai, kur skamba
Elegijos Duino. Dar galim
Išskrist pro atvertą langą,

Kai skersvėjai traukia, gelia
Kasnakt vis skaudžiau per dantį.
Aš kopsiu krūtų kalneliais
Sizifo akmens ridenti.

Iškalt ant granito datą,
Užritinti gyvastį įsčių.
Vaidinti persona non grata,
Kad net pagalvot nedrįsčiau,

Kaip supasi vėjy vaisiai,
Kaip lietūs visus suranda
Pagal žemės kvapą. Baisiai
Atverti pernykštį randą,

Vartoti jūreivių slengą,
Įlipti į kiaurą valtį

Ir darosi šitaip lengva,
Kad net negali pakelti…

Alibi
tą vakarą tarp 20 ir 22 val.
iš namų net kojos nekėliau
nieko neužmušiau net neturėjau
drąsos
pasakyt

akis į akį

ką iš tikrųjų manau
apie ją

sėdėjau balkone
kartkartėmis užsirūkydamas

oras buvo vėsokas

pro liepų šakas žiūrėjau
į šiurkštų
gabalą milo

gerves mačiau

esu įsitikinęs
jos irgi mane pastebėjo

bet

visos kaip viena arba
apsimeta išprotėjusiomis
arba vengia
mane pažinusios

teisme dalyvauti nenori

dievagojas kad
jaučia spaudimą

artėjantį šaltį  ir
prašos svetur savo
laikino
prieglobsčio
 
Ulisas
Penktadieniais motina
Virdavo dilgėlių sriubą

Per virtuvės langą mane
Pietų garsiai šaukdavo

Dėl to visad tekdavo karą nutraukti
Smėlį nusipurtyt nuo kelių
Nusiplauti rankas
Parodyt ar švarios ar krauju
nesuteptos

Penktadieniais motina
Virdavo dilgėlių sriubą

Lūpą nudegęs
Prie stalo sėdėdavau ilgai
Žvilgsnį į lėkštę įmerkęs
Neturėdamas rankų kur dėti

Valgyk, valgyk
Vis ragindavo

Tai kad karšta sakydavau

Vaikel, ar turi vėją panosėje?
Klausdavo

Aš tik gūžčiojau
Gūžčiojau

O dabar iš tikrųjų jaučiu
Plaučių dumplės kaip švokščia
many
Matau kaip išsigaubia burė

Kaip tykiai kužda
Pakrantėj rasta kriauklė:

Perplauksi jūras audringas
Mediniame šaukšte
Prigersi
 
Ofelija
Į vakarykštį
laikraštį
susukta žuvis

tau
kvepia skaniau negu rožė

troleibusu
ją atvežiau dovanų tau
iš turgaus

atsargiai laikydamas suvyniotą
lyg proginę puokštę

čežančiam laikrašty
saugomą nuo šalčio ir svetimųjų

žuvis kurią išvyniojus
paprastai
perskaitai tą skyrių
su orų prognoze

kažką apie protarpiais
lietų ir lietų

ir debesuotumą
įprastai nepastovų

pirštais drėgnais perbėgi
kelis skelbimus

nagu nubrauki žvyną

palinkus uodi
ir sakai:
kokia ji švari
išvalyta nuo savo gyvybės
nuo pildymo norų

sakai man:

ji kvepia gėle po lietaus
ir dar
ji dainuoja
kai liūdna
 
Trys kapeikos
*
taip ir lakstai

nuo žiedo su graviūromis
prie žiedo

laiko meduj
pageltęs veliumas

drėgnas nuo jį nešančiųjų
rankų

lyg bitės
sparnas

dienų dienas
plevėsuodama

susidėvi
užuolaida

* *
kai
grįžtu nebeklausi
kodėl

tik

delnu nubrauki rasą
nuo pilvo

* * *
rodos lietus kaupiasi

kregždės vis pažeme
pažeme

net
kojas pakerta
 
Sekundantas
Dėl tavęs visi karai
visos dvikovos mylimoji

ant žolės mestos pirštinaitės
burtas

po oda perinčios kulkos dūzgia
ir išeina
vapsvų spiečiumi iš
vienatinio kūno

tada ateina vakaras

vakaras
be dešiniojo riešo
vieni sako kad nukirto už
obuolio
vagystę Bagdado 
turguje

kiti kad plaštaką nutraukė
granata
per vestuvių pratybas
apsikeičiant
žiedais

aš nežinau
aš tik glostau tavo šunis
glostau tavo šunis
daugiarankis kaip Šiva

aš stoviu išvertęs iš kišenių
visą būsimąjį laiką
tas aukso vertės akimirkas kai būsiu
šalia nejuntamas tik
jaučiantis gyvybės
švytėjimą

kai tyliai
segsiu korsetą

į pakaušį alsuodamas

stovintis
tau už nugaros
 
Prakalbos
einant pirštis

Septynis kartus atmatavo,
Tada ėmė ketvirčiuot

Duonos kepalą

Vyno pripylė į stiklines žuvis
Be giesmės

Patiesė baltą maršką,
Sukruvintą
Pasijonį –
Septynis kartus atmatavo ir kirpo


nagus,

Madmuazele,

O jie taip gražiai žydi pavasarį,
Apvedžioti langai su vitražais,
Jie apauga jazminų girliandom,
Groja vėjo užkliudomi, groja,
Kaip mirtis riešutynuose kvepia

O jie taip gražiai žydi pavasarį,
Apvedžioti veidrodžiai su vitražais,
Jie nuogi tarsi arfa Eolo,
Mano virpančius delnus atspindi
Kaip bengališkai melsvą ugnelę.

Madmuazele,
Šypsai sakydama

tukąsksukąs siūlą
tukąsksukąs siūlą

Ir veri į adatą pamėlusią miglą
viržynų,
Į tą mažą,
Į tą mažą skylutę veri
Juodą vyšnių alpulį,
Languotas žąsų (iš)ganytojas.

Į tą mažą,
Į tą mažą
Adatos skylutę įveri upę ir siūni
Mano šventinį rūbą bepročio,
Mano rūbą raudos poeto.

Madmuazele,

Su juo aš toks nuogas,
Toks nuogas,
Nuogesnis už arfą Eolo.
Mano kaulai prakaituoja riešutynų
lietum,
Mano oda kasdien tolimesnė
šviesai

Ir aš paimu žirkles –
Aš tau būnu Dausų
Manikiūrininkas, 

Daužau naguose savo atspindžius –
Jie tokie negražūs,
Dainuoja,

Ketvirčiuojamiems įpila vyno,
Seka pasakas,
seka,
Kaip raudonai tą vakarą degė
langai,

Madmuazele,

mano bepiršte.

 

by admin