Jaunųjų kūrybos konkursas

Jaunųjų kūrybos konkursas

Gintautas Lesevičius

deivė
ar mergelė:
šarada
mėgstu tokią kaip ir
įžangėlę paduot o po to jau
pirmyn kur du – prašytojas
ir kaitytojas stos ten niekas
neatstos jų paradyziško kontakto
kibirkšties drun-drun įskelia
drumbacelę į kumbacelę
m-lle tetty nagą dildo į titnagą
bet nenutolkim nuo a la tolkien
ale ne fantazijų už pradžių
pradžių kartą pagriebę pilnai
išanalitinkim – ta žazigalkė tik
trik-trak ir užveda vidaus degimo
zazą – – gazo! fatum morganum
pasikliaudami iki artimiausio griovio
gal dasikasim kur dribtelėsim
tur ir užteks pieno prašau ir
prašau tą moterišką lytį o duoda
tik kai maitina o maitina tik
neužprašyta – mažu kokiam
karmos ratelyje pupa-uoga pastrigus
retransliacijos trukdžiai čia
prašytojui toli gražu nesibaigia gi
kaitytojui dar neprasideda raguotos
panytkos išskirtą sextraktą per
marlę spaudžiu varvinu
sūrmaišin dedu keliu palubėn
nuo ten visais laikais abi giminės
pluribumais ir po vieną maistą ir
vaistą kabliavo tad sakykit
akytą – cheese – ir į sveikatą
textualiai išnaudokit ir išnaudodami
sutenerio vardą vartokit
prašau nepamirškit – –

laukinė
korta
kviečiu jus užeit į salooną
atidaryta pagal analogiją su
marčiaus jaunų dienų malūnu –
tik zajebiau – jei pas papartėną
mala tai pas mane kala ir kala –
meistravoja opozicionieriai
sampą – ir jokia čia lempa
gal ir šviečia bet pro dūmus
nesimato labai prirūkyta
stovi plunksniniais tumulais
tvyro oras tikro vyro brolis
alkoholis nikotinas vitaminas
senos tiesos kad už karą
ne už taiką bet už alų visą
laiką inspectah deck ¿ar tu mane
gerbi? pelnomas – saloonas kur
kas panašesnis į 18–40o C
laisvės alėjaus salioną taip pat
į desktopą užneša – vietos daug
visokio plauko fail‘iniam
šlamštui susikišti žodžiu laukia
cecho šikna naujų agurkų 0–24
priimami pusberniai apspaudėjai
žnypliuotojai dumpliuotojai
– – ne pikliuotojai nuo tokių
susprogtų kaip balionas

japoniškas
kwin bon dži
in bon dže
interbol dži
banana
interbol vas radi
iničei či raki čen
viva le sol sol
anaure
čioi
ile kūna
kūna kūna meigadosari
ile kondyre
mi mi mi meigadosari

vien tik
nafta
valdo jus
aš kaip knyga – pasiėmiau
čia vieną three men in a boat
dovanojame buvo parašyta
nurašyta spaudas uždėtas
ant priešlapio o inventorizacinis
nr kryžiuku užbrauktas nuliukai
ten šeimininkauja gal sakau
sumeskim ta proga partijėlę kol
some kind of jerome k
jerome už viršelio susiėmęs –
niaukia nuo jo (to say nothing of
me) žalčiais ir supresuota lentynose
literarūra žinot juk kaip pachas
nuo senų knygų paeina – dabar
turiu izoliuotai laikyt kad šio
pasaulio daiktams nepersiduotų
čia žinoma nieko naujo – jei
giliai kasit belekur atsikąsit
stalą kėdę ir vienišą textoholiką

auerbacho
rūsio ghetto
apturėjau gerą laiką su
egziliante aušra marija
pirmam kurse – pririšo prie
savęs tada o dievažijos kad
be įsipareigojimų konfidencialumą
taipgi užgarantavo ir švarą
vieną sąlygą kėlė kad pas ją plote
vakaronės vyktų ir niekur
kitur – keitėmės skysčiais
keitės ir mėnulraščio metai
spalvos ir univero simbolika
iki – – – (tiek dar nebuvo
tikrinkit) aštuntam semestre
3.542(∞) begalybinį ciklą pagavo
kursas – kaip įkaltas daba
stovi prašau pastebėt kiek
mažai iki baigimo liko
pozicija be trijų minučių
bakalauro be trijų dienų
bakenbardininko nebesiskutu
klošarams nereikia o jų
patelėms patinka gospel žodžiai
iš erškėčių sadomazo visi mes
kažkiek juk didžiausias
malonumas būna prieš pat
pabaigą – kam fiziologinis
namiokas fui! temąsto apie
kulminacijos katarsį net mano
bobulė žino kad prisimenam
tik sapnus paryčiais išsapnuotus
iš rem stacijos apie tai jums
daugiau amžini studentai semitai
brazdžionis ir calderonas de
la blah prie bokalo gintaro
lašų paporins man gi
tik retransliuot nuvemt gera
bet care’inu aš atsimenu aš –
supernatūralus ruporas aš
jų savadarbių idėjų gandonešis

by admin