Jaunųjų kūrybos konkursui

Jaunųjų kūrybos konkursui

Paulius Kliševičius

Nebaigta tobula variacija

Kurti tobulą variaciją. Užrašyti.

Rėžti mintį plonu andalūzito gabalėliu,

Kuklia vakar dienos atplaiša

Išrėžti putojančiam lange penklinę.

Atrakinti. O tada… –

Pirmas tris eilutes skirti

Įžanginiam sielos apšilimui;

Jūs tikite, kad mintys šoka penklinėj?

Palengva. Sugrįžta iš nakties. Grakščiai.

Nusilenkia ir žengia lengvutį pas?

Kaip žengia vėjo pabaidytas lapas

        Popieriaus,

Apsisuka ore, sugauna mestą gėlę

Ir toliau sūkuriuoja veidus?

O tada keisti tobulos variacijos dermę.

Nes veidai tik garbanos. Tamsios.

Ir gelsvos sruogos. Tik tiek išrėš

Šokančios mintys. Pakrikusios

Slidžios, gličios, šaltos. O dar

O dar tikriausiai aklos. Nerangios.

Įstabu kaip penklinėj susilieja

Andalūzitas, turmalinas ir oniksas.

Be jokios gracijos. Ar gravitacijos.

Kaip  tikėjimo sumaitotas baltas

        Balandis

Ar tikite, kad jis bandė nutraukti

Tobulą šaltų minčių šokį?

Užbaigti. Nepaisant, tikite ar ne.

Apiberti penklinę skvarbiu citrinų

Sandalmedžio ir baziliko kvapu.

Pažerti vanilės dulkių.

Ir nepaleisti tobulos variacijos,

Sudėti rankas. Užsimerkti. Kvėptelt…

… ir žaižaruojančios lango skeveldros

Primins kažkada siautusius veidus

Nemiga


Klaidžiojau pagiežingas
Per naktinius Tėbus
Septynvarčius
Ieškodamas siūlymų
Sudaryti standartinę
Kraujuotą
Gyvenimo prailginimo
Sutartį

Taip. Buvau pasiryžęs
Derėtis dėl sielos

Nes pabodo
(įgriso, pakyrėjo, įsipyko)
Nesibaigiantis sapnas
Nešantis užterštą žaizdą sidabro
Apsode

Nes įsipyko
(pabodo, įgriso, pakyrėjo)
Priešaky slystantis veidas
Uždengtas išplauto
Labirinto

Nes pakyrėjo
(įsipyko, pabodo, įgriso)
Nardymas magiškoje
Bet siurrealistiškoje
Klampoje

Nes įgriso
(pakyrėjo, įsipyko, pabodo)
Apleistas tikėjimas ir
Kenčiantys mane apsupę
Civiliai

Aplankiau Hipno antipodą
Surūkėm pypkę
Sukramtėm po kokos lapą
Tik somos negėrėm
aš alergiškas ekstatikams
Kontempliavome sielas
Ir nutilome

Priėmiau Hipno antipodo
Vekselį
Bet pajutau
Tik dar vieną nesėkmingą
Bandymą nesėkmingu
Kãltu išrėžti (Nesėkmės)
Tapsmą

Nebesuprantu
Ką reiškia išjausti
Suvokti patirti išsapnuoti
Nes sudaryta nestandartinė
Bekraujė
Gyvenimo ilginimo sutartis

…ir ėjo į pradžią…

skirta neregiams

Lėkštė

Dubuo

Puodas          —

Troškintuvas      — juos galima apjungti

Virdulys        —

skolinta keptuvė

Jokio sąrašo

Šaukštas peilis šakutė

Užnugaryje.

Rūdys

Ir vanduo.

Taip toli

Kampe

Šalia

Puodelio            [_]7

Įdomaus forma

Banalaus turiniu

Ir lekuojantis

Rudis. Airis.

Žemėlapis

O pačiam pačiausiam

Kampe…

Apsukrus

  Gyvenimo

          Cukrus

2005-07-01
Colonia Agripinensis

Susitikimai


Neišvengiau
Su tokiu Vergilijumi
Pasivaikščioti Dantės keliais
Smagiai susiėmėm apie
Modernybės filosofinį diskursą
Ir nesusišnekėjom

„Vide infra“, išgirdau
„Smotri vyše“ atsakiau
„Verpiss dich! “ sušuko Dievas
(visi manieji dievai vokiečiai)
O terminatorius pagrasino grįžt
Todėl sėdim trise – laukiam

Bet susilaukiau tik priekaištų
Iš dviejų klasikinių rėmų
Kad juodas lietpaltis netinka
Rajonui ir šukuosenai
Grasino fiziniu susidorojimu
Daugybiniais kaulų lūžiais
Bet kostiumas po lietpalčiu
Juos dar labiau suerzintų
Todėl išnykau nelyg
Subtiliausias Sun Tzu

Atsimerkiau kasmėjų sode
Tikėdamasis išvysti Onitsurą
Bet pasitiko sulinkęs seneliukas
Nešantis tuščiausią tuštumą
Nebylioj rimty ir pasikartojime

„Apage Satanas!“ pats sušukau
Aplink baltom minkštom sienom
Ir baltiem minkštiem chalatam
Ir baltom minkštom grotom
Ir  dviem
Baltiem
Buteliam

Iki susitikimų kaip būna


Du
Balti
Buteliai
Nesvarbu ant stalo
Viršum ar
Po juo

Ir
Dviejų
Baltų
Butelių palyda –
Negarbės ir
Nesargyba

Iki
Susitikimų
Akimirką
Pradeda virti
Įvairiaspalviai
Skysčiai

Iki
Susitikimų
Akimirką
Plyksteli
Blitz ginčas
Matysi

Savo
Kūną
(Jam
Newton‘o dėsniai
Joks argumentas)
skrendant

(o
Kraujo
Savybė
Tekėti
Iš nosies
Neišvengiama)

Tik
Tada
Regi save
Tamsumoj mojantį
Vergilijui –
Galandi liežuvį

American dream, tik lietuviškai


… ties raudonų plytų namu,
pradvisusiu pragaro siera, jis
ieškojo laimės.
American dream suradęs
suprato, atsidūręs ten,
kur triukšmas –

Ir nesutriko buvęs kareivis,
sutikęs seną draugą,
liaudyje vadinamą “bomžu”.

Abu apie Nietzsche’s
“linksmąjį mokslą” pašmaikštavo.
Nes abu iš literatūros katedros
tiesiai po “dušmanų” kerzavais
atsidūrę buvo.
O sudužusi praeitis ir
american dream ieška
užtruko…

Katarsis


vaidinu katarsį,
engdamas sniegą
pirštinėta ranka braukdamas
(grublėtą sieną)
stebėdamas pirštinėtą ranką
padengtą baltu
(kraujo)
luobu

tebevaidinu
pasišokuodamas vis
užkandai traukdamas
skystai trypto stiklo
lūpą šluodamas gelsvais
vatos likučiais
nuo barzdos braukdamas
rausvą kiek salsvą
varinį lašą

vis dar vaidinu
nekantriai kosčiodamas
kauliniu batu trypdamas
(skystą stiklą)
žvelgdamas kaulinį batą
tirpstantį tamsokoj
(tulžies)
baloj

ir jau nebenoriu
vaidinti palinkęs
baltoj nevaisingoj
šventvietėj
šaukdamasis
rimbaud poundų
eliotų yeatsų
lorcų

kriokdamas
ant stiklinių
pernykščių
pusryčių

Uvertiūra


tebus paskirta…
Sėdi sau
nelyg galėtum sėdėti jam

Mąstai apie septynias dienas.
Dienos, ir dievas, sutvėręs pasaulį,
Mąstantis aklas dievas,
Puikią terakotą gyvybei drabstantis…

Mąstai sau
    nelyg galėtum mąstyti jai
Prisieki užmiršti kaip šokama milonga
Su peiliais ar be jų vidurdienį.
Kaip tinkamai ryjamas melanžas,
kad akys įgytų ažūro žavą
Kaip geriama juoda kava. Be cukraus.
Ir karčių pupelių kaip.
Kaip juda sąmokslo švytuoklės ir kaip
Judėjimas stingsta po jomis.
Kaip mėnulis krečia gelsvą varškę
Ten žemai, kur ant naktinio Kotbuso.
Cha. Ir šito maža – užmiršti sufijų,
Mažą rubuilį kūdikį, banko depozitą
Pirmojo pragaro rato prakeiksmą,
Užmiršti rašto ir permutacijų dėsnius…

Galiausia sėdi
    galiausiai sėdi tik jiems ir už juos
Aišku, kad lauki. Tik išvaduotojo. Esi
Klastūnas Lokis. Lauki pokalbio, ženklo
Lauki, o ženklai nevaikšto – krinta,
šliaužia

Drebiasi, šoka, bloškiasi, driekiasi, byra,
Bet nevaikšto kaip kalnai

Ir tik tada, kai užmirši
ką ir kaip prisiekei
Ir nejudrius kalnus,
Ir septynias dienas,
Ir sterilią tuštumą…

Sudėsi nenykstantį sapną

by admin