Kapų sapnai

Kryžiai sapnuoja dilgėles ant kapų.

Šulinio vanduo dainuoja svirties balsu.

Eglių mintys krenta smaigaliu žemyn,

Užklodamos praėjimus ir takus.

Ateitis nesvarbi –

Grįžtant pakartoti klaidų.

Viršūnės nebeaukštos

Jaučiant nesurištus sparnus.

Skubėjimas netenka prasmės

Skaičiuojant laiką į priekį.

Suaugo tikėjimas mirčiai.

Pripažinimui atėjo laikas gimti.

Netikėjimas apaugo dabartimi –

Vientisa, neatsiejama tvirtove.

Žvaigždės šnabždasi šulinio dugne

Apie dangų savo prade.

Mirtis žaidžia gyvenimą

Su gyvybe pagal sutartis,

Neįveikiamas jų priedermei.

Praeitis ateitį gimdo.

Pradžia centre išnyra,

Į begalybę išsisklaido

Nerimui ir nežinojimui,

Kad nematytų atsakymo,

Išbrėžto ant kapo akmens.

larradanko

by admin