Kas papildys Klaipėdos kultūros magistrų ložę?

MIESTO APDOVANOJIMAS

Kas papildys Klaipėdos kultūros magistrų ložę?

Klaipėdos miesto savivaldybė ragina klaipėdiečius siūlyti kandidatūras 2004 metų Klaipėdos kultūros magistrų nominacijai.

Klaipėdos miesto savivaldybės Kultūros skyrius 2003 metais įsteigė apdovanojimą labiausiai miestui nusipelniusiems menininkams ir kultūros žmonėms. Pernai pirmaisiais Klaipėdos kultūros magistrais tapo trys klaipėdiečiai – istorikas Jonas Genys, dailininkas Algis Kliševičius ir aktorius Vytautas Paukštė. Jie buvo apdovanoti žiedais, pagamintais Pilies muziejuje saugomo renesansinio žiedo pavyzdžiu.

Klaipėdos miesto apdovanojimas už meninius pasiekimus ir ypatingus nuopelnus uostamiesčio kultūrai šiemet, kaip ir pernai, bus įteiktas per Klaipėdos gimtadienį specialios ceremonijos metu. Apdovanojimo nuostatuose numatyta, jog kasmet gali būti teikiama ne daugiau kaip trys tokie žiedai – pagaminti iš aukso ir inkrustuoti deimantais.

Siūlykite 2004 metų Klaipėdos kultūros magistrų kandidatūras! Miesto savivaldybė laukia Klaipėdos kūrybinių sąjungų, kultūros institucijų, nevyriausybinių organizacijų bei pavienių asmenų pasiūlymų.

Siūlant kandidatūrą reikia pateikti šią medžiagą: vieną puslapį spausdinto teksto, laisva forma argumentuojant išskirtinius kultūros veikėjo nuopelnus ar menininko kūrybos reikšmę Klaipėdos miesto kultūros ir meno plėtrai. Prie to pridėkite dokumentinę medžiagą (recenzijų, straipsnių, atsiliepimų kopijas, fotografijas ir kita), papildančią argumentus. Taip pat būtinas kandidato gyvenimo aprašymas.

Kandidatus slaptu balsavimu vertins miesto Kultūros ir meno tarybos bei savivaldybės atstovai, atsižvelgdami į šiuos kriterijus: kūrybos meniškumas, originalumas bei išskirtiniai nuopelnai Klaipėdos kultūros ir meno plėtrai.

Pasiūlymai priimami ir registruojami iki šių metų gegužės 24 d. 17 val. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriuje, 512 kab., Liepų g. 11. Išsamesnė informacija teikiama tel. 39 61 74, 39 61 75, 39 61 72.

by admin