Tarp šviesos ir tamsos, tradicijos ir modernumo

BIBLIOTEKŲ METAI

Tarp šviesos ir tamsos, tradicijos ir modernumo

Lapkričio 17-ąją 17 val. elektrą pakeitė žvakės. Penkių minučių akcija vyko ne vien I.Simonaitytės, bet ir kitose uostamiesčio bei šalies bibliotekose. Nerijaus JANKAUSKO nuotrauka

Audronė GLIOŽERIENĖ
Giedrė BALČIŪTĖ

Simboliška akcija – visų Lietuvos bibliotekų, tarp jų – ir Klaipėdos, skaitytojus pasitikusi tamsa ir žvakių liepsna – lapkritį norėta atkreipti Vyriausybės dėmesį į nerimą dėl tuštėjančių lentynų. Pinigų naujiems leidiniams įsigyti skiriama suma nedidėja, knygos nuolat brangsta, todėl bibliotekos įsigyja vis mažiau spaudinių.

Visai kitokia padėtis yra Skandinavijos šalyse, galinčiose didžiuotis turtingomis ir moderniomis bibliotekomis. Kad ir Malmėje, trečiajame pagal dydį Švedijos mieste, kuris gyventojų skaičiumi panašus į Klaipėdą, o jo biblioteka gali lygintis su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka.

Truko 5 minutes

Taiki, tyli ir tik penkias minutes trukusi Lietuvos bibliotekininkų akcija buvo pastebėta ir palaikyta skaitytojų, taip pat kai kurių politikų, Seimo ir Vyriausybės narių. Tai bibliotekininkams suteikė vilties, jog 2005-aisiais bus sulaukta didesnio valdžios dėmesio. Vilčiai didesnius sparnus suteikia ir šiemetiniai klaipėdiečių pasiekimai, dovanos, taip pat naujamečiai rūpesčiai.

Štai Klaipėdos savivaldybės viešąją biblioteką prieš Kalėdas pasiekė Kultūros ministerijos dovana – dešimt naujų kompiuterių, skirtų pagal Vyriausybės vykdomą „Bibliotekų modernizavimo programą”. Prieš Kalėdas sulaukta ir žinios: šios bibliotekos direktorė Bronislava Lauciuvienė pelnė 2004-ųjų Kultūros ministerijos konkursinę premiją, skiriamą už bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros mokslinius tyrimus bei praktinę veiklą.

Kitos uostamiestyje veikiančios – Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos naujaisiais metais laukia kraustymasis į naująjį kompleksą. Tai – unikalus įvykis, pirmasis Klaipėdos miesto istorijoje. Iki šiol uostamiestyje nebuvo pastato, specialiai projektuoto ir statyto bibliotekai.

7 kilometrai spaudinių

Baigiantis metams natūralu pažvelgti į nuveiktų darbų ir širdį tebeslegiančių rūpesčių kraitį. Pasak Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotojos Eugenijos Koveckienės, „2004–aisiais būta visko: gražių planų, mažų nesėkmių, sunkaus darbo ir džiugių akimirkų, sulaukus bibliotekininkų darbo pripažinimo žodžių: „Prašau mane užregistruoti”. Ir visai nesvarbu, kad manoma, jog knygos bibliotekose yra, buvo ir bus visada, kad nesigilinama, kaip, iš kur jos atsiranda, kas už jas moka… Iš tikrųjų, tai yra bibliotekininkų rūpestis, bet visuomenės palaikymas, kurio retkarčiais sulaukiame – kaip šiemetinėje žvakučių akcijoje, rodo, kad ne visiems pakanka vien duonos ir žaidimų. Džiugu būtų, kad taip manytų ir valdžioje esantys žmonės“.

Ši biblioteka prie minėtos akcijos prisidėjo ne iš bėdos, o iš solidarumo, palaikydami kolegas, kurių padėtis daugelyje Lietuvos vietų tikrai nepavydėtina. „Klaipėdos miesto savivaldybei, finansuojančiai mūsų bibliotekos fondų komplektavimą, galime tik padėkoti. Per nepriklausomybės metus dokumentų fondus atnaujinome 50 procentų. Nors fondų kaitos tempai dar neatitinka Europos Sąjungos rekomendacijų, džiaugiamės, kad per 27 tūkstančiai mūsų skaitytojų randa sau reikalingų knygų, gauna atsakymus į įvairiausias užklausas, naudojasi internetu, lankosi renginiuose ir patys juos pas mus organizuoja“, – šypsojosi E. Koveckienė. Pasak jos, statistinis klaipėdietis per metus bibliotekoje apsilankė 3 kartus, o jei bibliotekos spaudinių fondą perkeltume į Klaipėdos gatvę, jis nusitęstų net 7 kilometrus.

Informaciją – kiekvienam

Prie kintančio gyvenimo prisitaikanti tradicinė biblioteka išlieka reikalinga mažam bei dideliam skaitytojui ir moderniųjų technologijų amžiuje. E.Koveckienė priminė, kad jau nuo 1998 metų biblioteka pradėta modernizuoti: kone kasmet suremontuojamas, atnaujinamas bibliotekos padalinys, kurių mieste ši biblioteka turi net aštuoniolika. Šių metų laimėjimas – „Pempininkų” filialo rekonstrukcija ir modernizavimas. Jį itin palankiai įvertino ne vien skaitytojai, bet ir profesionalai – kolegos bibliotekininkai iš Lietuvos ir užsienio.

„Įsteigėme viešas interneto prieigas, pradėjome kurti elektroninį bibliotekos katalogą. Informacinės visuomenės bruožai atsispindi ne vien Meno skyriuje, kur galima susipažinti su viso pasaulio meno vertybėmis. Garbaus amžiaus žmonės pamėgo „Kauno atžalyno“ filialą, nes čia jiems organizuojami mokymai naudotis kompiuteriu. Čia erdvę susitikimams, renginiams randa ir pagyvenusių žmonių bendrijos. Be to, šiame filiale veikia Teisingumo ministerijos informacijos biuras, kur galima internetu pateikti užklausas minėtos ministerijos specialistams“, – apie bibliotekos kaitą pasakojo E.Koveckienė.

Jungia tinklas

Klaipėdos viešosios savivaldybės bibliotekos direktorės pavaduotoja neslėpė pasitenkinimo, jog daugelyje filialų skaitytojų paslaugoms veikia internetas. Baigiamas kurti vieningas bibliotekos kompiuterinis tinklas ir elektroninis katalogas, diegiama vieninga skaitytojų aptarnavimo posistemė. „Gal dar ne visi girdėjo apie LIBIS (Lietuvos integralią bibliotekų informacinę sistemą), kurios dalis yra ir mūsų biblioteka. LIBIS siekia supaprastinti naudojimąsi biblioteka. Užsukus į bibliotekos interneto svetainę www.biblioteka.lt ir suradus nuorodą „Bibliotekos elektroninis katalogas”, lengva sužinoti, ar rasite bibliotekoje jums reikalingą knygą. Pas mus jau galima įsigyti LIBIS elektroninį skaitytojo bilietą, suteikiantį teisę naudotis mūsų ir visos Lietuvos bibliotekų, įsijungusių į LIBIS, dokumentų fondais“, – pridūrė E.Koveckienė.

Modernėjimo keliu

Informacinei visuomenei keliami reikalavimai neišvengiamai palietė ir apskričių viešąsias bibliotekas. Uostamiestyje veikiančią Klaipėdos apskrities viešąją I.Simonaitytės biblioteką nudžiugino tai, kad Vyriausybė rado lėšų 2005 metams užprenumeruoti pilnateksčių rusiškų žurnalų duomenų bazę INTEGRUM. Be šios, jau turima prieiga prie kelių prenumeruojamų duomenų bazių (Lietuvos periodinių leidinių straipsnių, dienraščio “Verslo žinios” archyvų, EBSCO).

„1997 metais pradėtame kurti bibliotekos elektroniniame kataloge šiuo metu yra ne tik fonde esantys spaudiniai, bet ir periodikos straipsnių analitiniai aprašai (per 46 tūkst. įrašų). Bibliotekoje pradėtos komplektuoti kompaktinės plokštelės, skaitmeninės enciklopedijos, informaciniai leidiniai. Ir mes įsijungėme į LIBIS bei Nacionalinės bibliografinės duomenų bazės integralias sistemas“, – pasakojo I.Simonaitytės bibliotekos atstovė ryšiams su visuomene Laima Pačebutienė. Ji priminė, kad šiemet pradėtas reikšmingas darbas – informacinio portalo “Miestas ir žmonės”, veikiančio prie bibliotekos svetainės, projektas.

Nuo 1999-ųjų šios bibliotekos skaitytojams ir darbuotojams kasmet vidutiniškai įrengiama po 4-6 kompiuterizuotas darbo vietas. Dabar jų yra 49.

Kuria planus

Naujaisiais metais numatoma pradėti eksploatuoti naująjį I.Simonaitytės bibliotekos priestatą, pradėtą statyti dar 1998-aisiais. Be kitų padalinių, čia įsikurs periodikos, bendroji, humanitarinių mokslų ir interneto skaityklos. Pastarojoje bus 30 kompiuterizuotų darbo vietų skaitytojams, taip pat bus įrengta po keturis viešojo interneto taškus kiekvienoje iš minėtų keturių skaityklų. Tokius taškus numatoma įrengti ir abonemente bei kituose bibliotekos padaliniuose.

„2005 metais prasidės didysis kraustymasis“, – sakė L.Pačebutienė. Ji pridūrė, kad į naująjį kompleksą jau perkelta nedidelė fondų dalis, maždaug 10 procentų. Kitąmet reikės perkraustyti likusius. „Bepigu perkelti skaitytojams nepasiekiamą fondo dalį, pavyzdžiui, saugyklų spaudinius. Tačiau kaip perkraustyti abonemento, kuriame kasdien apsilanko vidutiniškai po 300 lankytojų, knygas? Skaityklos, kuri retą dieną nelūžta nuo žinių ištroškusių studentų ir moksleivių, fondus? Kaip juos perkelti nepažeidžiant skaitytojų teisės gauti reikiamą knygą čia ir dabar?“ – neslėpė rūpesčio bibliotekos atstovė. Pasak jos, kuriami planai, kaip to išvengti. Viliamasi, kad pavyks neskausmingai pereiti į naująją biblioteką. Joje bus daugiau erdvės ir knygoms, ir žmonėms.

Gyvena pusbadžiu

Bibliotekininkai nelinkę skųstis, dejuoti. Tarpušventyje – tarp Kalėdų ir Naujųjų metų – jie linkę akcentuoti pozityviąsias bibliotekų veiklos vietas. Tačiau lapkričio 17-ąją, kai visose šalies bibliotekose išjungus elektrą ir kompiuterius buvo uždegtos žvakės, tiesiai šviesiai paaiškinta, kodėl skaitytojai penkioms minutėms buvo sugrąžinti į balanos gadynės laikus.

Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) teigimu, per pastaruosius dešimt metų valdžia šalies bibliotekoms įsiskolino 30 mln. litų naujiems leidiniams įsigyti. LBD kreipėsi į Seimą prašydama 2005 metais skirti 9 mln. litų. Ši suma sudaro tik trečdalį visos skolos, bet bibliotekininkų prašymas buvo ignoruotas.

Palyginti su kitomis šalimis, Lietuvos bibliotekos iš tiesų gyvena pusbadžiu. Pernai viešųjų bibliotekų fondams komplektuoti iš mūsų šalies biudžeto skirta po 0,19 euro vienam gyventojui, kai Estijoje naujiems leidiniams įsigyti skiriama 2,32, Suomijoje – 8,13, Danijoje -9,27 euro.

Kvalifikacija aukšta

Klaipėdos universiteto bibliotekos vedėja Janina Pupelienė pasakojo, kad šiuo metu nemažos dalies Lietuvos bibliotekininkų žinios ir kvalifikacija yra aukšto lygio. Dauguma jų baigę įvairius tęstinius bibliotekininkų mokymo centrus, išmokę dirbti kompiuteriu, naudotis internetu, susipažinę su kitų šalių patirtimi. Tačiau šių žinių kol kas retai prireikia, nes pačios bibliotekos modernizuojamos ne taip sparčiai, materialinė padėtis jose beveik negerėja.

„Bibliotekos neturi už ką net knygų nusipirkti. Klaipėdos apskrities viešojoje I.Simonaitytės bibliotekoje knygos padėtos ant pačių jos darbuotojų sukaltų, neobliuotų lentynų. Neseniai uostamiestyje vyko vienos knygos apie bibliotekininkystę pristatymas, tačiau ne visi aplinkinių miestelių bibliotekininkai į jį atvažiavo, nes pritrūko pinigų kurui. Kai yra tokia padėtis, apie kokį modernizavimą galima kalbėti?“ – retoriškai klausė J.Pupelienė.

Kalėdos tarp knygų

Kitokia padėtis yra Skandinavijos šalyse. Trečiojo pagal dydį Švedijos miesto, savo gyventojų skaičiumi panašaus į Klaipėdą, Malmės miesto biblioteka yra beveik tokia pat didelė, kaip ir Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Šios bibliotekos kokybę ir modernumą pripažino Tarptautinė bibliotekų asociacijų ir organizacijų federacija (IFLA).

Biblioteka stovi beveik pačiame Malmės centre, netoli gražaus parko, kuriuo skaitytojai gali gėrėtis pro didžiulius jos langus. Suskaičiuota, kad per pastaruosius penkerius metus joje bent kartą apsilankė 80 procentų Malmės miesto gyventojų. Visą parą kasdien veikiančioje bibliotekoje lankytojų būna netgi Kalėdų vakarą.

Kelių aukštų pastatas yra visiškai pritaikytas tiek sveikiesiems, tiek neįgaliesiems. Pastariesiems įrengti liftai. Bibliotekoje veikia nedidelė, jauki, malmiečių mėgstama kavinukė.

Švedijos bibliotekų lankytojai naudojasi į kreditines panašiomis elektroninėmis skaitytojų kortelėmis. Prie knygų yra priklijuoti brūkšniniai kodai, kurie nuskenuojami, duodant skaitytojui jas į namus. Brūkšniniai kodai padeda bibliotekininkams iš karto sužinoti apie užlaikytas knygas, be to, saugo biblioteką nuo vagysčių.

Gali pagroti

Malmės miesto bibliotekoje yra gausybė knygų: nuo grožinės iki mokslinės literatūros, parašytų įvairiausiomis pasaulio kalbomis.

Muzikos mėgėjai čia gali rasti daugybę natų – nuo klasikinės iki moderniosios muzikos. Bibliotekoje yra sintezatoriai su ausinėmis, kuriais galima paskambinti patikusį kūrinį. Taip pat čia sukaupta ir nemaža muzikos įrašų kolekcija. Patikusias kompaktines plokšteles skaitytojai be užstato gali parsinešti namo pasiklausyti. Beje, dabar muzikos įrašų į namus už kompaktinės plokštelės kainos užstatą gali parsinešti ir Klaipėdos miesto savivaldybės Viešosios bibliotekos Jaunimo skyriaus lankytojai. Šiame skyriuje sukaupta daugiau kaip 600 muzikos įrašų.

Kiekviename bibliotekos kampe yra kompiuterių, kuriais galima ne tik peržiūrėti elektroninius knygų katalogus, bet ir klaidžioti po interneto platybes arba rašyti mokslinius darbus. Tie, kuriems būnant namuose prireikia Malmės miesto bibliotekos darbuotojų konsultacijos, su jais visą parą gali bendrauti internetu, prisijungę prie pokalbių svetainės „Klausk bibliotekininko“.

Raudonos gėlės raudoname, arba Ar egzistuoja moteriška tapyba?

PARODŲ ATSPINDŽIAI

Raudonos gėlės raudoname, arba Ar egzistuoja moteriška tapyba?

O. Paliukienės paveikslai „Aguonos“, „Vakarienė dviem“ ir „Be pavadinimo“. Vytauto LIAUDANSKIO nuotraukos

Goda Giedraitytė

Kalėdoms „Parko galerija“ pasipuošė tapytojos Onos Paliukienės paroda. Po daugiau nei pusantrų metų žinoma Klaipėdos menininkė čia pristato naujausius savo paveikslus.

Prisiminusi „Saravako moterų“ kolekciją, šiemet autorė „apsirėdo“ kitonišku rūbu: jos paroda skęsta gėlių pievose ir rausvos koloristikos plokštumose.

Pilnos kvapo ir spalvų

Bandydami vienu žodžiu identifikuoti Onos Paliukienės tapybą, galėtume ją drąsiai pavadinti moteriška (nors ir labai nemėgstu kūrybos charakterizuoti lyčių skirtumais). Ir vis dėlto išskirtinis lyriškumas, dėmesys emociniam, o ne loginiam pradui, skendinčios, niekuo nesuvaržytos erdvės dominantė ir atvirai deklaruojama rausvos spalvos paletė įgalina pro drobės paviršių įžvelgti moters ranką.

Naujausioje parodoje dominuojantis gėlės motyvas skleidžiasi keliuose vaizdinio formatuose: įpinamas į pievų ar vandens telkinio audinį, ramiai skendi vazoje ar it pamirštas prisiminimas šliejamas prie grublėto horizontalės paviršiaus.

Anot vieno diptiko pavadinimo, O. Paliukienės gėlės „pilnos kvapo ir spalvų“. Tai diktuoja ir intriguojanti nuolat kintančios technikos bei plastikos varijuotė. Ekspozicijoje sunku rasti vienodą gėlės žiedą, kaip ir vienalypį, nuoseklų tapybinės išraiškos dokumentavimą.

Neįkalina savęs

Kiekvienas darbas parodoje alsuoja asmeniniu charakteriu: čia greta ir veik prasišviečiančios, skaidrios plokštumos, ir intensyvūs, sodrūs tonai, nugludintas, lygus ir ekspresyvus, trūkinėjantis, retkarčiais net pointilistinis potėpio rėžis. Regis, jog autorė mėgaujasi eksperimentuodama, tiesiog laisvai atsiduodama kūrybiniam proveržiui, nesistengdama savęs įkalinti vienoje saviraiškos formoje.

Ši laisvės deklaracija prasiveržia ir kompozicijos aranžuotėje, kur nesukaustyta jokiais horizonto ir atramos taškais veriasi erdvės gelmė.

Priešingai parodoje „Saravako moterys“ dominavusiam įcentruotam kompozicijos dėmeniui, šįkart autorė renkasi atektonišką sprendimą, kurio laukas leidžia paveikslui tarsi išsiveržti, išeiti už drobės ar rėmo ribų, skverbtis į kūrinį supančią galerijos ir/ar dirbtuvės aplinką, stebinčio žiūrovo regos ir sąmonės lauką.

Paskandina liūdesį

Paveikslo erdvėje O. Paliukienė neretai paskandina ir liūdesį, ilgesį, nerimą, kuriuos įkūnija akmenuko vaizdinyje. Ir pati autorė sako, jog tapyti pajūrio akmenukus jai yra mieliausia. Plokščią akmens skersmenį ir/ar gėlės žiedlapius tapytoja nardina į raudonos spalvos upę. Tuo būdu varijuodama rausvos dermėmis ir nuosaikia deformacija, menininkė kuria vidujinės ramybės ir šviesos kupiną spalvų pasaulį.

Ne veltui ir naujausią savo darbų parodą O. Paliukienė vadina „Šviesos prisilietimu“. Simboliškas pavadinimas šventiniu metų laiku. Norėtųsi palinkėti, jog šia šviesa apsigaubtų visi „Parko galerijoje“ apsilankę žiūrovai.

Vis dar skambanti E.Balsio muzika

Atminimas

Vis dar skambanti E.Balsio muzika

E.Balsio kūryba buvo įvertinta visais žymiausiais to meto apdovanojimais.

Rolanda LUKOŠEVIČIENĖ

Šiemet minėjome vieno iškiliausių pokario metų lietuvių muzikų Eduardo Balsio 85-ąsias gimimo ir 20-ąsias mirties metines. Ryškų talento pėdsaką lietuvių muzikoje palikusio kompozitoriaus, pedagogo, visuomenės veikėjo sukaktis buvo prisiminta uostamiesčio apskrities viešosios I.Simonaitytės bibliotekos Muzikos skyriuje surengtame vakare, kur susirinko E.Balsio talento gerbėjai, mokiniai, giminaičiai, vaikai – Dalia ir Audrius Balsiai. 85-ąjį E.Balsio gimtadienį paminėjo ir jo vardu pavadintos menų gimnazijos auklėtiniai, Klaipėdos universiteto Menų fakulteto salėje surengdami koncertą.

Tarsi kometa

Iškilmingi jau mirusių žymių žmonių minėjimai neretai siejasi su pompastika ir netikrumu. Iš žiupsnelio pabertų prisiminimų, kurie rūpestingai atrūšiuojami ir laiko, ir juos išsakančiųjų noro šiek tiek pagražinti jau nebegyvenančią asmenybę, sudėtinga suvokti, koks iš tiesų buvo tas žmogus, kuriam net ir mirus vis norima apie jį kalbėti.

Tačiau E.Balsys iki šiolei gyvas ne todėl, kad apie jį verčia kalbėti muzikos istorijos vadovėliai. Gyvas šiltuose jo vaikų ir artimųjų prisiminimuose. Stipri, dora asmenybė, gebėjusi uždegti kitus, nutvieksti juos savo dvasios šviesa, tarsi kometa palikusi ryškų pėdsaką daugelio žmonių gyvenimuose ir iki šiolei šildanti mus savo muzika.

Sakoma, kad kūrėjui išėjus lieka jo darbai, jo išsakytos mintys, mokiniai. Mums, nepažinojusiems E.Balsio, liko jo muzika, kuri, žinovų teigimu, iki šių dienų neprarado savo patrauklumo ir meninės įtaigos.

Emocijos ir logika

Visi Balsio kūrybos tyrinėtojai pabrėždavo labai ryškią jo kūrybos savybę – emocijų ir logikos harmoniją. Pats kompozitorius ne kartą teigė, kad amato įsisavinimas, meistriškumas – kategorijos, kurių neįveikus neįmanomas joks kūrybinis darbas.

E.Balsio kūrybos tyrinėtojos O.Narbutienės teigimu, šis kompozitorius paliko nepaprastai ryškų pėdsaką daugelyje žanrų. Rašė kamerinę, simfoninę, estradinę, instrumentinę, vokalinę, chorinę, muziką filmams, spektakliams, sukūrė baletą. Lietuvių estrados klasika tapo E.Balsio dainos „Senas jūrininkas“, „Daina apie Klaipėdą“, „Habanera“, „Rumba“.

Nuosaikus modernistas

E.Balsio kūryba, šiandien jau tapusi klasika, ryškiai atspindi to laiko ieškojimus, atradimus ir stilistinę kryptį. Pasak O.Narbutienės, savo estetine nuostata šis kompozitorius priskirtinas nuosaikiųjų modernistų grupei – jis buvo vienas ryškiausių septintojo dešimtmečio stilistinio lūžio lyderių, tačiau jo požiūris į muzikos modernumą turėjo aiškias ribas.

Stambiausiems savo kūriniams kompozitorius pasirinkdavo universalias temas, rėmėsi amžinais humanistinio meno kriterijais. Baletas „Eglė žalčių karalienė“, oratorija „Nelieskite mėlyno gaublio“, opera „Kelionė į Tilžę“, simfoninis opusas „Dramatinės freskos“ – tai kūriniai, kuriuose priešinami gėris ir tamsa, smurtas ir pasiaukojimas, kaip idealai iškeliami meilė ir ištikimybė.

Klaipėdietė muzikologė Rūta Vildžiūnienė mano, kad E.Balsio kūryba iki šiolei aktuali ir vertinga. Ji neabejotinai turi išliekamąją vertę. O ir pats E.Balsys – pagarbos verta asmenybė, kuri sugebėjo išlaikyti savo įsitikinimus, moralines nuostatas net ir tarybiniais metais.

Pasak R.Vildžiūnienės, E.Balsio kūrybos vizitine kortele galima laikyti oratoriją „Nelieskite mėlyno gaublio“. Tai bene populiariausias ir dabar dažnai atliekamas E.Balsio kūrinys. Kaip ir klasika tapusi „Rauda“ iš baleto „Eglė žalčių karalienė“, dažnai skambanti kaip atskiras kūrinys.

Laivai ir futbolas

E.Balsys netikėtai iš šio pasaulio pasitraukė prieš dvidešimt metų Druskininkuose, 1984 m. spalio 3-iąją, Kompozitorių namuose berašydamas Trečiąjį koncertą smuikui, kurį turėjo atlikti smuikininkas Raimundas Katilius. Tuomet kompozitoriui buvo 64-eri.

E.Balsys gimė 1919 m. gruodžio 20 d. Nikolajeve. Ten susipažino jo tėvai – Kostas Balsys ir pavolgio vokietė Barbora Renner. Kai šeima su trimis sūnumis grįžo į Lietuvą ir apsistojo Skuode, Eduardui buvo dveji metai. Čia E.Balsys pradėjo muzikuoti ir žaisti futbolą.

Kai šeima persikraustė į Klaipėdą, daug laiko su broliais būsimasis kompozitorius praleisdavo uoste, kur stebėdavo atplaukiančius laivus. Mokydamasis Vytauto Didžiojo gimnazijoje, E.Balsys dainavo chore, grojo pučiamųjų orkestre ir gavo puikų muzikinį išsilavinimą. Taip pat gimnazijoje jis garsėjo kaip puikus gimnastas, futbolininkas, krepšininkas. 1938 m. Klaipėdos laikraščiuose Balsio pavardė gana dažnai buvo minima sporto kronikose.

Susigipsavo ranką

Kuomet Klaipėdos kraštą užėmė vokiečiai, šeima jau gyveno Palangoje. Baigęs gimnaziją E.Balsys įstojo į Kauno karo mokyklą. Čia jis ir pradėjo kurti muziką, žygio dainas.

Valdžią paėmus Raudonajai armijai, Eduardas pabėgo iš Kauno pas tėvus ir įsidarbino Kretingos gimnazijoje mokytoju, kur susipažino su būsimąja žmona, tuomet gimnaziste Adele Jasinskaite.

Gimnazijoje Balsys dėstė daugybę įvairių disciplinų, fizinį lavinimą, chemiją, fiziką, matematiką. Čia apsisprendė tapti kompozitoriumi ir stoti į Kauno J.Gruodžio konservatoriją. D. Balsytė pasakojo istoriją, kaip stodamas į konservatoriją Balsys susigipsavo ranką, nes nemokėjo groti fortepijonu, kurio egzaminas buvo privalomas. Vėliau per kelis mėnesius jis groti išmoko.

Po konservatorijos – Leningrado aspirantūra. Visur, kur tik vykdavo Balsys, važiuodavo ir jo žmona Adelė. Su ja meilėje ir taikoje kompozitorius išgyveno 36 metus.

Kruopštus ir nepraktiškas

Balsio vaikai pasakojo, kad tėvas buvo labai atsakingas, profesionalus visame kame, darbštus ir ypač kruopštus. Tai atsispindėjo ir jo partitūrose. Tačiau nepraktiškas, dažnai nežinantis, kaip išspręsti paprastus buitinius klausimus.

Labai gerai sugyveno su savo studentais. Kartais vaikai truputį pavydėdavo, kad tėvas su studentais daugiau bendraudavo, kabėdavo apie muziką, negu su savo vaikais. „Jam visą laiką atrodydavo, kad laiko dar yra, kad dar viską suspės“,- sakė D.Balsytė.

Tėviška atmosfera

Kompozitorius puikiai išmanė instrumentavimo paslaptis. Jo mokiniai tapo gerais savo srities meistrais. E.Balsys išleido 35 studentus. Tarp jų – A.Karosas, B.Gorbulskis, V.Paketūras, A.Bražinskas, R.Racevičius, A.Raudonikis, K.Brunzaitė, V.Bartulis, F.Latėnas, A.Žigaitytė, T.Leiburas, klaipėdiečiai J.Domarkas ir jau miręs Z.Virkšas.

Klaipėdos universiteto docentas kompozitorius Jonas Domarkas pasakojo, kad pavydėdavo savo mokytojui ypač gražaus braižo ir tvarkos partitūrose. „Šis žmogus buvo nuostabus kompozitorius ir fantastiškas pedagogas. Tai buvo įgimti jo talentai“,- prisiminė J.Domarkas.

Pasak jo, tarp E.Balsio ir studentų vyravo tėviška atmosfera. J.Domarkui, kaip pats juokauja, „po Balsio sparneliu vešėti“ teko ilgiausiai – 8 metus. Mokėsi teorijos, kompozicijos, rašė diplominį darbą.

Buvo mažakalbis

„Tame žmoguje slypėjo nepaprasta disciplina, gal turėjo įtakos ir Karo mokykla. Jis buvo iš tų pedagogų, kurie turėjo nuojautą, sugebėjimą analizuoti ne tik studentų darbus, bet ir kitų kuriamą muziką. Balsys buvo mažakalbis. Nieko apie jį nežinojome. Nei kad mama buvo vokietė, nei kad turėjo du brolius, kurie emigravo į Vakarus. Aš didžiuojuosi tais 8 metais, kuriuos praleidau su E.Balsiu.

Daug ką iš jo perėmiau. Netgi kruopštumą, meilę jūrai, be kurios neįsivaizduočiau savo gyvenimo. Buvo ir šis tas mistiško. Man nežinant, praėjus metams po Balsio mirties, tuose pačiuose Druskininkų kompozitorių kūrybos ir poilsio namuose dvi savaites gulėjau toje pačioje lovoje, kurioje paskutines savo gyvenimo savaites praleido ir Balsys…“- prisiminimais dalijosi J.Domarkas.

Garsina gimnazija

1985 metais E. Balsio vardas buvo suteiktas jo jaunystės miesto meno mokyklai, kuri puoselėja gražias jo pagerbimo tradicijas. Šiuo metu gimnazijoje mokosi 346 moksleiviai iš Klaipėdos miesto ir visos šalies. Mokyklos kolektyvai ir solistai dalyvauja įvairiuose Lietuvos ir užsienio projektuose, festivaliuose, kur skina laurus ir taip garsina E.Balsio gimnazijos vardą. Didžiausias gimnazijos gyvenimo įvykis – tradiciniai „Balsio apdovanojimai“, kuomet teikiamos įvairios nominacijos labiausiai per metus pasižymėjusiems gimnazistams, vyksta mokinių ir mokytojų pasirodymai.

1986 m. E.Balsio gimimo dieną prie namo Žvėryne, Birutės gatvėje, kur kompozitorius gyveno 20 metų, buvo atidengta memorialinė lenta. „Tai buvo mūsų kultūros ąžuolas, kurio vaisius mes ilgai skinsime“,- apie šį kompozitorių sakė jo kolega Julius Juzeliūnas.

1987 m. buvo įsteigta Kultūros ministerijos ir Kompozitorių sąjungos Balio Dvariono premija, kuri po mirties buvo paskirta E. Balsiui už Koncertą smuikui solo.

E.Balsio kūryba buvo įvertinta reikšmingais to meto apdovanojimais: Lietuvos valstybine ir kitomis premijomis, SSRS liaudies artisto, profesoriaus vardais, įvairiais ordinais ir medaliais.

Pažintis po mirties

„Tas dvidešimties metų atstumas ir mums su Audriumi suteikė požiūrio objektyvumo. Mąstant apie tėvą, dabar jau matosi patys svarbiausi dalykai“,- sakė D.Balsytė.

Daug kas Balsį lygindavo su stumbru. „Iš tiesų jis buvo stiprus, ramus, tačiau iki tam tikros ribos. Esame matę jį ir įniršusį. Buvo nepakantus neteisybei. O namie kartais atrodydavo bejėgis, susidūręs su paprastais buities darbais“,- pasakojo D.Balsytė.

Abu kompozitoriaus vaikai – Dalia Balsytė ir Audrius Balsys pasirinko muzikų kelią. Dalia – Lietuvos muzikos akademijos Kamerinių ansamblių katedros docentė, koncertmeisterė. Audrius kuria ir aranžuoja muziką spektakliams, filmams, reklaminiams klipams, žymiems atlikėjams.