Kieno „Dievų miškas“?

Kieno „Dievų miškas“?

Kadras iš A.Puipos filmo “Dievų miškas”.

Žydrūnas Drungilas

Didžiojo kino ekranuose pasirodęs režisieriaus Algimanto Puipos “Dievų miškas” sukėlė didžiulį lietuvių kino gerbėjų susidomėjimą ir prieštaringus vertinimus.

Jautri teritorija

Kiekvienas lietuviškas didelio formato filmas, pasirodantis tik kartą per metus ar dvejus, turėtų būti šventė kino gurmanams ir geras jaukas kritikams, nes tai visų metų kinematografijos ir metinė kino biudžeto esencija, iš karto pretenduojanti patekti į lietuvių kino aukso fondą. Ir ne tik. Paprastai toks filmas dar mažiausiai 3-4 metus atstovauja Lietuvos kinui užsienyje, filmų peržiūrose ir festivaliuose.

Tačiau tokiu būdu didysis kinas Lietuvoje jau iš karto yra pasmerkiamas būti grandiozišku, milijoninio biudžeto, didelių, dažnai epinių istorinių temų kinu, įdomiu tik mums patiems. Net ir eksploatuojant literatūros klasikos tekstus gaunamas panašus efektas. Žiūrovas priverstas laukti ir stebėti lėtą, nedrąsų ir sunkų lietuviško kino prisikėlimą, ramstomą užsienio aktorių ir prodiuserių.

Kad Lietuva nėra kino kraštas, seniai aišku: beveik neturime pilnametražių filmų, paremtų siužetais iš mūsų šiandienos, iš kasdienybės. Užtat turime nemažai adaptacijų (ekranizacijų). Režisierius A.Puipa dažnai savo siužetus randa būtent literatūroje: „Žuvies diena“, „Procesas“, „Vilko dantų karoliai“, „Elzė iš Gilijos“, „Dievų miškas“ – filmai, paremti literatūros kūriniais. Literatūros klasikos tekstai lietuviams yra ypač jautri teritorija, į kurią ne kiekvienam mirtingajam leista įžengti, juolab jei ta teritorija – „Dievų miškas“.

Įsivaizdavome kitaip?

Visiems, subrendusiems su Balio Sruogos „Dievų mišku“, A.Puipos to paties pavadinimo filmas yra gera pamoka, kuo literatūra skiriasi nuo kino. Arba kuo Puipa skiriasi nuo Sruogos. Juk daugelis iš mūsų skaitydami romaną viską įsivaizdavome kitaip, nei išvydome filme. Kitokias kančias, žiauresnius prižiūrėtojus, plonesnius kalinius, prastesnį maistą. Visai kitą dvasią ir moralę. Net interjerą ir eksterjerą kitokį įsivaizdavome. Savo mintyse jau buvome atsirėžę gerą sklypą to dievų miško, kuris priklauso Sruogos talentui, privatizavę ir gerai jį išinterpretavę. O tada į mūsų teritoriją įžengė Puipa ir viską sumaišė. Kai kuriems toks atradimas galėjo kainuoti ir tautinio orumo praradimą. Vienintelis mažas skirtumas – niekas be Puipos (ir Gavelio) daugiau savojo „Dievų miško“ scenarijaus nerealizavo.

Pamenu vieną fragmentą iš RoRa esė, kuriame į klausimą „ar matei vakar Kafką?“ atsakoma „mačiau Puipą“ (turimas galvoje Kafkos „Procesas“, Puipos ekranizuotas 1994 metais ir parodytas per televiziją). Šiame epizode originalas nuo jo interpretatoriaus atskiriamas griežta linija. Kodėl ne? Ekranizuotas romanas, novelė ar apysaka jau tampa režisieriaus kūriniu (kūnu) ir pradeda gyventi savo atskirą, gal trumpesnį, o gal ir ilgesnį nei originalas gyvenimą. Tačiau kartu pradeda priklausyti tam pačiam interpretacijų ir prasmių laukui, todėl sukelia nemažai klausimų ir polemikų.

Adaptacijos skiriasi

Literatūros kūrinys ir jo adaptacija (pastarasis terminas geriau nei „ekranizacija“ atspindi įvairias kūrinio pritaikymo galimybes) – tai dvi skirtingos ženklų sistemos, kurias gali vienyti siužetas, personažai, kultūrinė, sociologinė, istorinė informacija, bet skiria mediumas, pats perteikimo būdas. Tai struktūros (kompozicijos) perrašymas kita forma, koncepcijos pritaikymas kitoje ženklų sistemoje. Filmas ne aprašo ar apibūdina, o (pa)vaizduoja, nes yra įvykis, kuris vyksta laike, ir būtent laikas yra filmo sintaksė.

Adaptacijos, inspiruotos originalaus kūrinio, visada nurodo į originalą, nors ir skiriasi „ekranizavimo“ (perkėlimo) laipsnis. Pavyzdžiui, kai kurie filmai atsisako tikslios adaptacijos. Jie sąmoningai atsiskiria nuo originalaus teksto, inicijuodami estetinių vieno laikotarpio formų sąveiką su savo laikmečio kinematografinėmis formomis. Režisieriui ar/ir scenaristui, pasiėmusiam literatūrinę medžiagą, lengviau atskleisti jos personažus, veiksmo vietą, istorinę ir kultūrinę informaciją, pagrindinius pasakojimo bruožus. Sunkiau yra perteikti originalo dvasią, toną, vertybes, vaizdiniją, ritmą. Tačiau ir labai tikslios adaptacijos, ir ne tokios tikslios „atitrūksta“ ir atsiskiria nuo savo šaltinio, tampa nepriklausomos savo forma.

Gerų adaptacijų pavyzdys man yra tokie režisieriai kaip Viscontis ir Pasolinis, kurie savo filmuose ne tik adaptuoja koncepciją, bet ir kūrybiškai tarsi pratęsia literatūros pasaulį su jo motyvais, įvaizdžiais, idėjomis ir personažais. Iš visų žanrų, atrodo, labiausiai yra pasisekę detektyvui, kuris ir literatūroje, ir kine galėtų turėti maždaug po lygiai gerbėjų. Čekų, britų, amerikiečių tekstams pavyksta gerai atrodyti ekrane. Sekasi ir Čarlzui Dikensui, Stepanui Kingui bei Tolkienui.

Romano santrauka

Kaip šiuo atveju yra su Puipos filmu „Dievų miškas“? Sunku vis dėlto šį filmą žiūrėti nelyginant jo su Sruogos „Dievų mišku“ (nors filmas režisieriaus ir nevadinamas ekranizacija). Man filmas atrodė ne kaip romano idėja ar vizija, o kaip jo santrauka. Ne kaip nuoseklus įvykio (ar įvykių) pasakojimas, o kaip romano skyrių fragmentiška chronologija. Šiaip ar taip, Sruogos memuarinis veikalas nėra labai kinematografiškas. Pagrindinė ašis jame – lageris ir jo gyvenimas, matomas pagrindinio personažo akimis. Romane, kaip žinoma, daugelis skyrių yra skirti arba konkrečiam personažui, personažų grupei (pvz., moterims) arba kokiam nors koncentracijos lagerio ypatumui (pvz., lagerio mitybai). Romano siužetas tarsi priklauso nuo kiekvieno skyriaus, skyriai nebūtinai išdėstyti chronologiškai – daugelį iš jų būtų galima skaityti atskirai. Kūrinyje veiksmo nedaug.

Todėl Puipos filme į akis krito ne nutolimas nuo romano, o priešingai, pernelyg stropus sekimas juo, ypač kalbant apie struktūrą. Stengtasi suregistruoti kiekvieną personažą, įamžinti jį kaip fotografiją (tačiau paskui jis pametamas iš akiračio). Sužymėti vos ne kiekvieną įvykėlį iš jų gausybės, mėtantis nuo vieno prie kito, bet neišsirenkant nuoseklaus įvykių pasakojimo. Pametant iš akių intrigą ir įtampą, nuo kurių labai priklauso žiūrovo dėmesys. Balsas už kadro stengiasi viską paaiškinti, išaiškinti ir iliustruoti, todėl žiūrovui pačiam galvoti ir suprasti, kas vaizduojama, tarsi nebereikia. Gal todėl, neberadus medžiagos siužetui romane, įvykių laikas filme yra pratęsiamas.

Pritrūko parako

Pagrindinis filmo personažas Profesorius (V.Masalskis) tik dalį filmo praleidžia Štuthofo lageryje, kitoje filmo dalyje vaizduojamas jo gyvenimas ir kūryba pokario sąlygomis (panaudojant Sruogos biografiją). Taigi filmo naratyvas išskaidomas į mažiausiai du laikus (dviguba laiko struktūra), kurie kaitaliojasi kaip praeities ir dabarties intarpai. Kodėl pasirinktas toks būdas? Matyt, siekiama atskleisti du panašius režimus, supriešinti dvi nužmoginančias sistemas, nacių ir sovietinę. Tačiau bandant nušauti du zuikius vienu šūviu, pritrūksta parako: kaitaliojant praeities ir dabarties intarpus, sustabdomas ritmas, filmui dar nespėjus įsibėgėti. Vis lauki ir lauki, kada viskas prasidės, tačiau filmas taip ir baigiasi, niekam taip ir neprasidėjus.

Nors ir surizikuota, panaudojant medžiagą jautria tema, filmą verta pamatyti. Ne vien dėl įtaigios V.Masalskio vaidybos ar dėl kelių įdomių epizodų (pvz., simboliškas Profesoriaus sugrįžimas į lagerį, už kurio tvoros keli iš buvusių kalinių spėlioja, kas čia toks pasirodė). Ir tam, kad kiekvienas galėtume pasitikrinti savąją „Dievų miško“ versiją, o į Puipos filmą pažiūrėti kaip į šio režisieriaus interpretaciją, jo kūrinį, o ne kaip į šventvagystę. Tada nereikės šiurpti matant, kad filmo personažai – Štuthofo kaliniai – taip nevargsta, kaip aprašyta knygoje: turi laiko pavalgyti, parūkyti ir arbatos išgerti, nėra labai nustekenti, gali ir sniego gniūžtėmis pasimėtyti su moterimis, taip pat prieš mirtį susituokti.

„Docu In Motion“ sujungė žmogų ir pasaulį

„Docu In Motion“ sujungė žmogų ir pasaulį

Kadrai iš S.Loznicos „Peizažo“ ir D.Rangos „Istorijos“.

Jūratė Usanova

Lapkričio 4-11 dienomis vyko pirmasis Nacionalinės kino klubų asociacijos pristatomas renginys – Vilniaus dokumentinių filmų festivalis “Docu In Motion”, kurio du filmai lapkričio 10-ąją buvo parodyti ir Klaipėdoje. Prano Domšaičio galerijoje „Kinopolio“ žiūrovai galėjo pamatyti Sergejaus Loznicos „Peizažą“ ir Danos Rangos „Istoriją“ („Story“). Šiųmetinė festivalio tendencija – noras priartėti kuo arčiau žmogaus, jo kasdienybės, atradimų, dvejonių. Festivalis kreipė žiūrovų dėmesį į vidinį žmogaus pasaulį.

Ir atkreipė. Netgi įtraukė. Filmai „Peizažas“ ir „Istorija“ susiejo ir persipynė. Atrodo, ir sukeisti pavadinimai jų esmės nepakeistų. Netikėtai susiliejo tiesioginės gamtovaizdžio, socialinės paralelės bei atvirkštinės kameros judėjimo ir vaizdo pateikimo principai. Nors eksperimentinę – poetinę dokumentiką labiau atitinka S.Loznicos „Peizažas“, kuriame iš pradžių nebylūs, vėliau rusų kalba prabilę kadrai sukami aplink stebėtoją 360 laipsnių kampu. Tačiau visai ne eksperimentinis „Istorija“ mūsų žiūrėjimo poziciją pakeičia – čia jau žiūrovas yra tas palydovas, plastiškai skriejantis virš upių žiočių, miškų, salynų ar tiesiog kosminio laivo ūžesiu monotoniškai plaukiantis žemės rutulio apskritimu aplink.

Peizažo dalis

Apskritimu be pradžios ir pabaigos. Taip mes įsukami į Rusijos miestelio Okulovkos peizažą ir kasdienybę („Peizažas“) iki pagrindinės vyksmo vietos – autobuso stotelės. Kraštovaizdis yra tiek gera aplinka savo sudėtinėms dalims, kiek pats atitinka jų požymius. Miestelio kraštovaizdį dėlioja tokie objektai kaip plytiniai griuvėsiai, sniegu padengto purvo kūgiai, žiemiško atodrėkio asfaltas, pliki medžiai, apleistos istorinės architektūros fragmentai – atitinka jame „tarpstančius“ vietinius gyventojus: pavargę, pasidavę kasdienybei, komiškai pikti jei ne ant kitų, tai patys ant savęs, vieni vulgarūs, kiti praradę viltį, patiriantys smurtą, dar kiti girtuokliaujantys, kažko netekę…

Vientiso kameros judesio sujungtos žmonių kalbos, socialiniai ženklai – keiksmažodžiai, pyktis, rutininis erzulys kuria ne itin aukštos kultūros socialinį vietovaizdį. Pašnekesių srautai susipina į raizginį, mazgą, savotišką socialinę entropiją, šurmuliuojančią netvarką, kuri turi inspiruoti tylios tvarkos atsiradimą, šiuo atveju – autobuso atvykimo tylą stotelėje. „Paskutinis pasispardymas“ – kadrai pro važiuojančio autobuso langus sukelia atsukamos atgal kino juostos įspūdį. Ir palieka spengiančiai tylu. Galbūt gamta be žmonių visada bus tiesiog idealus peizažas?

Išnyksta riba

Moksliškai nėra aišku, kiek kraštovaizdis veikia žmogų. Patys žmonės, kultūra, kalba yra jų gyvenamųjų vietovių dalis. Kodėl prisirišame prie vienų ar kitų gamtovaizdžių? Kodėl žavi būtent tokios peizažo kompozicijos ir ne kitokios? Kodėl „Istorijos“ herojų taip keri Ouvea sala? „Aš jų turiu šimtus, bet Ouvea – meno kūrinys“. (Ouvea – sala Naujoje Kaledonijoje, ištikimybės salų grupėje, angl. Loyalty Islands).

Savotiško psichologinio esė – filmo „Istorija“ karkasas kuriamas iš šių dviejų laikančiųjų konstrukcijų: vienintelio herojaus Story Musgrave veido (vaizdo pagrindas) ir jo balso – monologo (garso pagrindas). Vaizdo konstrukcija pildoma kerinčiais vaizdais iš kosmoso, žemės reljefo formomis, poetinėmis miškų fotokompozicijomis. Filosofinį monologą papildo kosminio laivo ūžesys, nevalingai vaizduotėje susitapatinantis su „žemės balsu“ ar „žemės garsu“. Plastiškai vienas kitą keičiantys astronauto veido ir žemės kraštovaizdžių kadrai tarytum ekranizuoja hipnotizuojantį monologą apie evoliuciją, kaitą, žemės ir žmogiškąjį kodus, dvasingumą ir pojūčius. Riba tarp žmogaus ir pasaulio išnyksta: „Mes esame žemė. Svarbus vientisumo jausmas“, – dalinasi potyriais Story. Neslėpdamas asmeninio gyvenimo tragizmo faktų, lyg aidu atliepiančių S.Loznicos „Peizažo“ žmonių kalbas. Estetinio pasakojimo nesutrikdo ir nesumenkina Story išgyventi socialiniai kraštutinumai – šeimos narių degradacijos, išsiskyrimai, netektys. Problemos neatsietos nuo patirto grožio jausmo. Čia viskas kartu ir apie to paties žmogaus kasdienybę bei įkvėpimus. Pats Story tai patvirtina: „Nėra nieko įspūdingiau, nei matyti gyvenimą ir mirtį čia. Gyventi žemėje yra daug įspūdingiau, nei būti kosminėje erdvėje.“

Pianisto rečitalis intrigavo kitokiu Šopenu

Pianisto rečitalis intrigavo kitokiu Šopenu

Danguolė Vilidaitė

Ruduo, ko gero, romantiškiausias metų laikas: ilgi ir paslaptingi vakarai, už lango ūžauja vėjas, lietaus ir lapų šuorai, akį traukia rausvais ir gelsvais potėpiais nuspalvinta gamta. Kaip ir Šopeno muzikoje, čia dera subtilus piano ir veržlusis forte, lietaus stakato ir triukšmingi pasažai – atskleidžiama įvairių žmogaus išgyvenimų paletė. Ši lapkričio nostalgija turbūt ir atvedė į Klaipėdos koncertų salėje vykusį pirmąjį ciklo „Romantiniai lapkričio vakarai“ koncertą. Kylančios Lietuvos pianizmo žvaigždės Kasparo Uinsko rečitalis „Romantinis fortepijonas“ buvo skirtas žymiam lenkų kompozitoriui Frederikui Šopenui.

Pianistas K.Uinskas Klaipėdoje skambino savo mėgstamiausio kompozitoriaus F.Šopeno muziką, intriguodamas prieštaringai vertinama savo interpretacija. Darijos Vasiliauskienės nuotrauka

Koncerte skambėjo etiudas cis-moll op.25, skerco h-moll op.20, noktiurnas Des-dur op.27, valsai a-moll op.34 ir As-dur op.64, baladė f-moll op.52, tris mazurkos iš op.59 (a-moll, As-dur, fis-moll) ir sonata h-moll op.58.

K.Uinskas – dvidešimt devynerių metų, bet jau turtingos kūrybinės biografijos menininkas: koncertavo įvairiuose užsienio kraštuose, grojimo meno mokėsi garsioje Džiuliardo aukštoje muzikos mokykloje (Niujorkas, JAV), F.Šopeno muzikos akademijoje (Lenkija), 1997 metais laimėjo Grand Prix tarptautiniame Verbier muzikos festivalyje (Šveicarija). Šalia didelių sėkmių – ir svarbūs pralaimėjimai: neakivaizdžiai vainikuotas M.K.Čiurlionio konkurso laureatu nepateko į trečiąjį jo turą, nepasisekė šių metų F.Šopeno konkurse.

Keista, bet prieštaringiausiai vertinama mėgstamiausio šio pianisto kompozitoriaus F.Šopeno kūrinių interpretacija ir buvo didžiausia šio koncerto intriga.

Eidami klausytis žinomų autorių, mes dažniausiai jau žinome, ko norime. Nors nusistovėję kanonai suprasti ne tik padeda, bet ir trukdo, juos gerbiame kaip kultūros tradiciją, atskaitos tašką. Mano įsivaizduojamą Šopeno kūrybos atlikimo idealą labiausiai atspindi citata, iš Londono „Daily News“ recenzijos, skirtos minėto kompozitoriaus koncertui: „Nepaprastas jautrumas, natūralus garso švelnumas ir atlikėjo nugludinti kaip perlai pasažai yra tik jam vienam būdingi atlikimo bruožai. Jo muzikai charakteringa minties laisvė, ekspresijos įvairovė ir kažkokia romantiška melancholija…“

Gal todėl „Romantinio fortepijono“ vakare priimtiniausia, labiausiai atitinkanti idealą atrodė Sonatos h-moll interpretacija. Meniškumo požiūriu šis kūrinys yra vienas iš didžiausių kompozitoriaus pasiekimų (nors šviesesnė ir ne tokia dramatiška nei b-moll su „Gedulingu maršu“), technikos požiūriu – labai sudėtingas, sakoma, kad kompozitorius čia pranoko pats save. Ši sonata – rimtas išbandymas bet kuriam atlikėjui.

Nors kitiems koncerto kūriniams dažnai trūko vieningumo (suskildavo į atskirus ir spalvingus fragmentėlius) ir spontaniškumo, klausytis K.Uinsko vis tiek buvo įdomu.

K.Uinsko grojimas man panašus į drąsų naujų muzikinių erdvių ieškojimą, žavintį subtiliais garso spalvų atradimais, ilgų melodinių linijų polifonija, netikėtu muzikinio veiksmo pristabdymu, – kai kalba nebe garsai, o pati muzika, jos siela. Tai nėra svetima Šopeno kūrybai. Žinoma, kad pats kompozitorius vėlyvuoju kūrybos laikotarpiu savo kūrinius atlikdavo kiek kitaip nei anksčiau ir buvo vertinamas įvairiai: daug dėmesio skyrė fortepijono (ne mažiau nei H.Berliozas orkestro) skambėjimo spalvingumui atskleisti, impresionistiškai išryškindavo kai kuriuos harmonijos sąskambius, mėgo kontempliuoti pasyvų garsų judėjimą.

Neįprasta, bet vis dėlto priimtina Klaipėdos publikai atrodė K.Uinsko interpretacija: koncerto pabaigą lydėjo audringi plojimai, didžioji klausytojų dalis atlikėjo talentą pagerbė atsistodami.

Reto meniškumo koncertas įkvėpė publiką

Reto meniškumo koncertas įkvėpė publiką

D.Geringas ir Klaipėdos kamerinis orkestras scenoje pasirodė kaip vieni kitų verti, puikūs partneriai. Darijos Vasiliauskienės nuotrauka

Daiva Kšanienė

Apsilankyti skelbiamuose koncertuose žmones pirmiausia vilioja garsūs, talentingi atlikėjai, kartais – patraukli programa, neretai – smalsumas, noras patirti netikėtų įspūdžių. Koncertas “Dainuojanti violončelė”, vykęs lapkričio 27-ąją Klaipėdos koncertų salėje, daugelio dėmesį patraukė net keliais aspektais…

Garsūs vardai

Pasaulinio garso violončelininkas, šių dienų pasaulio atlikėjų meno legenda Davidas Geringas, talentingas kompozitorius, Lietuvos nacionalinės meno ir kultūros premijos laureatas (1997), Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordino kavalierius (1996), daugelio įspūdingų muzikos kūrinių autorius Anatolijus Šenderovas, puikus dirigentas, savitas muzikos interpretatorius Robertas Šervenikas ir… Klaipėdos kamerinis orkestras (meno vadovė Liuda Kuraitienė) – kiekvienas iš šių aspektų galėjo suintriguoti ne vieną klausytoją.

Pirmiausia labai palankiai nuteikė pati programa. Iš pirmo žvilgsnio – lyg ir eklektiška, skirtingų stilių, epochų, bet talentingai ir meniškai įtaigiai atlikta ji susiklostė į darnią meninę visumą.

Perteikė įtikinamai

Pirmojoje dalyje skambėjo nepelnytai retai atliekami XIX a. pirmosios pusės vokiečių romantiko Roberto Šumano (Schumann) kūriniai: trys kameriniam orkestrui aranžuoti Valsai bei trijų dalių Koncertas violončelei ir orkestrui a-moll, op. 129.

Kontrastingų nuotaikų Valsai skambėjo švelniai, stilingai, poetiškai.

Ir orkestras, ir dirigentas, puikiai pajutę genialiojo R.Šumano muzikos poeziją, joje glūdinčias subtilias emocijas, įtikinamai tai perteikė.

Kai kuriuose epizoduose šiek tiek pritrūko grakštumo, lengvumo, labai aiškiai „užkoduoto” partitūroje, tačiau tai, manau, lėmė koncerto pradžios bei pateikiamos naujos programos premjeros jaudulys. (Be to, reikėtų neužmiršti, kad Valsai – ne originalūs kūriniai orkestrui, o aranžuotės).

Pakerėjo violončelė

R.Šumano Koncertas violončelei su orkestru tapo jau aukštesne koncerto pakopa.

Paties veikalo privalumai: nepriekaištingai „subalansuotos” solisto ir orkestro partijos, tobulas ciklinio kūrinio dalių santykis, „koncertuojančios” violončelės primatas ir kita teikė klausytojams nepakartojamo estetinio žavesio.

Ypatingą įspūdį paliko violončelės virtuozo D.Geringo atlikimas. Dažnai Lietuvoje koncertuojantis talentingas muzikas ir šį kartą pakerėjo nepakartojamu savosios violončelės tembro grožiu, R.Šumano muzikos pajauta, kūrinio dramaturgijos logikos suvokimu ir jos perteikimu klausytojams.

Romantiška, svajinga, kartais dramatiškai skausminga ir aistringa kompozitoriaus kūrinio muzika D.Geringo, Klaipėdos kamerinio orkestro bei dirigento R.Šerveniko „tercete” interpretaciniu požiūriu skambėjo savitai ir jaudinančiai.

Koncerto žanro žinovas R.Šumanas violončelei suteikė svarbiausią vaidmenį, tad solistui buvo kur pasireikšti; tie momentai ypač žavėjo: atlikėjas ir instrumentas susiliedavo ir tapdavo neatskiriami, tarsi vienas organizmas.

Lyg dabar parašytas

Antrojoje koncerto dalyje skambėjo šiuolaikinių autorių muzika. Klaipėdoje pirmą kartą buvo atlikta A.Šenderovo (g. 1945) Kamerinė simfonija Nr.2 styginiams, fortepijonui, klavesinui ir mušamiesiems.

Nors kūrinys sukurtas prieš 30 metų, tačiau jo muzikos kalba tokia novatoriška ir „šviežia“, kad atrodo, lyg jis būtų dabar parašytas.

Kompozitoriui A.Šenderovui klaipėdiečiai muzikai (ypač vyresnės kartos) jaučia daug simpatijų, nes jis, tik baigęs Lietuvos konservatoriją (dabar – Muzikos ir teatro akademija), vienerius metus dėstė mūsų miesto S.Šimkaus aukštesniojoje muzikos mokykloje (dabar – konservatorija) ir turi čia daug bičiulių.

Išpranašavo ateitį

Kamerinę simfoniją A.Šenderovas dedikavo žymiam dirigentui, tuomet Lietuvos kamerinio orkestro meno vadovui ir dirigentui Sauliui Sondeckiui.

Šis veikalas, ypač klausantis jo šiandien, atrodo tarsi išpranašavęs garsią įžymaus kompozitoriaus ateitį.

Kamerinė simfonija pasižymi visais meniškai vertingo, emocionalaus, talentingo kūrinio bruožais: nauja, moderniai saikinga ir visiems suprantama muzikos kalba, sonoristiniai, aleatoriniai efektai, orkestro bei soluojančių instrumentų štrichų įvairovė, prasmingi, reikšmingi, įtikinantys kontrastai, dramaturgijos logika, psichologiškai priimtinas kulminacijų „išdėstymas” ir pan.

O reminiscencija su J.S.Bacho muzika (preliudu iš “Gerai temperuoto klavyro”) praskleidė dar vieną savitą kompozitoriais idėjos „šydą”.

Išaugo lygis

Klaipėdos kamerinis orkestras, atlikdamas A.Šenderovo kūrinį, įdėjo daug pastangų, ir jos nenuėjo veltui.

Mūsų orkestras pasirodė labai gerai, pademonstruodamas gerokai išaugusį savo meninį atlikimo lygį bei meistriškumą.

Nepriekaištingai į Kamerinės simfonijos atlikimą įsijungė solinių partijų atlikėjai – pianistė Tatjana Romaškina bei klavesino partiją atlikusi Inga Maknavičienė.

Fortepijono ir klavesino tembrai A.Šenderovo Kamerinėje simfonijoje yra labai svarbūs, padedantys išryškinti dramaturginius kontrastus bei paryškinti tembrinius niuansus.

Sukėlė ovacijas

Koncerto pabaigoje skambėjo argentiniečių kompozitoriaus Alberto Ginasteros (1916-1983) Pampeana Nr.2 (Rapsodija violončelei), sukurta 1950-aisiais. Kūrinį kameriniam orkestrui ir violončelei aranžavo A.Šenderovas. (Pasirodo, produktyvus, daug kuriantis kompozitorius dar jaučia pareigą ir randa laiko kitų kūrėjų muzikos aranžuotėms.)

Impulsyvi, kupina temperamentingų šokio ritmų, talentingai orkestruota kompozicija sukėlė publikos ovacijas. D.Geringas ir Klaipėdos kamerinis orkestras vėl buvo vieni kitų verti meniniai partneriai pačia geriausia prasme. Dirigentas R.Šervenikas tvirtai rankose (ir galvoje) laikė kūrinio partitūrą (kaip ir kitas).

Grojo bisui

Publikos ovacijomis iš scenos neišleidžiamas D.Geringas bisui solo įspūdingai pagriežė šiuolaikinio latvių kompozitoriaus Peterio Vasko pjesę violončelei ir balsui (solo falcetu – pats violončelininkas).

Naujoji Klaipėdos kamerinio orkestro programa ir jos atlikėjai dar kartą nustebino ir sužavėjo. (Išties, sudarant koncertų programas, reikia turėti ne tik muzikos žinių, bet ir gilios meninės nuovokos). Atėjusieji tikrai nenusivylė, patyrė pačių nuostabiausių meninio grožio akimirkų.

Po koncerto žmonės skirstėsi pakilios nuotaikos: gal dar sulauksime panašaus meninio lygio koncertų – šiuolaikinių, patrauklių, emocingų, talentingai atliekamų.

„Salve Musica” – šlovė muzikai ir šventei!

„Salve Musica” – šlovė muzikai ir šventei!

Garbingiausia festivalio „Salve Musica” viešnia taps Paryžiuje gyvenanti fortepijono virtuozė M.Rubackytė.

Loreta Narvilaitė

“Gražiausių švenčių metu muzika tebūnie su jumis!” – tai naujo šventinės klasikos festivalio „Salve Musica”, kuris uostamiestyje vyks beveik visą gruodžio mėnesį, rengėjų palinkėjimas klaipėdiečiams.

Festivalis „Salve Musica” Klaipėdos koncertų salėje vyks gruodžio 8-31 dienomis. Tai aštuoni ypatingi vakarai – muzika ir šventė.

Fortepijono virtuozės Mūzos Rubackytės rečitalis. Festivalio pradžią gruodžio 8-ąją paskelbs garbingiausia viešnia – Paryžiuje gyvenanti fortepijono virtuozė M.Rubackytė. „Fenomenali menininkė, viena talentingiausių pianisčių. Jos grojimo manierai būdingi žaibiški bermaniški efektai stebėtinai dera su barenboimiška garsų pilnatve,“ – taip apie ją rašė “Fanfare Magazine”. M.Rubackytės solinės programos “Klajonių metai” akcentas – to paties pavadinimo F.Listo fortepijoninis ciklas. “Fanfare Magazine” teigimu, „M.Rubackytė yra viena puikiausių Listo interpretatorių šiandien“.

Renesanso paslapties šydą praskleidus ir pakilus „Virš baltos tylos“… Du projektus festivaliui parengė klaipėdiečiai atlikėjai. Gruodžio 14-ąją iškilminga muzika, atliekama Brass kvinteto, žavūs „Saltandos“ šokėjai puošniais autentiškais rūbais, pakilios senųjų kompozitorių dainos ir arijos, dainuojamos Klaipėdos muzikinio teatro solistės Rasos Ulteravičiūtės, nukels klausytojus į Renesanso epochos rūmų fiestą, sukurs dvasingą Kalėdų laukimo nuotaiką…

Antrąją Kalėdų dieną, gruodžio 26-ąją, vyksiantis projektas “Virš baltos tylos…“ patraukliai pristatys klasikinės bei šiuolaikinės muzikos derinį. Klasikiniam skambesiui atstovaus Klaipėdos kamerinio orkestro grupė „Dolcissimo”, šiuolaikiniam – Deivido Kontrimo modernaus džiazo kvartetas.

Choras „Jauna muzika” ir ansamblis „4 Tango” svaigins argentinietiška muzika. Gruodžio 15-ąją klausytojų laukia tai, ko greičiausiai jie dar negirdėjo – alsus svaigulys, uždegantys ritmai, liepsnojanti aistra – dainos ir šokio vėrinys… Choras „Jauna muzika” ir ansamblis „4 Tango” žvelgia į tolimąją Argentiną. Populiarios argentiniečių melodijos ir jų aranžuotės chorui – mums mažai žinoma kultūra. Dalis jos autorių – A.Piacola ar A.Ginestra – populiarūs visame pasaulyje, kiti dar mažai girdėti. Turbūt neįsivaizduojame Lotynų Amerikos kultūros be amžinojo tango, bet ar daug kas galėtų pasakyti, kas tai yra milonga, cueca ar chacarera?..

Džiazo žvaigždės, meistriškos improvizacijos ir šėlstantys ritmai – projekte „Fiesta Latina”. Dar kartą neakivaizdžiai aplankysime Lotynų Ameriką gruodžio 20-ąją, klausydamiesi projekto “Fiesta Latina”. Jame susijungs du skirtingi ansambliai – „Giunter Percussion”, grojantis akademinę, ir Leonido Šinkarenkos kvartetas, atliekantis džiazo muziką. Intriguos egzotiški įvairių tautų muzikos instrumentai, kvapą gniauš šėlstantys ritmai, užburs spontaniškos improvizacijos, žavės talentingų scenos meistrų energija… Įkvepiantis atlikėjų muzikavimas balansuos ant akademinės, džiazo bei world music ribos.

„Salve Musica – jauniems” Kalėdų lauks pilies menėje. Festivalis sveikina ir jaunuosius klausytojus! Gruodžio 18-ąją pasakiškoje pilies menėje Kalėdų lauks Klaipėdos kamerinis orkestras ir visas pulkas vaikučių iš Klaipėdos muzikos mokyklų.

Šventinė V.Čepinskio ir „Camerata Klaipėda” dovana. Naujausioje šventinėje smuiko virtuozo Vilhelmo Čepinskio ir jo vadovaujamo ansamblio “Camerata Klaipėda” programoje skambės “Tik Mozzartas ir Piazzolla” – smuiko ir styginių orkestro muzikos klasika bei specialios aranžuotės, dar negirdėtos Lietuvoje. Koncerte, kuris vyks gruodžio 28-ąją, taip pat pasirodys altininkė, orkestro “Kremerata Baltica” narė Ūla Ulijona Žebriūnaitė.

Naujųjų išvakarėse – aistringas „Kvietimas šokiui“. Naujametė pasaulio šokių puokštė: nuo elegantiško Vienos valso iki spirgančios Karibų salų rumbos; nuo fiordais alsuojančių norvegų šokių iki aistringojo Buenos Airės tango. Ją klausytojams įteiks “Nepaklusnieji” – bendraminčių komanda, siekianti praplėsti kamerinio muzikavimo ribas, supažindinti publiką su gausybe negirdėtų ir puikių kūrinių. Tiesioginis bendravimas su publika, netradicinis koncertinių programų pristatymas bei gera nuotaika – tai “Nepaklusniųjų” credo.

Šventinės klasikos festivaliu „Salve Musica” Klaipėdos koncertų salė sveikina visus, atlikus dar vieną kelionę metų ratu.

(As)meniškai

(As)meniškai

Nida Gaidauskienė

Užsukus į knygyną, akis užkliuvo už pažįstamo vardo ant knygos nugarėlės – Sofija Kanaverskytė. Ji dėsto Klaipėdos universiteto režisūros specialybės studentams scenografiją, pati yra sukūrusi daugiau nei aštuoniasdešimt scenografinių projektų spektakliams, surengusi devynias autorines parodas (batikos, aplikavimo technika atliktų darbų bei scenografijos projektų) ir dalyvavusi bene tiek pat grupinių parodų.

Batikos raštai

Ištraukusi knygą iš darniai surikiuotos kolonos, įsitikinu, jog spėjimas pasitvirtino: išties dailės albumas. Su antrašte „Asmeniškai“, taigi, regis, skirtas kamerinei savų auditorijai. Atsiverčiu – BA-tika. Išvien su eilėraščiais! Visiškai netikėtai aptinku, jog S.Kanaverskytė… „Rašinėju eilėraščius“, – įžanginiame žodyje prisipažįsta ji pati. „Savo darbais neiliustruoju eilėraščio, tik gretinu vizualią mintį prie žodžio“, – patikslina.

Štai tas dviejų raštų – vizualaus ir kalbą koduojančio – radimasis iš vienos rankos ir paskatino mane parašyti šį atsiliepimą. „Tekstas“, kurį dabar suprantame kaip sąvokų junglumą į vientisą pranešimą, pirmine savo forma yra susijęs su audiniu, tekstile. Taigi batika, kaip vienas iš audinio dekoravimo menų, yra nelyginant rašto primatas. Kai kas žodį „batika“ verčia reikšme „raštuotas“. Šią maždaug tūkstantmečio senumo techniką iš Javos salos į Europą atvežė danai. Batikos tėvynėje vašku ant audinio piešti , o paskui dažuose mirkyti raštai – gėlių, lapijos, drugelių, paukščių, vaisių, kriauklių, žuvų sąlyginės figūros – vietiniams buvo ir tam tikros informacijos šifras. Lygiai kaip mums, lietuviams, austiniai raštai juostose reiškė saulę, žalumą, gyvybę ir kt. Europoje, batiką atskyrus nuo industrinio audinių tiražavimo ir pavertus grynojo meno raiška, ribotų variantų figūratyvumas, žinoma, kito, daugėjo spalvinių niuansų, piešiniai atspindėjo individualią kūrėjo vaizduotę. Vis dėlto įstabu – pati technika iki šiol diktuoja dekoratyvumą.

Vartydama S.Kanaverskytės albumą, matau netgi archetipinių motyvų kartojimąsi (spėju, nesąmoningą) ir sykiu šiuolaikišką jų interpretavimą. Fantastiškiausių pavidalų gėlės vis tiek liudija augmenijos ženklą (batikos darbai „Puokštė“, „Rožės“), gyvybės medžio užuominą („Medžiai“, „Langas“ – šerkšno piešinys). Puikų pasaulio medžio ir soliarinio ženklo junglumą išvystame barokiškame batikos darbe „Pašventintasis“, centre aplikuotame prabangaus audinio skrituliu. Esama archetipinių saulės („Saulė“, „Saulės sprogimas“, „Saulės motyvas“), vandens („Lietus“, „Versmė“, „Banga“), ugnies („Ugnis“) vaizdinių.

Lyg ir netyčia pakartojami Javos salos gyventojų figūriniai motyvai – aukštųjų ir žemųjų sferų gyventojai paukščiai („Paukštis“), žuvys („Žuvys“). Labai originaliai transformuojamas šio ir ano pasaulio tarpininko – drugelio – vaizdinys („Drugys“). Jame neberandame sparnų kontūro. Kadras pritraukiamas iki drugio sąlygiško liemens ir jo sparnų keturių akių (gamtininkai mano, kad dėmės ant drugelio sparnų išties mėgdžioja akis). Vabzdžio sąlyginis kūnas skeliamas asimetriškai, kiekvienai pusei suteikiant koloritiškai priešingą, nors ir dulksvą atspalvį. Tokių spalvų gali būti marmuras, granitas, samana ant akmens. Kontūras nutaškuojamas balta punktuacija – panašiai kaip Australijos aborigenų mene. Dulksvumo, matinio santūrumo, paslapties, susidėvėjimo įspūdį kuria pergamentinis popierius, tapęs pagrindu S.Kanaverskytės vėlesniuose darbuose. Kaip įžanginiame žodyje tvirtina pati autorė, batikos panaudojimas ant popieriaus yra jos technologinis atradimas.

Išvien su eilėraščiais

S.Kanaverskytės batikos triptikas “Akmenys”.

Tai, kas tapoma ant šilko, – priešingai – yra labai skaidru. Audinys prašosi būti peršviečiamas – kaip vitražas. Vaško įtrūkiai, leidę įsigerti dažams, vietomis primena vitražo kontūrą, tik daug trapesnį, liaunesnį, nelyginant iširęs voro tinklas. Lange turėtų kabėti batikos darbas „Baltas žydėjimas“, beje, sukurtas jau ruošiant knygą ir nerandant poros vienam geresniųjų rinkinio eilėraščių:

Praveriu laiko užuolaidą

Ir pamatau vaikystę.

Pieva, dumblinas šunkelis tyso.

Pulkelis karvių

Ir aš, maža piemenė,

Priskynus pievoje žiedų,

Dėlioju juos

Aplink kiekvieną

Šunkely įmintą pėdą.

Pienėm, melsvais katiliukais,

Vėdrynais, švento Petro rakteliais,

Ašarėlėm ir lauko našlaitėm

Dienų dienom

Žydėjo tavo pėdos, mama,

Kurias palikdavai šunkelio dumble,

Mane aplankiusi.

Pirmos dvi eilutės, literatūrologo požiūriu, būtų liekamos, galima buvo jų ir neparašyti. Bet fenomenologiniu rakursu žvelgiant, pamestume nuorodą į užuolaidą. Ši priklauso labiau nebe eilėraščiui, o peršviečiamam batikos darbui, kuris galbūt vienintelis knygoje yra tiesioginis teksto sinchronizavimas ir išplėtimas. Dėliojamos augmenijos nuoseklus vardijimas atskleidžia autorės aistrą komponuoti, dekoruoti. Kitame fragmente (albume puslapių nėra, todėl nenurodau) vardijant perteikiamas palaimingas klaidžiojimas tarp diemedžių ir jazminų, / tarp tujų ir žilvičių, / tarp slyvų ir vyšnynų, / pro daržo tarpvagius, / tarp morkų ir aguonų, / tarp bulvienojų ir agrastų, / tarp visko visko, / kas pasėta, nuravėta…

Tema lemia, ant kokio paviršiaus bus lašinamas vaškas. Įspūdingasis batikos triptikas „Akmenys“ (vėl pirmapradė stichija) yra atliktas ant medvilnės. „Akmenys“ yra tankūs medžiagiškumo, materijos struktūros pojūčio. Jų sąlytis su oru, kuriame, rodos, šaudo, mirguliuoja šviesos dalelės, primena kosmogoninį materijos atsiskyrimą nuo to, kas laku. Ir sykiu tų elementų difuziją, persiėmimą vienas kitu. Nenuostabu, kad ir eilėraščiai, išsidėstę apie minėtąjį triptiką, atrodo įtaigiausi.

Kartą sesuo man pasakė:

Atsitūpk pavasarį darže

Ir paklausyk,

Kaip žemė šneka.

Ne šneka,

O dainuoja.

Arba:

Vaikystėje, ganydama karves,

Aš sukdavau Žemę.

Įsiręžus

Stumdavau pečiais

Medžius ir akmenis

Iš vakarų į rytus,

Kad tik greičiau ateitų vakaras.

Ir taip kasdien…

Visatos centras ten, kur stoviu Aš, – modernaus žmogaus jausena. O raiška modernistinė tik su išlygomis. Pirmiausia ji matoma autorės intuityviame polinkyje į verlibrą. Eilėraščio darymo neišmanymas leidžia pailsėti skaitytojui nuo profesionalų poezijos gamintojų triukų. Tiesa, S.Kanaverskytė yra neakivaizdžiai Vilniuje studijavusi lietuvių kalbą ir literatūrą. Bet nuo ano laiko nutekėjo daug vandens, literatūrinės mados bei nuovokos keitėsi. Liko dienoraščių sąsiuviniai. Disciplinuotas rašymas tapo neatsiejama savivokos dalimi. Rašyta ta pačia ranka, kuria vedžiotas vaškas ant audinio lyg ant velykinio margučio (liaudies meno ornamentikos pavyzdys – batikos darbas „Paukščiai). Patikslinsiu – kaire ranka. Labiau paklusnia vaizdinių, muzikinių asociacijų centrui. Toji kairė ėmėsi rašto, kai mergaitei buvo ketveri. Žodžių kryptis ant lapo buvo „hebraiška“ – iš dešinės į kairę. Taip vėliau parašyti visi dienoraščiai. Be veidrodžio svetimai akiai neperskaitomi. Paėmusi į dešinę ir kairę ranką rašiklius, šiandien dailininkė gali rašyti nuo vidurio į abi šalis simetriškai. Jos batikos darbas „Atspindys“, paverstas ant šono, primena tą rašymą.

Knyga primins…

Iš eilėraščių tekstų taip pat ryškėja ašis, kuri skelia gyvenimą perpus. Daugybę kartų mėginama sugrįžti į tą lūžio vietą, atkarpėlę iki jos (Norėjome abu /Nueit į mišką, išsirinkti medį) ir tuoj po jos (Dabar viena / Ieškosiu medžio). Tačiau kartais įprotis dekoruoti neleidžia laiku įsiterpti tylai, pauzei. Tais atvejais tekstas tampa pažeidžiamas. Bet jis leidžia matyti tveriančią ir, kūrybos dėka, daug ištveriančią moterį. Ieškančią sprendimo scenografijoms, kai sava drama didesnė. Liejančią vašką taip, kad audinys gaustų muzikinių pasikartojimų harmonija („Auksinės kopos“, „Baltas žydėjimas“, „Kalnas“) arba vidiniu regėjimu, kaip dagerotipija, išsaugančią miško šviesotamsos žaismą („Neringa“). Kažkuo čiurlioniška. Ir vardas Sofija.

Kai žvelgiu į nuotrauką albumo priešlapyje, kur ji palinkusi ties amariliais, pagalvoju, kad gyvenimo tekste ženklų apstu. Amarilis, lietuviškai meilenis, nurodo į meilę (o ir spalva kokia!). Ši gėlė iš vieno stiebo visada iškelia žiedų porą. Sofija turėjo seserį dvynę, kurią pranoko tiek gabumais, tiek gyvenimo trukme. Ši knyga skiriama „seserims“, vadinasi, ir jai, dvynei. Moteriai būdinga gyventi atmintimi. Albume „Asmeniškai“ rasime daug artumo lūkesčio. Ir sykiu neįveikiamo vienišumo.

Beveik monochromiškas batikos darbas „Vėjas“, pilnas pajūržolių plaikstymosi, galbūt labiausiai atspindėtų laukimo ir netikrumo būseną. Čia nebėra jokio puošnumo. Dailininkės duktė Agnė Kanaverskytė, gražiai apipavidalinusi albumą, net poetinių tekstų eilutes padarė siūbuojančias. Tai šiek tiek užsupa.

Pagrindinis autorės motyvas leidžiant knygą išsakytas įžangoje, – kad išliktų amžininkų ir kitų kartų atmintyje tai, kas drauge su audiniu dūlėja, blunka ir dingsta be pėdsako. Poligrafija išsaugo spalvas, bet jas ir šiek tiek iškreipia į vieną arba kitą spektro pusę. Keičiasi erdvinis pojūtis – nebejaučiame paveikslo dydžio, rėmų sąskambio, negalime pirštų galais palytėti audinio faktūros. Todėl smagiausia pamatyti originalus ir pažinti juos kuriantį žmogų. O knygos teprimena, kad jie yra. Esamuoju laiku.

Gruodžio mėnesį planuojamas S.Kanaverskytės albumo “Asmeniškai” pristatymas Klaipėdoje: šįsyk poezija skambės podraug su gyvai atliekama muzika. Renginyje sykiu su autore dalyvaus literatūrologas Marijus Šidlauskas, eilėraščius skaitys aktoriai.

Dešimtąkart ruduo sveikino akvarelininkus

Dešimtąkart ruduo sveikino akvarelininkus

Jovita Skolevičienė

Penktoji tarptautinė (arba reguliari dešimtoji) akvarelės paroda Klaipėdoje – įvykis ne tik šiam miestui. Sekcijos nariai, vadovaujami Renatės Lūšis, bei didelis būrys prijaučiančių šiai kūrybos sričiai dailininkų aktyviai atsiliepia į kvietimą dalyvauti parodose. Be to, pakviečiami ir bičiuliai iš kitų šalių. Šio rudens parodoje dalyvavo 51 autorius, pristatyti beveik 200 darbų. Iš jų trečdalis netilpo į ekspoziciją.

Dailininkė R.Lūšis (kairėje) subūrė kolegas ir surengė jau dešimtąją akvarelių parodą. Nerijaus Jankausko nuotrauka R.Lūšis „Dainininkės Rūtos portretas“. S.Semerikovo „Natiurmortas su orchidėja“.

Parodoje svečiavosi dailininkai iš Baltarusijos, Estijos, Latvijos, Norvegijos, Suomijos, Švedijos, Vokietijos ir mūsų krašto – Druskininkų, Kretingos, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių bei Vilniaus. Šiuo metu, kai remontuojami Dailės parodų rūmai, ekspoziciją teko ruošti dviem adresais: Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre ir Koncertų salėje.

Atidarymo akordas

Muzika, gėlės, gausus būrys svečių, saulė pro langus, pagiriamieji žodžiai – lyg gaivus tostas rengėjams. Tuo metu nuslūgsta jaudulys, tolsta nuovargis ir vėl grįžta sprendimas, jog bus rengiama dar ir kita paroda. Tačiau tenka atsakyti ir į klausimus: kodėl nespėta darbus įvardinti etiketėmis, paruošti katalogą, nepadaryta vizuali reklama (matyt, trūko rankų). Žodis po žodžio svečiai pasidalina įspūdžiais, kaip teko ieškoti ekspozicijų adresų (dauguma gatvės praeivių negalėjo jų nurodyti, apie rengiamą parodos atidarymą nieko nežinojo…).

Svečiai, sveikindami šeimininkus, džiaugėsi galį susirinkti draugėn. Su šiauliečių grupe atvykęs menotyros daktaras Vytenis Rimkus sveikino rengėjus ir ne juokais pareiškė “užuojautą” už tą vargą, pabrėždamas, kad būtent Klaipėdai labiausiai tinka akvarelė, ir galima atleisti vernisažo nesklandumus. Vis dėlto vienos parodos du atidarymai, nors ir su disonansais, bet suskambėjo.

Rakursas į istoriją

Parodos ruošimo šurmulys ir atidarymo šventinės nuotaikos kontrastai paskatino žvilgtelėti į parodų istoriją. Lietuvos meniniame gyvenime, kurio pagrindai buvo padėti per pirmus praėjusio šimtmečio keturis dešimtmečius, išskiriame vieną asmenybę. Ji raiškiai liudija apie dailės kelią į pripažinimą ir parodų istoriją. Tai dailininkas, meno propaguotojas, analitikas, švietėjas Justinas Vienožinskis (1886-1960).

Visi gerai žinome, kad tautos kultūros atgimimo šimtmetis yra ir dailės visuomeniškos raiškos pradžios ženklas. Meno vyksmas gyvavo tik didžiuosiuose miestuose. Reali padėtis provincijoje iliustruojama paties dailininko patirtu išgyvenimu. Būtent tremtyje Zarasų krašte prieš 90 metų valstiečiai įtariai stebėjo laukuose tapantį dailininką, įtardami esant jį valdininką. Jie liepė menininkui nešdintis sakydami, kad “…dirbi plenus, kad žemę atimtų”.

O po dešimties metų Kaune jau buvo eksponuojama paroda, kurioje pasirodė trys aliejaus tapytojai ir du akvarelininkai – Adomas Galdikas (1893-1969) ir Kajetonas Sklėrius (1876-1932).

Po aštuoniasdešimties metų žvalgantis po šiandieninę pa-rodą nevalingai teko susimąstyti apie tai, kad dabar atėjo pirmųjų mokytojų mokinių mokiniai. Pati akvarelė išaugo iš studijinių marškinėlių ir tapo tvirta kūrybine šaka.

Ar atpažįstame nacionalines mokyklas?

Ne. Vėl grįžtame aštuoniasdešimt metų atgal ir skaitome: “Šiandien sunku surasti tautų, kurios tapyboje būtų griežtai individualinės, – visam pasauliui bendri kultūros tikslai suartino tautas”. Taip. Sutinkame. Stebėdami parodą įsitikinome, kad svarbiausia yra kūrybinis bendrumas meniniuose ieškojimuose. Autoriai gerai moka akvarelės meninę kalbą. Todėl paroda turėjo ryškų konceptualumo bruožą. Gausioje bendrijoje buvo ką lyginti, gretinti, grupuoti ar išskirti.

Neskaidykime ekspozicijų, nes jose kartojosi dailininkų vardai. Kadangi vaizduojamosios kūrybos chrestomatijoje priimta skirstyti į žanrus, tad šį principą ir bandykime išlaikyti.

Apžavėti gamtos

Šiandien žanrai praranda tiesmukišką charakteristiką. Jie tik duoda užuominą meninei autoriaus interpretacijai. Jau praėjo laikai, kada žiūrovas ieškojo gamtos reginio atitikmens natūrai. Žiūrovo saviugda davė rezultatų. Jis sustoja prie kūrinio, kuris pripildytas emocijų.

Akvarelėje dominuojanti spalva, linija, kompozicinė struktūra atspindi autoriaus siekį prakalbanti stebėtoją. Jurgos Sidabrienės, Zenono Rutkausko, Paulos Holopainen kolorito įtaiga dvelkia lyrine nuotaika. Rūstaus romantiškumo ir nerimastingos nuojautos turi Česlovo Banio jūros triptikas. Jo virpantys potėpiai meistriškai naudoja pilkšvą lakšto foną ir veda žiūrovą čiurlioniškos jūros charakterio link.

Nuo gamtos nepabėga niekas. Todėl daugumos darbuose ji eina kaip leitmotyvas (Andriejis Germanis, Linda Plump, Algis Mikėnas, Rita Kišonienė, Emilija Jaudegytė, Liuda Liaudanskaitė, Maija Elizabetė Mengelė, Monika Osė, Helga Joreut, Rein Magar). Tik Antano Visockio puantilistiniai tikroviški vaizdai dvelkia nostalgija.

Žmogus – tik žiūrovas

Šį kartą autoriai, susižavėję gamtos nuotaikomis, žmogų „pakvietė“ ne į kompoziciją, bet tik prie jos.

Nuosekli portretinio žanro autorė Renatė Lūšis kaupia menininkų (daugiausia muzikos ir teatro žmonių) portretų galeriją.

Pirmą kartą parodoje dalyvavo Michas Levkovičius su portretu “Anapus dienos. Teodoras Klaštornas”. Klasikiniu principu modeliuodamas veidą ir rankas, autorius figūrą gramzdina į gilią mėlyną tamsą. Siekia įtaigios psichologinės charakteristikos.

Greta portretų verta pastebėti ir kompozicijas, artimas figūriniam paveikslui. Vladimiras Sušilovas, palikęs mėgiamą pamario peizažą, apsilanko pas telšietį “japoną” – egzotikos mėgėją. Savo įprastu taikliu bėgančiu štrichu sukuria triptiką, įtaigiai pateikdamas būdingą objekto charakteristiką.

Valerija Medelinskienė, jungdama tapybą su grafika, pasirinkusi gilų ramų rusvą toną, su gilia psichologine įtaiga pretenduoja į tematinę kompoziciją. Jos prisiminimų aidas kartojasi blėstančiuose figūrų siluetuose ir praeities skiautėse. Giliu minties apibendrinimu pasižymintys beveik monochromiški Voldemaro Barakausko tapyti ir piešti vaizdai reikalauja ne tik pirmo įspūdžio, bet ir įžvalgumo.

Spalvų šokiai ir subtili kalba

Ar įmanoma lyginti Laimos Drazdauskaitės grynų gryniausią giedrą nuotaiką dienoraštyje, Milvi Torim viziją, Vytauto Lagunavičiaus kopas, Mal Paris judančius rutulius su šėlstančiais spalvų srautais?.. Emocijomis trykšta Ramūnės Lebedytės, Irenos Paulavičienės kūriniai, grafiški Eugenijaus Nalevaikos besisukantys raibuliai, Sofijos Rickevičiūtės šokantys povai ir Tarjos Palvinainen spalvų mozaika. Galiausiai dinamiką sustabdo Ema Šturmaitė.

Dingo natiurmortas

Natiurmorto žanras buvo neatskiriamas parodų bruožas. Šįkart apie jį – tik užuomina (Eugenija Pilypaitienė, Irina Novokreščionova ir Ritva Lindberg). Edita Zarėkienė, paimdama tik maksimaliai apibendrintą tulpės įvaizdį, kuria beveik monochromišką dekoratyvų kontrastingų dėmių ir siluetų vaizdą. Voldemaras Zarėka, aplenkdamas natiurmorto sampratą, komponuoja paminklą sudygusioms bulvėms. Tai tik tiesmukiškas pasakymas. Jis suranda taiklią daiktiško piešinio ir kompozicinio sprendimo darną. Jis to pasiekia ir atminimo ženkluose.

Šiuos darbus sugretinkime (ne lyginkime) su Slavos Semerikovo natiurmortais. Pastaruosiuose dėmesys sukauptas ties medžiagiškumu (ciklamenai, pretenduojantys į peizažą, ir klasikinis natiurmortas). Analogiška tapybos technika įvardijama kaip hiperrealizmas ar fotografiškas daiktiškumas. Meistriškumo reikia visuose atlikimo būduose, bet šis labiausiai patraukia egzotika ir akistata su tiesiogine realybe, turinčia ne mažesnę estetinę vertę.

Abstrakcija – individualybės veidrodis

“Kiek abstrakcija yra tolima realybės formoms, tiek ji pareina nuo menininko dvasios kultūrinio laipsnio”, – rašė kritikas. Įsižiūrime į Mal Paris rutulius, Angelinos Banytės, Virginijos Urbonavičienės, Justino Prakapo geltoną erdvę, Kazio Abramavičiaus žiedus ir suprantame, jog menininkų kalba štrichu, linija, spalva yra neišsenkanti kūrybinė versmė. Greta „gyvos“ akvarelės teisėtai įsikūrė ir šiuolaikiška technika. Tomas Karkalas kompiuteriu lieja mintis spalvų sūkuriais bematėje erdvėje.

Abi parodos ekspozicijos buvo lygiavertės ir neturėjo pamatuotų skirtumų. Tik išlepintas Klaipėdos žiūrovas galėjo papriekaištauti, kad mažoka saviškių. Išeidama iš parodos prisiminiau, ką J.Vienožinskis pasakė prieš septyniasdešimt metų: “Šių dienų Lietuva dideliais šuoliais žengia į priekį stengdamasi pavyti… Europą, tad nebėr vietos diletantizmui”.

Nieko naujesnio nesugalvosime. Menas – ne lenktynių trasa.

Apie dangaus pyragus ir razinas debesyse

Apie dangaus pyragus ir razinas debesyse

Ignas Kazakevičius

Lapkričio 15-18 dienomis Latvijos Respublikos nepriklausomybės dienos proga Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras (KKKC) uostamiestyje pristatė jaunųjų Latvijos menininkų kūrybą, kuri mėnesį paviešės Klaipėdos koncertų salėje, “Navalio” viešbučio galerijoje ir KKKC.

Įspūdingose G. von der Kvelės šilkografijose juodame fone pabyra suraikytas violetinis obeliskas. L.Bondarės skaitmeninės fotografijos, atspaustos ant drobės.

Projekto “Sūrelis varškės” programa pakankamai plati – grafika, tapyba, skulptūra, roko grupės pasirodymas, videoperformansas. Ji visapusiškai išreiškė jaunųjų autorių kūrybos diapazoną – tradicinių ir šiuolaikinių medijų sintezė. Dalis menininkų – Ginteris Krumholcas (skulptūra), Maritė Guščika (tapyba), Reinis Petersonas (vizualinė komunikacija), Liena Bondarė (grafika) – šiuo metu yra Latvijos dailės akademijos paskutinio kurso studentai. Ivona Zilė (tapyba), Ginteris von der Kvelė (grafika) šiemet baigė Latvijos dailės akademiją.

Sunku pasakyti, kaip susiklostys autorių likimai, tačiau šiuo metu jie vienas kitą palaiko – buriasi į grupę, dalyvauja parodose, jų siekimas kurti ir tapus “laisvais” menininkais palaikomas buvusių dėstytojų. Susipažinti su Klaipėdos miesto ekspozicinėmis erdvėmis bei savo studentų pristatomais kūriniais projekto metu buvo atvykęs profesorius Juris Petruškevičius, sykiu su savo studento G.Krumholco skulptūra KKKC skulptūrą bei fotografijas pristato projekto garbės svečias profesorius Aigaras Bikšė.

Nesaldus gyvenimas

Susidomėti Klaipėdos parodinėmis erdvėmis Rygos dailininkus paskatino KKKC kryptingai vykdoma kultūrinių mainų programa su Latvija ir Estija. Šiemet “Navalio” viešbutyje pristatomas tapybos projektas “Spalvos formatas”, per visa šalį nusitęsė grafikos meno projektas “Now art Now future”/”Rytoj yra dabar”. Aktyviausia pastarojo projekto dalyvė iš Latvijos grafikė L.Bondarė paraleliai meninei veiklai tapo kuratore. Subūrė autorių komandą dabar Klaipėdoje vykstančioms parodoms ir sutiko būti jau minėto “Now Art Now Future” kuratore Latvijoje. Tapti kuratoriumi, būti kuratoriumi – auka, būtinybė ar sąmoningas pasirinkimas? Ir viena, ir kita, ir trečia.

Kodėl menotyrininkai tampa kuratoriais, suprantama, – šį procesą skatina nepasitenkinimas stebimu meno procesu, kurį tenka analizuoti. Tačiau jei menininkas ryžtasi užsikrauti šią naštą, peršasi išvada – gyvenimas tikrai nesaldus. Ko jiems trūksta? Latvijos situacija adekvati Lietuvai. Kad jaunas menininkas išsilaikytų paviršuje ir nesiliautų kūręs, reikalingas stimulas. Sąlygos ir galimybės. Na, ir mažų mažiausiai (o gal kaip tik labai daug?) bendraminčių būrys ir lyderis, kuris užsiimtų menininkų taip nekenčiama administracine veikla.

Nenori būti kurmiai

M.Guščikos drobėse iš už mėlynų fono kulisų šiapus skverbiasi moters torso aureolės. Projekto garbės svečio profesoriaus A.Bikšės ir jo studento G.Krumholco skulptūros – greta. Darijos Vasiliauskienės nuotraukos

Pasak jaunųjų autorių, kūryba yra tarsi sūrelis, kuriame paslėptas razinas jie trokšta rasti šiandien. Jų devizas: „Mes nenorime būti kurmiai, kurie dienos šviesą išvys tik po mirties!“.

Projekto kuratorė L.Bondarė dienos šviesą stebi keturiose “Navalio” viešbutyje eksponuojamose miniatiūrose. Ji laisvai improvizuoja šiuo metu madingu savęs pateikimu, seniausiu ir tobuliausiu instrumentu – žmogaus veidu. Įvairiais rakursais ant drobės atspausti jos veido fragmentai neturi potekstinės žaismės ir erotikos, kaip būtų galima ar norėtųsi tikėtis. Estetinis šaltukas, bet tai ir gerai. Neįpareigoja. Tarp pristatomų menininkų – autorė pati laisviausia. Laisvę ji supranta kaip profesionaliai naudojamą pasirinktą išraišką ir neprisirišimą prie jos.

M.Guščikos pakankamai akademinėse drobėse juntamas latviškos tapybos sentimentalumas. Iš už mėlynų fono kulisų, primenančių TV ekrano švytėjimą, šiapus skverbiasi moters torso aureolės. Įspūdį norima pasiekti dideliu formatu ir vos apčiuopiamu simbolizmu, tačiau neįtikina.

Antai I.Zilė, naudojanti didelį formatą, kuriame, regis, taip pat nėra emocinio krūvio, – pašiauštas pilkas, užveltos ochros, juosvas abstrakcijų kailis su vos įžiūrimais raudono, mėlyno pjūviais žiūrovą stengiasi apsvaidyti Belle peinture tradicija ir modernistinės estetikos gniužulais. Paveiksle pritepta dažų, prasišviečia kontrastingos dėmės, betgi visuma be didesnio novatoriškumo. Daug potėpių įvairiomis kryptimis, užlipinta gurvuoliais – dirbta daug ir nuoširdžiai. Galėtume pasakyti: „Juntamas atvirumas ir sąžiningas požiūris į tapybą“.

Įspūdingiausiu galima pavadinti Klaipėdos koncertų salėje eksponuojamą G. von der Kvelės kvadriptiką. Didelio formato šilkografijose juodame fone pabyra suraikytas skaudžiai violetinis obeliskas. Autorius pakankamai vaizdžiai teigia, jog ekspresija, dinamika, spalvinės gyvybės iliuzija gali būti pasiekta ir statiškomis formomis.

R.Petersonas kontrastingus vizualinius efektus išgauna suketvirčiuodamas primityvizmą, a la religinės ir poptapybinės stilistikos kūnus, renesansinius humanistų idealus, baroko puošnumą, simbolizmo ir saldaus romantizmo, eklektikos ir groteskinius eksperimentus… Bet iki postmodernistinių triukų „neištraukia“. Ironija, sąmonės tyrinėjimai, sunki tapyba. Raudono ir juodo sandūroje švysčioja kambario sienos, gelsvi šešėliai, susikūprinusios ar besvorės ant spintos tupinčios žmogaus figūros. Sakytum, be jų metafizinis žaidimas labirintas būtų nesuvokiamas?

Šie dailininkai, išskyrus L.Bondarę, paveikslą priartina prie daikto, autoriai tarsi noriai/nenoriai pabrėžia spalvinį materialumą (vis dėlto žymu studijų užduotys), ir tos drobės pradeda mykti apie interjerinio tvarto poreikį.

Laidotuvės parke dalyvaujant chorui

KKKC eksponuojama G.Krumholco skulptūra – keturių begalvių vyriškių, pagarbiai išsitempusių priešais gulinčią hermafroditinę būtybę, kompozicija. Nejauku ir žaisminga. Tiesiog malonu žiūrėti, kaip autorius susidoroja su erotiniais neurotiniais motyvais.

A.Bikšė, kaip ir dera klasikui, revizuoja klasiką. Eksponuojamose fotografijose iš paskutinės Rygos skulptūros kvadrienalės įamžinamas kambarys – instaliacija – biuro imitacija. Vieta – parkas. Laikas – skirtingas paros. Rezultatas – begalviai Ginterso žmonės ir bedvasė Aigaro užkontempliuota erdvė dvasingoje kultūrinėje aplinkoje (parkas, galerija). Ir likusios galvos (pageidautina žiūrovų) turėtų prisipildyti fantazijų atkarpų, fragmentų, nuotrupų, soundtrekų melodijų girdėtų, neonų reklamų zyzimo, kai tau vieniša, kino filmų kadrų, kadrų kitų nufotografuotų, pokalbių kažkada stenografuotų…

Su užmoju prisistatantys autoriai bando įvaldyti įvairius žanrus ir stilius. Tapybos kūriniuose nacionalinės koloristinės mokyklos kodai derinami su siužeto paieškomis (vis dėlto tai – silpniausia menininkų kūrybos pusė). Plačiaformatėse panoramose orientuojamasi į pasaulinės dailės tendencijas, eksperimentuojama plokštuma ir jausmine dažų plastika.

Populiarios jaunimo muzikos grupės „Ages of stones“ koncertas dailininkų kūrybą papildė pankiška lyrika ir aštriais fank-roko ritmais, o jaunųjų Latvijos menininkų prisistatymą vainikavo non stop KKKC demonstruojamas R.Petersono videoperformansas „Orangutan spectres‘ united mens choir”. Antrąją pagal reitingus nacionalinę latvišką giesmę „Lietuva brangi“ atliko autoriaus imituotas choras. Skirtingais rūbais apsirengęs ir skirtingais rakursais save „sumontavęs“ (kiekvieno personažo judesiai ir tariami žodžiai šiek tiek atsilieka vienas nuo kito) autorius sukūrė linksmo, įvairiems visuomenės sluoksniams skirto (kaip dabar populiaru rašyti projektuose) šurmulio, tautinio balagano įspūdį.

Visi užėjusieji galėjo pabandyti įsilieti į ne/darnų chorą ir pakelti tostą už Latvijos Respublikos nepriklausomybės paskelbimą. Keliu ir aš. Milda, Briviba, Lačplėsis!

Lėliški žaidimai su angelais

Lėliški žaidimai su angelais

Scenos iš režisierės G.Radvilavičiūtės naujo spektaklio “Angelų pasakos” Klaipėdos lėlių teatre. Darijos Vasiliauskienės nuotrauka

Salomėja Burneikaitė

Nors ir klajokliškai gyvendamas, Klaipėdos lėlių teatras lapkričio 6-ąją pakvietė klaipėdiečius jau į antrąją šiais metais premjerą. Naująjį spektaklį „Angelų pasakos“ režisierė Gintarė Radvilavičiūtė kūrė įkvėpta Vytauto V. Landsbergio to paties pavadinimo knygelės ir pavadino lėliškomis improvizacijomis visai šeimai.

Šis spektaklis – jau penktasis jaunos menininkės kūrybinis darbas. Po vieną spektaklį G.Radvilavičiūtė statė Kauno lėlių ir Vilniaus Jaunimo teatruose, tačiau galima matyti, kad dirbti su Klaipėdos lėlių teatro trupe jai yra maloniausia. Ir nenuostabu, nes „Vienintelę“, „Vištytę ir gaidelį“ bei „Angelų pasakas“ jai teko laimė kurti su bendraminčiais, žmonėmis, suprantančiais savo režisierę iš žvilgsnio, pusės žodžio ar menkos užuominos. Tada ir improvizuoti galima.

Žiūrovai jau laukia

Šis sezonas Klaipėdos lėlių teatrui, kaip ir jo meno vadovei Gintarei Radvilavičiūtei, – tik antras. Daugiau kaip 10 metų žiūrovai pažinojo lėlių teatrą „KU-KŪ“, kuris, išaugęs Klaipėdos universitete, pakeitė savo pavidalą. Gintarės dėstytojos Jūratės Januškevičiūtės suburtas kolektyvas sustiprėjo, pasipildė jaunomis kūrybinėmis pajėgomis ir tęsia kūrybinį darbą jau kaip Klaipėdos lėlių teatras. Turėjau tai paaiškinti, nes į klausimą – kur dingo lėlių teatras „KU-KŪ“? – tenka atsakinėti nuolat. Jaunimas, dabar sudarantis Klaipėdos lėlių teatro branduolį, tęsia J.Januškevičiūtės teatro idėją – eksperimentuoja, ieško naujų lėlių teatro meninės kalbos būdų, stengiasi būti šiuolaikiškas, įdomus ne tik vaikams, bet ir suaugusiems.

Spektaklio „Angelų pasakos“ premjera vyko Klaipėdos savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmų Teatro salėje. Šiame didžiuliame pastate šiuo metu glaudžiasi Klaipėdos lėlių teatras. Paskirtas premjeros laikas kėlė nerimą kolektyvui. Spektaklis vyko moksleivių atostogų metu, todėl tikėtasi, kad žiūrovų ateis kur kas mažiau. Bet jų prisirinko beveik pilna teatro salė. Te neįsižeidžia kolegos iš Muzikinio ir Dramos teatrų, bet keletas žiūrovų prisipažino, kad tądien „Angelų pasakas“ pasirinko neatsitiktinai: į kitą teatrą galima bus nueiti ir vėliau, nes šie teatrai dirba stabiliai, o Klaipėdos lėlių teatro spektaklį galima ir pražiopsoti… Taigi Klaipėdos lėlių teatras jau turi savo žiūrovą ir labai tuo didžiuojasi.

Ne inscenizacija

Inscenizacijos tikėjosi visi, kurie prieš ateidami į spektaklį buvo skaitę Vytauto V. Landsbergio knygelę „Angelų pasakos“. Bet atsitiko kitaip. „Tikrajame“ teatre jau nenustembame pamatę literatūros kūrinio inspiruotą režisieriaus viziją. O spektakliuose vaikams vis dar tikimės išvysti labai konkrečią literatūros kūrinio inscenizaciją. Šiuo atveju spektaklio kūrėjai programėlėje pagarbiai nurodė, kad „Angelų pasakos“ – tai lėliškos improvizacijos pagal V. V. Landsbergį. Iš tiesų jo pasakos nepaprastai traukia teatro žmones. Dėl keisto slėpinio jos prašyte prašosi į sceną. Tekstus, parašytus lyg ir vaikams, mielai skaito ne tik jie, o teatralai tas istorijas, pradedant „Rudnosiuko istorijomis“, „Obuolių pasakomis“ ir baigiant „Pelyte Zita“, nuolat bando pritaikyti scenai. Ne išimtis ir „Angelų pasakos“. Su įdomumu perskaičiau šią knygelę ir stebėjau, kaip Gintarės žaidimai pagal V. V. Landsbergį tampa nauja pasaka.

Jei knygelės autoriaus idėja buvo priminti mums apie dvasingąjį pasaulį, tai spektaklis žaismingai pokalbį šia tema tęsia. Angelai Mykolas ir Gabrielius veikia ir knygelėje, ir spektaklyje. Dera priminti, kad autorius puikiai pažįsta lėlių teatro meninę kalbą ir pats ją naudoja savo spektakliuose. Gal todėl ir G.Radvilavičiūtei buvo drąsu lėliškai žaisti su jo angelais.

Nesislepia už širmos

Spektaklis „Angelų pasakos“ atvirai pavadintas lėliškomis improvizacijomis visai šeimai. Ar jos kažkuo turėtų skirtis nuo lėlių teatro vaikams? Skirtumų galima aptikti, nes šiuolaikiniame lėlių teatre veikia ne tik įprastos vienos ar kitos konstrukcijos lėlės. Dažnai aktoriai visai nesislėpdami už tradicinės širmos tiesiog manipuliuoja pažįstamais daiktais, jų fragmentais ar vizualiniais objektais ir kuria naujas plastines formas, perteikiančias mums metaforišką lėliškų pavidalų prasmę. Lėliškumą galime suvokti kaip mąstymo būdą, o jis būdingas ne tik lėlininkams.

Naujajame spektaklyje „Angelų pasakos“ veikia trys jaunos aktorės – Aušra Daukantaitė, Renata Kutaitė ir Vida Narveišytė. Jos, padedamos režisierės, tiesiog žaidžia angelus Mykolą ir Gabrielių, kurie berniukui Tomui sukuria istoriją, padedančią atpažinti savo ir kitų jausmus. Kad ir apie jo paties mamą, kuri iš tiesų negali būti bloga.

Žaidžiantys angelai neturi realių kūnų. Jų pavidalai atsiranda vien tik lėlės galvutę sujungus su nuogomis aktorių kojomis, nes kiti personažai kuriami naudojant vien butaforines detales. Tiesa, dar angelai turi labai tvirtai pritaisytas aureoles, be kurių nebūtų atpažįstami.

Ištirpsta spektaklyje

Melsvai žalsva dekoracijų bei kostiumų su gobtuvais spalva primena operacinę ir maskuoja realius aktorių kūnus. Ši sterilumo asociacija nepalieka vietos erotikai, o improvizuotiems angelams suteikia sakralumo. Jie tiesiog ištirpsta spektaklyje, mažyliui Tomui susipykus su mama, o vėliau įvairiais „netikrų mamų“ pavidalais „parveda“ berniuką atgal pas brangiausią žmogų.

Atrodo, kad „Angelų pasakose“ lėlių teatrą žaidžia ne tik spektaklio kūrėjos, bet ir jo personažai. Pvz., angelai nuobodžiaudami paragauja cukraus tiesiog iš cukrinės ir taip įjunksta, kad sustoja tik vienam iš jų parodžius pirštininę lėlytę-velniuką. Arba turguje prekeivis berniukui bandantis įpiršti vietoje „mamos“ lėlę, panašią į Barbę, pirmiausiai pasiūlo pirštininę lėlytę-kiškutį.

Žaismingas „Angelų pasakų“ lėliškumas yra motyvuotas. Tikra netikra šiame spektaklyje, kaip ir gera bloga gyvenime, yra visai šalia.

Įdomu buvo stebėti ne tik sceną, bet ir žiūrovus, matyti, kaip suaugusieji tyliai nustemba šypsodamiesi, o mažyliai sukikena, atpažindami gyvenimiškas situacijas. Panašu, kad lėliškos teatrinės improvizacijos visai šeimai, išaugintos iki spektaklio, nepabosta, o kai kuriuos net paskatina ieškoti Vytauto V. Landsbergio knygelės „Angelų pasakos“ ir paskaityti, kaip viskas buvo iš tiesų.

Iš didelio debesies…

Iš didelio debesies…

Teatrinės misterijos „Pranašas ar atstumtieji“ kūrėjai pasitelkė žinomus menininkus ir bandė scenoje sujungti įvairius meno žanrus. Vytauto Liaudanskio nuotrauka

Gitana Gugevičiūtė

Lapkričio 23-iąją dalis klaipėdiečių, suskubusių pasinaudoti galimybe „pamatyti iki šiol neregėto žanro teatrinį pastatymą“, pusantros valandos galėjo snūduriuoti vėsioje Muzikinio teatro salėje, viena akimi stebėdami monotonišką choreografiją, chaotišką veiksmą ir maloniai klausydamiesi kompozitoriaus R.Radzevičiaus (daugelio miuziklų, gerai žinomos roko operos „Jūratė ir Kastytis“ autoriaus) sukurtos ir tikrai profesionalių instrumentalistų bei vokalistų atliekamos muzikos.

Nieko nauja

Ką tik Kaune užgimusios muzikinės teatrinės misterijos „Pranašas ar atstumtieji“ (rež. A.Katkauskas) kūrėjai nuo pat pirmo premjerinio spektaklio Kauno valstybiniame dramos teatre gali pradėti kaupti rimtų priekaištų ir pastabų archyvą. Jau dabar aišku, kad duotas žodis „parodyti tai, ko Lietuvoje dar nebuvo“, nebus ištesėtas – tokio lygio projektų, kaip kad parodytasis, Lietuvoje nestinga. Be to, nei šokis, nei pantomima, nei plastika šiuolaikiniame teatre nėra nauji reiškiniai, greičiau atvirkščiai – pastaraisiais metais judesys ir šokis yra tapę natūraliu spektaklio elementu (pakanka prisiminti C.Graužinio, O.Koršunovo, B.Marcinkevičiūtės ar A.Cholinos darbus). Videoprojekcijos – irgi. Nors aptariamuoju atveju vaizdo instaliacijos autorius – teatro ir kino režisierius A. Lebeliūnas – sėdi skęstančios valtelės kyšančiame iš vandens gale…

Jungtinis meno centras, į projektą sugebėjęs suburti įvairiausių sričių profesionalus, scenos įžymybes, nesugebėjo profesionaliai organizuoti ir realizuoti sumanymo. Vis dar galima atpažinti pirminį projekto šaltinį (K.Gibrano pasakojimą apie dvasinės pilnatvės paieškas „Pranašas“), nors veiksmas nukeltas į psichiatrijos kliniką. Čia Pranašo vaidmuo tenka gydytojui (akt. G. Storpirštis), o ligoniai – tiesiog įvairaus plauko ir likimo žmonės, įkūnijantys amžinąjį žmogaus dvasios konfliktą tarp dieviškumo ir nuodėmės, proto ir aistros. Pagrindiniai dramos personažai, veiksmo ašis – Jis (M.Staniulėnas) ir Ji (R.Butrimavičiūtė), sceniniame laike bandantys suvaidinti žmogaus gyvenimą, kupiną pakilimų ir nuopuolių bei vilties ir meilės.

Nevengė kičo

Misterijoje tarsi atkartojamas pasaulio sutvėrimo, žmogaus užgimimo aktas, sugundymas ir išvarymas iš rojaus (scena, kai gydytojas į rankas Jai duoda obuolį – vienas subtiliausių perėjimų iš vieno epizodo į kitą), bet kūrybinga ir tikslinga menine transformacija to pavadinti neįmanoma. Medžiaga nesuvaldyta: epizodai chaotiškai suversti vienas ant kito; personažai, nepaisant įnirtingo blaškymosi po sceną, statiški, neindividualūs, nuobodūs; nuolat balansuojama ant pseudofilosofiškumo ar net kičo ribos (jogo (V.Rumšas) pasirodymas renginio pabaigoje – ezoterika pačia nykiausia prasme, kičo vainikavimas).

Neprofesionalo akimi žvelgiant, choreografija neišradinga, šokio kalba sudėliota iš riboto skaičiaus informacinių ženklų, o matant „kas sau“ dirbančius šokėjus apima jausmas, kad sceninio proceso vyksmas paliktas savieigai, nurodžius tik tam tikrus štrichus, kurių toli gražu negalima pavadinti rimtu libretu, juolab – rimta režisūra.

Priminė juodraštį

Skelbta, kad projekto, dedikuoto pantomimos žanro Lietuvoje pradininko rygiečio M.Tenisono 60-mečiui, kūrėjus konsultuos pats maestro, tačiau jau dabar sklinda kalbos, kad bendradarbiauta nebuvo. Todėl ieškoti bendrų bruožų tarp projekto ir M.Tenisono kūrybos principų beprasmiška. Antisintetiškas, antitikslus, antitenisoniškas projektas, nors reikia pripažinti, kad atskirų vaizdų estetikos atrastume…

Iš didžiulio reklamos sukelto triukšmo, skambių formuluočių ir dosniai dalijamų pažadų lieka šnipštas, geriausiu atveju primenantis būsimo projekto juodraštį, apmatus spektakliui, ir muzika, kurios kokybei įrodyti nebūtini net garsiai tariami kūrėjų vardai (be kompozitoriaus R. Radzevičiaus, šiame projekte dalyvavo A.Smilgevičiūtė, N.Malunavičiūtė, D.Mickus ir kiti). Komplimentų „liūto dalis“ tenka būtent muzikai, o visai kitai projekto daliai, matyt, reikėtų palinkėti augti. Nors vargu ar ji dar bus auginama… Atrodo, kad čia ta laurų krūva, ant kurios užmiegama.