Įspūdinga ambicingo ciklo tąsa su A.Palėjumi

Įspūdinga ambicingo ciklo tąsa su A.Palėjumi

Spalio 14-ąją Klaipėdos koncertų salėje įvyko neeilinis koncertas – Aleksandras Palėjus čia muzikavo dešimtąkart. Tarsi viesulas įsiveržęs į mūsų koncertinį gyvenimą, jis dar kartą pribloškė savo užmojais.

Laima Sugintienė

Sugrįžo tęsti, ką pradėjo

Vos prieš keturis mėnesius pradėjęs įspūdingą projektą, per šį laikotarpį gastroliavęs Kinijoje, daug koncertų grojęs Prancūzijoje, atidaręs ne vieną festivalį, tarp jų – ir savo vardo festivalį Richmonde (JAV), savo studentus (viena jų – 12-metė japonė, žymaus dirigento Kento Nagano duktė) Paryžiaus privačioje aukštojoje muzikos mokykloje „La Scola cantorum“ parengęs konkursams bei debiutui su orkestru, jis grįžo į Klaipėdą tęsti pradėtų darbų.

Ir šįkart, koncertuodamas su Klaipėdos kameriniu orkestru (meno vadovas Mindaugas Bačkus), papildytu pučiamųjų grupe, svečias pasirodė solisto bei dirigento amplua. Tai buvo antrasis ambicingo ciklo „Visi W.A.Mozarto koncertai fortepijonui“ (primenu – jų 27) koncertas. Skambėjo dar penki šio žanro kūriniai, visi jie įvairiais laikotarpiais buvo sukurti W.A.Mozarto gimtajame Zalcburge.

Pradžioje – muzikinis pastišas

Atlikėjai ciklą pratęsė koncertais Nr.3 , D-dur ir Nr.4, G-dur (1767), kuriuos, tėvo Leopoldo padedamas, sukūrė dešimtmetis Wolfgangas Amadeusas. Tai nėra originalūs (kaip ir vasarą jau girdėti du pirmieji) jaunojo genijaus kūriniai, o tik orkestruotos kelių vokiečių kompozitorių sonatų dalys. Vadinamieji „Pasticcio“ koncertai buvo atlikti grakščiai ir neįtikėtinai lengvai, orkestras buvo dėmesingas solistui, ryškėjo subtilūs niuansai, plastiškos frazės, liejosi nuostabi kantilena, tai ypač pasakytina apie lėtąsias koncertų dalis.

Pirmąją koncerto dalį muzikantai pakiliai užbaigė Penktuoju koncertu Re – mažor, kuris tradiciškai yra laikomas pirmuoju. Tai jau originalus žymiojo Vienos klasiko kūrinys, kuriame išryškėja savitas kompozitoriaus stilius. Ir vėl klausytojus džiugino gražus, išraiškingas tembras – nuostabūs obojai, puikus solisto ir orkestro balansas, kiek užaštrinti, hipertrofuoti kontrastai, ypač energingai ir aktyviai artikuliuotas Rondo.

Visų šių savybių nepristigo ir interpretuojant likusius programos kūrinius. Koncertas fortepijonui ir orkestrui Nr.6. B-dur, kurio ypatumas – tylios visų dalių pabaigos, dar kartą sužavėjo kultūringu pučiamųjų muzikavimu. Antrąjį ciklo koncertą atlikėjai pakiliai užbaigė Koncertu fortepijonui ir orkestrui Nr.9 Es-dur – paskutiniu ir reikšmingiausiu W.A.Mozarto Zalcburgo periodo šio žanro kūriniu.

Kuria traukinyje ar lėktuve

Kaip žinia, W.A.Mozartas pagal to meto tradiciją improvizuodavo, o užrašytos yra vos kelios kadencijos. Tad, kaip A.Palėjui įprasta, jei nėra originalių kadencijų, jis atliko savas, kurias, pasak atlikėjo, kuria traukinyje ar lėktuve. „Kaip visa tai išlaikyti galvoje?!“ – tarsi pats savimi stebėjosi pianistas.

Skambėjo gana įvairios tiek (ypač) harmonijos ir faktūros, tiek technine, tiek apimties požiūriu kadencijos: nuo gana kuklios trečiajame, gana išplėtotos ketvirtajame iki neįtikėtinų moduliacijų, briliantinės technikos penktajame (jame – ir pribloškiančiai įstabi lėtosios dalies kadencija) bei klasicizmui netradicinės daugiasluoksnės faktūros, romantiškos šeštajame koncertuose. Originalioji W.A.Mozarto kadencija „Juneom“ koncerte suskambo skausmingai tragiška gaida.

Orkestrą papildė pučiamieji

Prie neabejotinos vakaro sėkmės nemažai prisidėjo ir aukščiausio lygio profesionalai pūtikai, džiuginę švariu intonavimu, stilingu grojimu, garso kultūra. Tai Andrius Radziukynas ir Rimantas Giedraitis (fleitos), obojininkai Linas Šalna ir Jonas Pastauka (pastarųjų ansambliavimas – tikra puota ausiai), Andrius Dirmauskas ir Lina Dirmauskienė (valtornos), trimitininkai Vilmantas Bružas ir Dmitrijus Levencovas bei timpanais grojęs Bronislovas Montvidas.

Prieš dešimtmetį, be skambinimo, ėmęs ir diriguoti (tai darė prie instrumento), svečias vadovavo orkestrui pabrėžtinai aktyviai muzikuodamas, raiškiai artikuliuodamas, tikslui pasiekti „įjungdamas“ kūno kalbą, mimiką, akių kontaktą, o už kiekvieną prasmingai nuskambėjusią frazę nuoširdžiai reaguodamas šypsena. Šios atlikėjo savybės, manau, yra viena ryškiausių jo charizmos pusių. A.Palėjų būtinai norisi matyti… O styginiai ne visada atliepdavo tuo pačiu, buvo akivaizdūs nuovargio, tam tikro persisotinimo ženklai… Pagavau save su nerimu galvojant – liko dar 17 koncertų…

Antra vertus, matyt, neatsitiktinai yra įprasta, kad kameriniams orkestrams vadovauja stygininkai. Tiesą sakant, paprastai ne kažin kokie jie ir dirigentai, tačiau instrumento specifiką išmano puikiai. Ar ne čia šuo pakastas? Gal todėl tie ties išnykimo riba balansuojantys tiesiog nerealūs, fantastiški solisto piano arba gerokai lėtesni nei mes įpratę kai kurių dalių tempai smuikininkams tampa neįmanoma misija… Apskritai chuliganiškas elgesys tempų traktuotėje (kad ir devintojo koncerto Presto) gerokai apkartino orkestrantų gyvenimą. Bet kaip nuoširdžiai ir su kokiu tiesiog vaikišku muzikavimo džiaugsmu tai buvo daroma! Ach…

Susitikimas konservatorijoje

Spalio 11-ąją garbus svečias lankėsi S.Šimkaus konservatorijoje.

Čia jis, vilkįs atlapota striukele, įšokęs į džinsus, ne tik šiltai bendravo („koks paprastas, koks nuoširdus“, – aikčiojo susirinkusieji), atsakinėjo į pilnutėlės salės klausimus (Paklaustas, kiek valandų groja, šiek tiek nustebęs pianistas atsakė: „Visada“.), bet ir, visų dideliam džiaugsmui, paskambino du S.Rachmaninovo preliudus.

Išsiskirdamas iki vasario, kai atvyks su žmona, taip pat pianiste, kine iš Taivano Pei-Wen Chen, groti trečiąjį ciklo koncertą, atlikėjas pažadėjo vizito metu surengti ir meistriškumo pamokas.

…Tą vakarą konservatorijos budėtojas jau nežinia kelintą kartą besikreipiantiems moksleiviams kartojo: „laisvų klasių nėra“.

Su meile – choras „Brevis“

Su meile – choras „Brevis“

Su meile ir iš širdies rytoj Klaipėdos koncertų salėje dainuos Gintauto Venislovo vadovaujamas kamerinis choras „Brevis“, švenčiantis 20-ąjį gimtadienį. Jis klaipėdiečius žada nustebinti preciziniu įvairių stilių – nuo renesansinių madrigalų iki šiuolaikinių kompozitorių kūrinių, J.Lennono, P.McCartney’io ir A.Mamontovo dainų – atlikimu, džiugiu muzikavimu, profesionalumu ir įtaiga. „Brevis“ laikomas vienu geriausių chorų Lietuvoje, koncertavo daugelyje Europos valstybių, Pietų Amerikoje bei Japonijoje, pelnė daugiau kaip 40 apdovanojimų, tapo absoliučiu penkių konkursų nugalėtoju.

V.Noreika dainuos romansus

Lapkričio 5-ąją „Švyturio menų dokas“ kviečia į gyvos muzikos legendos, išskirtinio tembro tenoro Virgilijaus Noreikos rusiškų romansų vakarą „Amžinybės akimirka“. Tai bus vienas iš daugelio rugsėjį 75-ąjį gimtadienį šventusio dainininko jubiliejinių pasirodymų gerbėjams visoje šalyje. Dviejų dalių koncerte Klaipėdoje jis atliks M.Glinkos, A.Varlamovo, P.Čaikovskio, S.Rachmaninovo romansus pagal A.Puškino, F.Tiutčevo, D.Glebovo, S.Jesenino, H.Heinės ir kitų poetų eiles. Skambės žymieji „Menu akimirką žavingą“, „Mes vakar susitikome“, „O, ne, maldauju, neišeik“… Maestro akompanuos pianistė Audronė Juozauskaitė.

Kompozitoriaus jubiliejui – koncertas

Kompozitoriaus jubiliejui – koncertas

Rūta Vildžiūnienė

Spalio 1-ąją į Klaipėdos universiteto Menų fakulteto koncertų salę rinkosi graži ir garbinga publika. Malonus šnaresys, nuostabios puokštės bylojo, jog šis vakaras – neeilinis. Į klaipėdiečio Remigijaus Šileikos 60-mečiui skirtą jubiliejinį koncertą atėjo jo kolegos, artimieji, pažįstami, įvairių meno sričių atstovai, kompozitoriaus ir pedagogo gerbėjai. Visus viliojo afišoje išvardytų puikių atlikėjų būrys – graži kompanija muzikantų, paruošusių šio kompozitoriaus kūrinių programą.

Kompozitorius ir pedagogas

R.Šileika į Klaipėdą dirbti atvyko 1981 m. Baigęs du aukštuosius – Vilniaus pedagoginį institutą ir Lietuvos muzikos akademiją, kolega susiviliojo kvietimu persikelti į uostamiestį ir dirbti Menų fakulteto Muzikos teorijos ir istorijos katedroje. Suteiktos kompozitoriaus ir muzikos teorinių disciplinų dėstytojo kvalifikacijos leido R.Šileikos asmenyje tarpti kūrėjo ir pedagogo talentui. Šiuo metu pedagoginį darbą profesorius dirba ne tik Menų fakultete. Savo mokinius E.Balsio menų gimnazijoje, J.Karoso, J.Kačinsko muzikos mokyklose jis moko perprasti sudėtingus muzikos komponavimo principus. Galbūt ateityje džiaugsimės puikia pradinio lavinimo institucijų iniciatyva ruošti būsimus kūrėjus ar bent suteikta rimtų ieškojimų galimybe jaunoms kūrybingoms asmenybėms.

Be pedagoginio darbo, R.Šileikos gyvenime svarbus baras – kūrybinė veikla. Sukurta daugiau nei 120 įvairių žanrų ir įvairiems atlikėjams skirtų opusų. Tai stambios ir smulkios formos kompozicijos, kuriose menininkas naudoja įvairias modernias išraiškos priemones – dodekofoniją, sonoristiką, aleatoriką, minimalizmą ir pan. Jubiliato kūrybiniame kraityje ir ne viena estradinė daina (juk jaunystėje vadovavo estradiniams ansambliams).

Kompozitoriaus kūryba skamba ne tik Klaipėdoje, Lietuvoje, bet ir užsienyje – Vokietijoje, Švedijoje, Ukrainoje, Rusijoje ir kitur. Aštuonerius metus R.Šileika vadovavo Lietuvos kompozitorių sąjungos Klaipėdos skyriui. Jo pastangų dėka buvo surengti šeši naujosios muzikos festivaliai „Marių klavyrai“, kuriuose aidėjo ne vieno klaipėdiečio kompozitoriaus kūriniai.

Į muzikos paslaptį

R.Šileikos jubiliejiniame koncerte skambėjo 10 įvairaus žanro kūrinių, sukurtų per pastarąjį dešimtmetį. Autorius prisistatė kaip kūrėjas, kuris nepraranda įkvėpimo, polėkio ir kūrybinių ambicijų.

Vakare išgirdome ir keletą premjerų – pjesė anglų ragui solo „Šaulys“, dedikuota atlikėjui R.Beinariui (kompozicija sukurta 2007 m. pagal to paties pavadinimo K.M.Čiurlionio paveikslą), ir pirmąkart atlikta pjesė fortepijonui „Viražai miraže“ (2010), kurią paskambino T.Romaškina. Abu puikūs atlikėjai savitai perskaitė autoriaus partitūras, įdomiai sudėdami akcentus, siekdami atskleisti muzikos turinį, „vesdami“ į tos muzikos paslaptį.

Labai dramatiškai nuskambėjo V.Vadoklienės ir R.Krikščiūnaitės-Barcevičienės atliekamas vokalinis ciklas „Ką saugo nepragydęs paukščio balsas“, kuriame buvo siekiama atskleisti vienišos moters dvasines būsenas. Iš Šiaulių, gimtojo R.Šileikos miesto, koncerte dalyvavo mokytojų akordeonistų kvintetas – L.Onaitis, D.Vasauskienė, Z.Bružienė, V.Ponelienė ir J.Ma-žonienė. Svečiai atliko šios sudėties ansambliui skirtą kompoziciją „Tokata koliažas“. Į koncerto programos muzikinę puokštę spalvingai įsipynė barokinės sudėties ir skambesio kūrinys „Snieguoto pasaulio melodija“ (2008), kurį stilingai atliko J.Butkytė (sopranas), A.Kuraitė (fleita), A.Kaziukaitienė (altas) ir V.Purlytė (klavesinas). Šis opusas kartu su S.Gedos poezija savitai „užgriebė“ aktualią ekologinę temą.

Nuo stambių formų – iki dainų

Kamerinę jubiliejinio vakaro gaidą pakeitė stambios formos kompozicija – Koncertas fortepijonui ir styginių orkestrui (2006), skirtas draugo ir kolegos kompozitoriaus Z.Virkšo atminimui.

Efektingas, dramatiškas, skirtingų nuotaikų, įvairių prasminių akcentų kupinas kūrinys ir jo atlikimas tapo koncerto kulminacija. Pianisto P.Geniušo ir dirigento T.Ambrozaičio diriguojamo Klaipėdos kamerinio orkestro vedami galėjome išgirsti spalvingus partitūros orkestruotės potėpius, išradingus ir subtilius akustinius solisto išgaunamus efektus.

Koncertą užbaigė Klaipėdos choras „Aukuras“, vadovaujamas A.Vildžiūno. Kolektyvui teko uždavinys penkiomis kompozicijomis parodyti skirtingus R.Šileikos „veidus“.

Skambėjo skirtingos stilistikos dainos. „Šviesa ir muzika“ (1986, ž. S.Gedos, nauja redakcija 2009, pirmasis atlikimas) pasižymėjo nuosaikiai modernia muzikos kalba. Virtuoziškumu išsiskyrė „Oi čiūčia, liūlia“ (2004–2009, pirmasis atlikimas), liaudies dainų motyvais pagrįsta ir polifoniškai išplėtota kompozicija moterų chorui. Choras „Nuodėmė“ iš roko misterijos „Grožvyda“ (2003, ž. V.Storostos-Vydūno) bei diptikas „Juokas „ ir „Po gimtadienio“ (2002, ž. D. Teišerskytės) parodė autoriaus norą sugrįžti prie jaunystėje pamėgto estradinio žanro. S.Šiaučiulio džiazo akordų ir pasažų „užvesti“ choro artistai puikiai atliko abu diptiko opusus bei smagiu stiliumi užbaigė šventinį koncertą.

Apie kompozitorių, pedagogą ir kolegą šiltai kalbėjo ne tik koncertą vedusi muzikologė D.Kšanienė, bet ir visa R.Šileikos pasveikinti atvykusi publika. Jubiliatas buvo apdovanotas kultūros ministro, miesto mero, Klaipėdos universiteto rektoriaus padėkos raštais. Ateityje patirti gražių kūrybingų akimirkų jam linkėjo ir klausytojai, ir atlikėjai.