Kukutis: teigiantis, ieškantis, nemirtingas

Kukutis: teigiantis, ieškantis, nemirtingas

Klaipėdos Pilies teatras pakvietė į 55-ąją premjerą – režisieriaus Alvydo Vizgirdos spektaklį „Visa tiesa apie Kukutį, gyvą ir mirusį“ pagal Marcelijaus Martinaičio „Kukučio balades“ (dailininkė – Marta Vosyliūtė, kompozitorius – Gintaras Kizevičius).

Gitana Gugevičiūtė

Baladėms – sceninis pavidalas

Laukiau šios premjeros, nes M.Martinaitis – vienas mėgstamiausių mano poetų, o „Kukučio baladės“, kurias pats poetas vadina „didžiausiu gyvenimo nuotykiu“, – neeilinis kūrinys, „kalbantis“ jau ne viena užsienio kalba. Šią tikrovišką melų pasaką teatras skiria rašytojo M.Martinaičio 75 metų jubiliejui.

Mėginimų baladėms suteikti sceninį pavidalą būta ir anksčiau. 1988 m. spektaklį „Kukučio baladės“ sukūrė Benas Šarka (diplominis darbas). 1989 m. Vilniaus universiteto Kiemo teatras pastatė spektaklį „Kukutynė“. 2005 m. Šiaulių dramos teatre gimė vienos dalies vaidinimas „Kukučio kelionė“. O jei mėgintume skaičiuoti ir mokykliniuose teatruose, vaidybos studijose gyventus Kukučio gyvenimus, tikriausiai susidarytų nemažas sąrašas pastatymų, kuriuose į akistatą su žmogiškąja egzistencija stoja karikatūriškas, naivus, „kampuotas“ būties filosofas Kukutis – valstietis ir estetas, žmogus ir dievas, vienintelis ir „daugybinis“ asmuo, bandantis įminti egzistencijos mįsles.

Spinduliuoja archetipinę išmintį

Atskleisdamas „visą tiesą apie Kukutį, gyvą ir mirusį“, režisierius dar kartą įtikino, kad „Kukučio baladės“ – nepaprastai stiprus, įtaigus literatūrinis kūrinys, kuriam kaip nors „pakenkti“ yra sunku: net ir blefuojamos intonacijos, trūkinėjanti minties transliacija, galbūt iki galo nesuvoktas turinys neįveikia kūrinio, spinduliuojančio archetipinę išmintį.

„Visa tiesa apie Kukutį, gyvą ir mirusį“ – lakoniškas, šviesus spektaklis, kuriame nėra tradicinio konflikto ir visas veiksmas rutuliojasi tarsi savaime (režisierius ir inscenizacijos autorius balades sugrupavo pagal temas: Kukučio gyvenamoji vieta, meilė, rūpesčiai, mirtis, sapnai etc). Čia svarbiausia ne veiksmas, o įvykiai; pats procesas, o ne rezultatas. Racionalios motyvacijos nėra, todėl viskas įmanoma: sėdėdami ant didelių metalinių bidonų keturi personažai kažko (tarsi beketiškojo Godo) laukia, ir tas kažko laukimas tampa poezijos spektaklio ašimi.

Tačiau spektaklis nestatiškas: jis kuria judrų aplinkos / intensyvių vidinių išgyvenimų paveikslą, jungiantį opoziciškus pradus – mirtį ir gyvenimą, gamtą ir kultūrą, kaimą ir miestą, dangų ir žemę.

Prieš akis – „mišri figūra“

Sceniniame vyksme nei laikas, nei erdvė nėra (ir negali būti) įrėminami: laikas – beribis, nes apima visus laikus; erdvė tęsiasi per kelis žemynus, todėl irgi yra beribė (Pabudo rytą Kukutis / ir mato – jis pats / guli šalia negyvas. <…> Ir mato Kukutis pro langą: / leidžiasi aeroplanas, / pakyla išgąsdintos varnos. / Pro kitą langą, / nosis prie stiklo priploję, / žiūri / buriatų vaikai. / O pro virtuvės langą – / po Niagaros kriokliu / giminės verkia <…>).

Veiksmas vystosi iškart keliomis kryptimis – horizontaliai ir vertikaliai, tarsi nesisiedamas su tuo, kas buvo ir kas bus. Tačiau apmąstomos būties fragmentai, minčių skeveldros jungiasi į vienį (tai atsispindi ir M.Vosyliūtės karkasinėje scenografijoje, paryškinančioje mitopoetinę spektaklio sąrangą).

Atskirų fragmentų, įvykių jungtimi, be abejo, tampa pats Kukutis, kurį perimdami, išplėšdami vienas kitam iš burnos ir sąmonės, pakaitomis vaidina, apie kurio patirtis pasakoja penki aktoriai: Sigutė Gaudušytė, Renata Idzelytė, Ersilijus Pilipavičius, Liudas Vyšniauskas, Aleksas Mažonas. Pastarąjį draminio aktoriaus amplua teko pamatyti pirmą kartą. Akivaizdu, kad įtikinamiausia jo išraiškos priemone išlieka kūno kalba.

Aktorių dėka prieš akis stoja „mišri figūra“: valstietiškai nemitrus naivuolis, pragmatikas ir mąstytojas; menkas ir galingas estetas, „nuodėmingos dvasios“, neabejingos moterims ir smulkioms pagundoms; personažas, pilnas savęs, gyvenimo ir mirties.

„Visa tiesa apie Kukutį, gyvą ir mirusį“ – spektaklis be pagrindinių vaidmenų, tačiau kiekvienas vaidmuo čia pagrindinis ir svarbiausias. Todėl ateityje, spektaklio griaučiams „apaugus mėsa“, norėtųsi matyti mąstančius vaidmenis, išlaisvintus iš psichologinių rezervatų, iš savo pačių klišių, pilnus sokratiškosios paradokso poetikos (nesuprantant / suprasti / ko nereikia / suprasti).

Rezistencijos nihilizmui vieta

A.Vizgirda teigia M.Martinaičio tekstus pasirinkęs neatsitiktinai: „Man norėjosi ieškoti pasipriešinimo egoizmui, melui, kvailystei, įsigalėjusiai visuomenėje. <…> Aplink mus, lietuvius, šiandien susikaupę daug bjaurasties. Ir keisčiausia, kad tas pesimizmas motyvuotas, neatsiradęs iš niekur. Spektaklyje bandome kalbėti apie šviesesnę, nors ir mistinę būtybę. Kukučio baladės – tai apie lietuvį Kukutį, kuris gyveno dar sunkesniame istoriniame periode, bet ir tuomet nebuvo toks sugniuždytas lietuvis, kaip yra dabar“.

Šiame intelekto hipertrofijos amžiuje spektaklis apie ieškantįjį, kuris eina „nesąmonių labirintu“ (V.Kubilius) ir suvokia egzistencijos netikrumą, subjekto neužbaigtumą, būties prieštaringumą, tačiau tai daro ne ciniškai neigdamas, o jausdamas, išgyvendamas, teigdamas, tampa savotiškos rezistencijos nihilizmui vieta, ažūriniu monumentalaus paradokso statiniu.

Sutvarkė unikalias istorines kapinaites

Sutvarkė unikalias istorines kapinaites

Silva Pocytė

Po klaipėdiečio iniciatyva surengtos talkos senosios evangelikų liuteronų kapinės Šyšgiriuose pasikeitė neatpažįstamai. Talkininkai gali didžiuotis padarę gerą darbą Klaipėdos krašto kultūros istorijai, atidavę deramą pagarbą čia šimtmečius gyvenusių žmonių atminimui.

Šyšgiriai – keliasdešimt gyventojų turintis netoli Šyšos upės esantis Kintų seniūnijos (Šilutės rajonas) kaimas, kuriame laukuose esančioje kalvelėje lengvai atpažįstama senųjų evangelikų liuteronų kapinių vieta. Kapinės unikalios jose dar išlikusiais lietais ir kaltais kryžiais, stelomis bei kitų antkapinių paminklų liekanomis. Čia dar galima išskaityti būdingų Klaipėdos kraštui antkapinių įrašų, liudijančių dvikalbę regiono kultūrinę tradiciją, Šyšgiriuose gyvenusių žmonių pavardes. Šios, kaip ir nemaža dalis kitų Klaipėdos krašto senųjų kapinių, pastaraisiais metais stokojo nuolatinės priežiūros, jose atsirado medžių sąvartų, priaugo daug sąžalynų.

Spalio 15-ąją vyko Šyšgirių kapinių tvarkymo talka, kurioje dalyvavo penkių Martyno Mažvydo vardu pavadintų mokyklų, esančių Klaipėdoje, Tauragėje, Nemakščiuose, Kaune ir Vilniuje, mokytojai, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto (BRIAI) mokslininkai ir studentai, Kintų seniūnijos darbuotojai. Talką inicijavo Klaipėdos M.Mažvydo pagrindinės mokyklos direktorius Vytautas Dumčius, paruošiamuosius kapinių tvarkymo darbus organizavo ir talkai vadovavo Kintų seniūnas Antanas Kližentis. Prie talkininkų prisijungė ir klaipėdietis dailininkas Romanas Borisovas bei du svečiai iš Kaliningrado – fotografas Vladimiras Charčenko ir dailininkas Viktoras Riabininas.

Daugiau kaip 50 žmonių būrys per kelias valandas sutvarkė kapines, vėliau BRIAI mokslininkai vykdė kapinių fiksavimo darbus. Kapinėse buvo identifikuotos 99 kapavietės arba jų liekanos, visi antkapiniai paminklai buvo apmatuoti ir nufotografuoti. Po darbų visi vykome į Kintus, kur buvo skanaujama žuvienė, o BRIAI istorikai papasakojo mokytojams plačiau apie kapinių fiksavimo darbus ir jų svarbą saugant Klaipėdos krašto konfesinį, kalbinį ir kultūrinį paveldą, kuris atspindi protestantišką krašto praeitį ir įamžina čia šimtmečius gyvenusių žmonių atminimą.

Trumpai

Trumpai

„Saugokite Florą“ – Kaune

Šį rudenį 65-ąjį sezoną pradėjęs Klaipėdos dramos teatras trumpam užsuko į Kauną. Spalio 14-ąją kultūros ir sporto centre „Girstutis“ klaipėdiečiai parodė naują, bet jau populiarią Neilo Simono dviejų dalių komediją „Saugokite Florą“. Pjesę šiemet pavasarį Klaipėdos dramos teatre režisavo Arvydas Lebeliūnas, pagrindinius vaidmenis spektaklyje sukūrė Klaipėdos dramos teatro žvaigždžių duetas – Nelė Savičenko ir Regina Šaltenytė, taip pat vaidina Renata Idzelytė, Toma Gailiutė, Rimantas Pelakauskas, Edvardas Brazys, Vaidas Jočys bei Igoris Reklaitis. Jų spektaklis – vienas sėkmingiausių pastarųjų metų Klaipėdos dramos teatro pastatymų, ypač žavi virtuozišku pagrindinių vaidmenų atlikėjų duetu.

Įvertino Laisvąjį teatrą

Klaipėdos Laisvasis teatras sukorė 400 kilometrų per visą Lietuvą, kad savo debiutinį spektaklį „Sudie, derintojau!“ (rež. Nerijus Gedminas) parodytų tarptautiniame monospektaklių festivalyje „Atspindys“, vykusiame Visagine. Ne vien dėl dėmesingos publikos vertėjo atlikti tokį žygį. Tarptautinės žiuri pirmininkas aktorius Regimantas Adomaitis neslėpė, kad klaipėdiečių darbas buvo labai rimtas pretendentas į pagrindinį apdovanojimą. Didžiojo prizo jie negavo, bet aktorė Augustė Pociūtė apdovanota už geriausią debiutą žurnalo „Naujoji Romuva“ prizu ir jai buvo įteiktas visaginiečių komisijos padėkos raštas bei atminimo dovana „už subtilų jauno žmogaus išgyvenimų atskleidimą“.

Poetė reziduoja Vokietijoje

 

Visą spalį klaipėdietė poetė ir tapytoja Daiva Molytė-Lukauskienė reziduoja Vokietijoje, LUKAS menininkų namuose Arenshope. Ten ją iškomandiravo Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras pagal kultūrinių mainų programą su kolegomis vokiečiais. Klaipėdietė tik nuvykusi su vokiečių rašytojais iš Berlyno ir Rostoko Jorgu Menke-Peitzmeyeriu ir Wolfgangu Mundtu skaitė savo kūrybą Arenshopo literatūros dienose „Lust am Lesen“. Arenshopas – nedidelis miestelis, skalaujamas vandenų. Iš vienos pusės – jūra (Ostsee), iš kitos – marios (Saaler Bodden). Jis panašus į Nidą. Jau XIX a. menininkai ieškojo ramių vietų, kuriose galėjo kurti, semtis įkvėpimo ir idėjų gamtoje. Arenshopas yra viena iš jų.

Fotografas išleido knygą

Klaipėdietis fotomenininkas ir spaudos dizaineris Gytis Skudžinskas seniai tyliai plušėjo prie savo paties autorinės knygos. Šį mėnesį ji pagaliau pasirodė. Fotografijų albume „Tyla / Silence“ publikuojamas to paties pavadinimo G.Skudžinsko fotografinis projektas, taip pat pristatoma tęstinė fotoinstaliacija „Traces“, kiti jo kūrybos ciklai. Knygoje apie G.Skudžinsko kūrinius rašo Jurijus Dobriakovas, Agnė Narušytė, Rolandas Rastauskas. Albumas išleistas 500 egz. tiražu, lietuvių ir anglų kalbomis. Leidėjas – VšĮ „Kultūros meniu“, spausdino „Druka“. Pristatymas numatytas kartu su autoriaus fotografijų paroda – lapkričio 16 d. Vilniuje, Lietuvos fotomenininkų sąjungos „Prospekto galerijoje“.