Klaipėdiečių „Traviatoje“ – jaunieji talentai iš Turkijos

Klaipėdiečių „Traviatoje“ – jaunieji talentai iš Turkijos

 

2005-aisiais užsimezgę akademiniai mainai tarp Klaipėdos universiteto Menų fakulteto ir Čukurovo universiteto konservatorijos plečiasi ir gilėja. Jau neapsiribojama vien pedagogų ir studentų vizitais, stengiamasi pritraukti ir didesnės koncertinės auditorijos dėmesį.

Danutė Petrauskaitė

Štai Klaipėdoje vykusiame Jaunųjų talentų festivalyje dalyvavo ir du jauni dainininkai iš Turkijos – Seda Andic ir Derhanas Arabaci, kurie atliko Violetos ir Alfredo vaidmenis G.Verdi operoje „Traviata“.

Atatiurko idėjų puoselėtojai

Mustafa Kemalis Atatiurkas (1881–1938) – Turkijos Respublikos įkūrėjas bei pirmasis jos prezidentas, ėmęsis modernizuoti valstybę Europos demokratinių šalių pavyzdžiu. Jo dėka prasidėjo ir profesionaliosios muzikos raida – 1934 m. buvo inspiruotas pirmosios turkiškos operos sukūrimas, 1936 m. Ankaroje atidaryta pirmoji konservatorija, iš Europos buvo kviečiami žymūs kompozitoriai bei atlikėjai. Šiuo metu Turkijoje, turinčioje 75 milijonus gyventojų, gyvuoja apie 20 konservatorijų. Viena jų, įsikūrusi 1989 m. dinamiškame Adanos mieste kaip Čukurovo universiteto padalinys, užmezgė tarptautinius ryšius su įvairių šalių aukštosiomis mokyklomis, tarp jų – ir su Klaipėdos universitetu.

Konservatorija, puoselėdama Atatiurko idealus ir vakarietiškos muzikos tradicijas, ruošia klasikinės muzikos atlikėjus, nors tai daryti nėra lengva. Reikia turėti omenyje, kad Turkija – musulmoniška šalis, kurioje nemažai religingų žmonių prioritetą teikia savo krašto dvasinėms bei kultūrinėms vertybėms, todėl didžiausias visuomenės dėmesys yra skiriamas liaudiškai muzikai. Turkijoje ji skamba visur – per radiją, televiziją, taksi automobiliuose, restoranuose.

Studentai pastatė savo jėgomis

Tačiau Čukurovo universiteto konservatorijoje darbuojasi įvairių tautybių pedagogai, todėl ten tvyro tolerantiškumo ir pagarbos skirtingoms kultūroms dvasia.

Patys didžiausi vokalinio meno entuziastai – iš Bulgarijos atvykę Vania Bachvarova ir Rusko Rusev, taip pat naujasis, tik metus einantis vadovo pareigas konservatorijos direktorius Mustafa Bayik, baigęs studijas Baltarusijos valstybinėje muzikos akademijoje. Jų pastangomis studentai įsisavina Vakarų Europos vokalinio repertuaro „aukso fondą“, kuriame nemažai vietos užima ir operos. Šis žanras yra palyginti populiarus Turkijoje. Mat jau nuo XIX a. po šalį keliaujantys italų artistai rodydavo muzikinius spektaklius, o nuo 1940 m. ir patys turkai ėmė statyti labiausiai jiems patikusias W.A.Mozarto, G.Donizetti, G.Verdi operas.

Čukurovo konservatorijos dėstytojams bei studentams labiausiai priimtina pasirodė kamerinio pobūdžio „Traviata“, pagrįsta melodingomis dainų ir šokių intonacijomis. Ir jie vieni iš nedaugelio visoje Turkijoje nutarė pastatyti ją visą vien savo jėgomis – su studentų choru ir vokalinio skyriaus dainininkais, nors ir be simfoninio orkestro – tik su fortepijono pritarimu. Premjera Adanoje įvyko šių metų balandį. Tai buvo nekasdienis įvykis konservatorijos istorijoje. O dar didesnio atgarsio susilaukė žinia, kad pagrindinių vaidmenų atlikėjai 2010 m. tarptautinio jaunųjų muzikantų ir dainininkų konkurso Bulgarijoje laureatai – S.Andic ir D.Arbaci – išvyks į Lietuvą, t.y. į Europą (!), kur Atatiurko gimimo dieną, gegužės 19-ąją, pasirodys Klaipėdos muzikinio teatro scenoje.

Apsiribojo turkiška versija

Reikia atiduoti deramą pagarbą Klaipėdos muzikinio teatro vadovui Ramūnui Kaubriui, kad jis prieš metus su Čukurovo universiteto konservatorijos direktoriumi pasirašė projektinę sutartį dėl turkų studentų dalyvavimo „Traviatoje“. Juk rizikos būta nemažos – studentų neteko nei matyti, nei girdėti, todėl beliko pasikliauti pedagogų tvirtinimais, kad jie pajėgs atlikti Violetos ir Alfredo partijas.

Tik atvykus svečiams į Klaipėdą, prasidėjo repeticijos, kurios tęsėsi net penkias dienas. Jauniesiems atlikėjams teko susipažinti su Muzikinio teatro kolektyvu ir kitų vaidmenų atlikėjais – Mindaugu Rojumi, Šlomit Urickaja, Šarūnu Juškevičiumi, Viačeslavu Tarasovu, Valdu Kazlausku, Artūru Kozlovskiu, Jadvyga Grikšiene. Visi jie buvo itin geranoriški ir atidūs sceninės patirties neturintiems turkų atlikėjams, savo partijas dainavusiems originalo (italų) kalba, už ką tenka tik pagirti jų pedagogus.

Bene didžiausias krūvis teko jaunajam dirigentui Modestui Barkauskui – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos magistrantui. Nors jam tai buvo jau ne pirmoji „Traviata“, tačiau teko smarkiai paplušėti. Mat atvykę solistai neturėjo jokio darbo su simfoniniu orkestru patirties, be to, reikėjo derinti tempus, taisyti ritminius netikslumus, ieškoti didesnės muzikinės ekspresijos.

Režisierei Rūtai Bunikytei gal ir magėjo pakoreguoti kai kurias mizanscenas, siekiant didesnės aktorinės raiškos, tačiau, nenorint apsunkinti dainininkų, buvo apsiribota turkiška „Traviatos“ versija.

Violeta ir Alfredas – kitokie

Atlikėjai scenoje vilkėjo ir atsivežtais Turkijoje siūtais drabužiais. Todėl S.Andic Violeta buvo visai nepanaši į aukštuomenės salonų liūtę bei laisvo elgesio moterį. Ji išliko rytietiškai santūri, nerodanti didelių emocijų, tačiau nuoširdi ir mylinti moteris. Solistės balsas skambėjo lengvai, nors ir nestipriai, buvo išdainuotos visos koloratūros.

D.Arabaci Alfredas – pietietiškai aistringas personažas, pasiryžęs keršyti ir kovoti. Solistas parodė savo artistinį temperamentą, tačiau jo balsas ne visuomet skambėjo lygiai ir laisvai. Tam įtakos galėjo turėti ir repeticijų nuovargis, ir jaunas dainininko amžius – jam tik 22 metai. Nepaisant to, bendras įspūdis liko geras, apie tai bylojo šilti klausytojų aplodismentai.

Pirmas viešas turkų studentų operinio meno egzaminas Klaipėdoje buvo išlaikytas puikiai. Prisiminimui iš teatro vadovo jie gavo padėkos raštus ir į namus išsivežė daug gražių įspūdžių. Tenka tik stebėtis tokiu studentų veržlumu bei jų pedagogų darbu rūpinantis savo auklėtinių profesine ateitimi ir pasidžiaugti, kad šiais metais Jaunųjų talentų festivalis Klaipėdoje pasipildė egzotiškais vardais bei veidais.

by admin