Kompozitoriaus jubiliejui – koncertas

Kompozitoriaus jubiliejui – koncertas

Rūta Vildžiūnienė

Spalio 1-ąją į Klaipėdos universiteto Menų fakulteto koncertų salę rinkosi graži ir garbinga publika. Malonus šnaresys, nuostabios puokštės bylojo, jog šis vakaras – neeilinis. Į klaipėdiečio Remigijaus Šileikos 60-mečiui skirtą jubiliejinį koncertą atėjo jo kolegos, artimieji, pažįstami, įvairių meno sričių atstovai, kompozitoriaus ir pedagogo gerbėjai. Visus viliojo afišoje išvardytų puikių atlikėjų būrys – graži kompanija muzikantų, paruošusių šio kompozitoriaus kūrinių programą.

Kompozitorius ir pedagogas

R.Šileika į Klaipėdą dirbti atvyko 1981 m. Baigęs du aukštuosius – Vilniaus pedagoginį institutą ir Lietuvos muzikos akademiją, kolega susiviliojo kvietimu persikelti į uostamiestį ir dirbti Menų fakulteto Muzikos teorijos ir istorijos katedroje. Suteiktos kompozitoriaus ir muzikos teorinių disciplinų dėstytojo kvalifikacijos leido R.Šileikos asmenyje tarpti kūrėjo ir pedagogo talentui. Šiuo metu pedagoginį darbą profesorius dirba ne tik Menų fakultete. Savo mokinius E.Balsio menų gimnazijoje, J.Karoso, J.Kačinsko muzikos mokyklose jis moko perprasti sudėtingus muzikos komponavimo principus. Galbūt ateityje džiaugsimės puikia pradinio lavinimo institucijų iniciatyva ruošti būsimus kūrėjus ar bent suteikta rimtų ieškojimų galimybe jaunoms kūrybingoms asmenybėms.

Be pedagoginio darbo, R.Šileikos gyvenime svarbus baras – kūrybinė veikla. Sukurta daugiau nei 120 įvairių žanrų ir įvairiems atlikėjams skirtų opusų. Tai stambios ir smulkios formos kompozicijos, kuriose menininkas naudoja įvairias modernias išraiškos priemones – dodekofoniją, sonoristiką, aleatoriką, minimalizmą ir pan. Jubiliato kūrybiniame kraityje ir ne viena estradinė daina (juk jaunystėje vadovavo estradiniams ansambliams).

Kompozitoriaus kūryba skamba ne tik Klaipėdoje, Lietuvoje, bet ir užsienyje – Vokietijoje, Švedijoje, Ukrainoje, Rusijoje ir kitur. Aštuonerius metus R.Šileika vadovavo Lietuvos kompozitorių sąjungos Klaipėdos skyriui. Jo pastangų dėka buvo surengti šeši naujosios muzikos festivaliai „Marių klavyrai“, kuriuose aidėjo ne vieno klaipėdiečio kompozitoriaus kūriniai.

Į muzikos paslaptį

R.Šileikos jubiliejiniame koncerte skambėjo 10 įvairaus žanro kūrinių, sukurtų per pastarąjį dešimtmetį. Autorius prisistatė kaip kūrėjas, kuris nepraranda įkvėpimo, polėkio ir kūrybinių ambicijų.

Vakare išgirdome ir keletą premjerų – pjesė anglų ragui solo „Šaulys“, dedikuota atlikėjui R.Beinariui (kompozicija sukurta 2007 m. pagal to paties pavadinimo K.M.Čiurlionio paveikslą), ir pirmąkart atlikta pjesė fortepijonui „Viražai miraže“ (2010), kurią paskambino T.Romaškina. Abu puikūs atlikėjai savitai perskaitė autoriaus partitūras, įdomiai sudėdami akcentus, siekdami atskleisti muzikos turinį, „vesdami“ į tos muzikos paslaptį.

Labai dramatiškai nuskambėjo V.Vadoklienės ir R.Krikščiūnaitės-Barcevičienės atliekamas vokalinis ciklas „Ką saugo nepragydęs paukščio balsas“, kuriame buvo siekiama atskleisti vienišos moters dvasines būsenas. Iš Šiaulių, gimtojo R.Šileikos miesto, koncerte dalyvavo mokytojų akordeonistų kvintetas – L.Onaitis, D.Vasauskienė, Z.Bružienė, V.Ponelienė ir J.Ma-žonienė. Svečiai atliko šios sudėties ansambliui skirtą kompoziciją „Tokata koliažas“. Į koncerto programos muzikinę puokštę spalvingai įsipynė barokinės sudėties ir skambesio kūrinys „Snieguoto pasaulio melodija“ (2008), kurį stilingai atliko J.Butkytė (sopranas), A.Kuraitė (fleita), A.Kaziukaitienė (altas) ir V.Purlytė (klavesinas). Šis opusas kartu su S.Gedos poezija savitai „užgriebė“ aktualią ekologinę temą.

Nuo stambių formų – iki dainų

Kamerinę jubiliejinio vakaro gaidą pakeitė stambios formos kompozicija – Koncertas fortepijonui ir styginių orkestrui (2006), skirtas draugo ir kolegos kompozitoriaus Z.Virkšo atminimui.

Efektingas, dramatiškas, skirtingų nuotaikų, įvairių prasminių akcentų kupinas kūrinys ir jo atlikimas tapo koncerto kulminacija. Pianisto P.Geniušo ir dirigento T.Ambrozaičio diriguojamo Klaipėdos kamerinio orkestro vedami galėjome išgirsti spalvingus partitūros orkestruotės potėpius, išradingus ir subtilius akustinius solisto išgaunamus efektus.

Koncertą užbaigė Klaipėdos choras „Aukuras“, vadovaujamas A.Vildžiūno. Kolektyvui teko uždavinys penkiomis kompozicijomis parodyti skirtingus R.Šileikos „veidus“.

Skambėjo skirtingos stilistikos dainos. „Šviesa ir muzika“ (1986, ž. S.Gedos, nauja redakcija 2009, pirmasis atlikimas) pasižymėjo nuosaikiai modernia muzikos kalba. Virtuoziškumu išsiskyrė „Oi čiūčia, liūlia“ (2004–2009, pirmasis atlikimas), liaudies dainų motyvais pagrįsta ir polifoniškai išplėtota kompozicija moterų chorui. Choras „Nuodėmė“ iš roko misterijos „Grožvyda“ (2003, ž. V.Storostos-Vydūno) bei diptikas „Juokas „ ir „Po gimtadienio“ (2002, ž. D. Teišerskytės) parodė autoriaus norą sugrįžti prie jaunystėje pamėgto estradinio žanro. S.Šiaučiulio džiazo akordų ir pasažų „užvesti“ choro artistai puikiai atliko abu diptiko opusus bei smagiu stiliumi užbaigė šventinį koncertą.

Apie kompozitorių, pedagogą ir kolegą šiltai kalbėjo ne tik koncertą vedusi muzikologė D.Kšanienė, bet ir visa R.Šileikos pasveikinti atvykusi publika. Jubiliatas buvo apdovanotas kultūros ministro, miesto mero, Klaipėdos universiteto rektoriaus padėkos raštais. Ateityje patirti gražių kūrybingų akimirkų jam linkėjo ir klausytojai, ir atlikėjai.

by admin