Kovo 11-ąją Kaliningradas klausėsi Šopeno

Kovo 11-ąją Kaliningradas klausėsi Šopeno

F.Šopeno muzikos ir laiškų programos atlikėjos aktorė V.Kochanskytė, dainininkė S.Joščenko, pianistė Š.Čepliauskaitė ir Lietuvos generalinio konsulato Kaliningrade kultūros atašė Arvydas Juozaitis po koncerto džiaugėsi šiltu kaliningradiečių priėmimu.

Rita bočiulytė

Pilnutėlė filharmonijos salė Kaliningrado inteligentijos, – ji Kovo 11-ąją atėjo pasiklausyti Šopeno. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną su programa „F.Šopenas. Muzika ir laiškai“ Kaliningrado filharmonijoje koncertavo aktorė Virginija Kochanskytė ir pianistė Šviesė Čepliauskaitė.

Koncerte skambėjo F.Šopeno noktiurnai, mazurkos, valsai, baladės, kuriuos skambino Š.Čepliauskaitė. Aktorė R.Kochanskytė rusų kalba skaitė F.Šopeno, jo draugų ir mylimųjų laiškus. Dalį jų iš lietuvių į rusų kalbą specialiai šiai programai Kaliningrade išvertė Klaipėdos universiteto dėstytojas Algis Jurgeliavičius. Į koncerto programą Kaliningrade įsiterpė ir ją papildė Kaliningrado filharmonijos solistė Svetlana Joščenko (sopranas), padainavusi mažai kam žinomos vokalinės Šopeno muzikos.

Įdomus, netikėtas F.Šopeno pateikimas, – žavėjosi Kaliningrado muzikai po koncerto. Jiems šią malonią staigmeną pateikė Lietuvos generalinis konsulatas Kaliningrade drauge su Kaliningrado filharmonija bei srities administracijos Kultūros skyriumi.

„Filharmonijos vadovai sakė su nekantrumu laukiantys Mažosios Lietuvos simfoninio orkestro gastrolių Kaliningrade. Jie nepaprastai džiaugiasi Kaliningrado filharmonijos bičiulyste su įvairiais Lietuvos kolektyvais“, – tvirtino aktorė V.Kochanskytė „Klaipėdos“ laikraščiui.

Koncerto iniciatorius – Lietuvos generalinio konsulato Kaliningrade kultūros atašė Arvydas Juozaitis. „Tai kultūros misionierius, kuris labai simpatiška, gilia prasme visiems atvažiavusiems atveria Kaliningradą ir jo žmones“, – dalinosi kelionės įspūdžiais V.Kochanskytė, pirmąsyk turėjusi progą su puikiu gidu paklaidžioti po senąjį Kaliningradą, jį geriau pažinti. A.Juozaitis asmeniškai rūpinosi ir kad koncertas įvyktų, ir kad publika apie jį sužinotų. Anot V.Kochanskytės, kultūros ir meno žmonės geriau nei politikai supranta, kaip gali susidraugauti įvairių sistemų ir tautybių žmonės. „Menas atrakina širdis, grožis neturi nei lyties, nei tautybės“, – įsitikinusi aktorė.

V.Kochanskytė Lietuvoje laikoma viena įdomiausių poezijos interpretatorių. Ji pati kuria literatūrines, šiek tiek teatralizuotas, kaip ji vadina, „dvaro salono“ programas – rašo joms scenarijus, režisuoja, įtraukia į jas kitų sričių menininkus – muzikus, dailininkus. Aktorė sako, kad jos poetiniai muzikiniai spektakliai labiau tinkami kamerinei erdvei. „Man patinka toks literatūrinis, intymus kalbėjimas. Galima atidžiau įsiklausyti į žodį ir mintį“, – teigia ji, prestižiniuose šalies meno renginiuose ir atokiausiuose Lietuvos miesteliuose skaičiusi I.Simonaitytę, Maironį, M.K.Čiurlionį, V.Kudirką, S.Gedą, Č.Milošą, V.Šimborską… V.Kochanskytė sako, kad iš tikrųjų dauguma literatūros klasikų trafaretiškai mitologizuojami. Aktorė dažnai įspūdingai sugriauna šiuos mitus, kurdama fatališkų, aistringų, dangų ir pragarą pažinusių kūrėjų sielas.

V.Kochanskytė yra parengusi ne vieną programą pagal lietuvių ir Vakarų Europos literatūros ir meno klasikų kūrybą. Su jomis plačiai gastroliavo Lietuvoje, JAV, Kanadoje, Čekijoje, Estijoje ir kitur. Mielai su kuria iš jų užsuktų ir vėl į Kaliningradą, bet iškyla problemų dėl tekstų, ypač poezijos vertimo į rusų kalbą. Vis dėlto labai norėtų kaliningradiečiams parodyti programą „Geismas gyventi“ pagal M.K.Čiurlionio literatūrinį palikimą. Gal pavyks dar šiemet. Būtų graži dovana Kaliningrado jubiliejui.

by admin