Kūrybos diapazonas – nuo cento iki monumento

Kūrybos diapazonas – nuo cento iki monumento

Kristina Jokubavičienė

Kas spėjo pamatyti skulptoriaus Antano Žukausko kūrybos parodą, iki vasario 25 -osios veikusią uostamiesčio Dailės parodų rūmuose, tas pritars, kad paroda, surengta Klaipėdoje prieš didįjį pasirodymą Briuselyje, Europos parlamento rūmuose, ir prieš tolesnes keliones į Londoną, Romą, buvo tikrai ypatinga ir verta pasižiūrėti.

Skulptorius Antanas Žukauskas savo koliažuose ir erdvinėse kompozicijose, per analogijas ir ženklines sistemas išplėsdamas minties ribas, atverdamas netikėtas prasmines sąsajas, atpažįstamiems reiškiniams suteikia naujas pajautas. Roberto Gabrio nuotraukos

Gaila, kad jau baigėsi. Ji surengta parodų ciklo „Lietuvos kultūra Europoje per formą“, remiamo Europos Parlamento nario Šarūno Biručio ir Lietuvos kultūros ministerijos, ir jau eksponuota Varšuvoje. Vienas iš šio parodų ciklo tikslų – pristatyti užsienio šalių žiūrovams Lietuvą ir jos kultūrą. Šiuo aspektu A.Žukausko paroda yra labai informatyvi, suteikianti ne tik kultūrinių, bet ir istorinių žinių apie mūsų valstybę. O kai tos žinios pateikiamos paveikia forma, per piniginius vienetus, jos daug geriau suprantamos, ir šalis atrodo artimesnė.

Sukūrė litus ir eurus

Pastaruoju metu A.Žukauskas daugiausiai kūrė apyvartines lito monetas (nuo 1 iki 5 litų nominalų), taip pat specialias ir jubiliejines monetas („Pasaulio vaikai“, „Baltijos kelias“, monetų seriją „Lietuvos valdovai“, Lietuvos nacionalinio muziejaus 150-čiui ir kt.). Jo sukurtos visų nominalų euro monetų lietuviškosios pusės (reversai), kuriose greta užrašo „Lietuva“ pavaizduotas Vytis, laimėjo pirmąją vietą 2004-aisiais mūsų šalyje surengtame konkurse. Euro monetos su lietuviška simbolika bus išleistos į apyvartą Lietuvai įsivedus eurą. Tikrai reto dailininko kūriniai būna tokiame artimame kontakte su vartotojais.

Kurdamas monetas ar medalius, skulptorius visada sugeba rasti taiklų ir taupų motyvą, įgyjantį plataus simbolio prasmę. Visiems gerai žinomas išraiškingas susikryžiavusių rankų motyvas ant monetų, skirtų „Baltijos kelio“ dešimtmečiui. Moderniai interpretuota XIX a. lietuvių liaudies skulptūros klasika – trimituojančio angelo figūrėlė – puošia Nacionalinio muziejaus jubiliejui išleistas monetas, ilgam įsimena didingas ir monumentalus LDK kunigaikščių Vytauto, Gedimino įvaizdis monetų serijoje „Lietuvos valdovai“.

Pastatė skulptūrų

A.Žukauskas yra sukūręs ne tik mažosios plastikos, bet ir monumentaliosios skulptūros kūrinių: 1996-aisiais Vilkaviškio centrinėje aikštėje atidengtas paminklas Jonui Basanavičiui, po dvejų metų, 1998-aisiais tam pačiam miestui skulptorius sukūrė paminklą, įamžinantį Lietuvos himno kūrėjo Vinco Kudirkos atminimą. Dekoratyvinė A.Žukausko skulptūra „Džiugesys“ nukeliavo į JAV, Las Vegasą, o „Juodojo paukščio giedojimas“ – į Varšuvą. Lietuvos ir užsienio viešosiose erdvėse skaičiuojama per pusšimtį skulptoriaus kūrinių. 1985-aisiais menininkas dalyvavo skulptorių simpoziume Smiltynėje. Klaipėdos skulptūrų parke yra jo dekoratyvinė kompozija „Anūkas“. Ne veltui apie A.Žukauską dažnai sakoma, kad jo kūrybos diapazonas yra nuo cento iki monumento.

Daugelio konkursų nugalėtojas, premijų laureatas, dailininkas, kurio darbų rasime ne tik Lietuvos, bet ir Rusijos, Didžiosios Britanijos, JAV, Suomijos, Vatikano, Vokietijos, kitų šalių muziejuose, privačiose galerijose, 2004-aisiais buvo apdovanotas LDK Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

Stebina koliažais

Klaipėdoje buvo eksponuoti A.Žukausko proginių monetų eskizai, taip pat per pastaruosius trejus metus sukurti koliažai ir erdvinės kompozicijos. Žiūrovai, matydami parodoje monetų eskizus, galėjo juos akivaizdžiai palyginti su koliažais.

Jau kelinti metai skulptorius stebina meno kritikus ir kūrybos gerbėjus netikėtu posūkiu į, atrodo, visai skirtingą kūrybos sritį – koliažus. Ir mažąsias monetas, ir koliažus sieja preciziška forma bei puikiai apgalvota kompozicija. Minkštai aptakių, medžio šiluma alsuojančių ar aštrių, metalizuotų formų dermės bei kontrastai kuria daugiaprasmius vaizdus. Nors daugelio kūrinių idėjos, sublimuotos XXI a. realijų, iššūkių ir žmogaus būties trapumo jų akivaizdoje, jau ne kartą postmodernistinės dailės eksploatuotos, autorius randa originalius kompozicinius ir plastinius sprendimus. Per analogijas ir ženklines sistemas praplėsdamas minties ribas, momentiniu naratyvu atverdamas netikėtas prasmines sąsajas, atpažįstamiems reiškiniams autorius suteikia naujas pajautas.

A.Žukausko koliažuose patraukia idėjos „išgryninimas“ ir jam adekvatūs švieži vizualiniai sprendimai, pasiekti elementariomis meninės raiškos priemonėmis. Viskas yra apgalvota iki menkiausios detalės: skirtingų medžiagų faktūrų bei tekstūrų dermės ir kontrastai, stabilios simetrijos ar dinamiškų įstrižainių vyravimas, tuštumos, kiaurymės įvedimas plokštumoje, pozityvo ir negatyvo principas. Solidi spalvinė koliažų gama taip pat apribota keliais vyraujančiais sprendimais. A.Žukausko koliažai, kaip ir mažos monetos, atskleidžia neribotas kūrėjo galimybes temos, plastikos ir medžiagos srityse.

by admin