Lavkraftiška situacija

Lavkraftiška situacija

Įsivaizduokime akimirkai tokį vyriškį, kuris gyvenime nėra regėjęs dramblio.

Sakydamas “nėra regėjęs”, neapsiriboju vien tiesioginiu live stebėjimu, bet turiu omeny ir pažinimą per televizorių, kompiuterį ar kitą nūnai populiarų elektroninį tarpininką. Iš tikrųjų ano žmogaus įstabus gyvenimas susiklostė taip, kad jam nė sykį į rankas nebuvo pakliuvusi knygutė su pieštiniais ar fotografuotais drambliais; tėvas nesubardavo jo: “Tu nerangus kaip dramblys!”; jis ničnieko nežino apie Dumbą, Babarą ar Ganešą. Apskritai joks sakinys, kur būtų įsivėlęs bent vienas “dramblys”, nepasiekė aptariamo piliečio ausies, tad išgirdęs minėtą sąvoką vyriškis rasi klausiamai susirauktų, tarsi jam būtų mestelėtas bereikšmis “bebu” žodis. Galiausiai, trokšdami suvokti prarajos, skiriančios šį poną ir dramblį, mastą, privalome imti domėn štai ką: net šlykščiausiose košmaruose ir švelniausiuose erotiniuose sapnuose žmogaus pasąmonė nebuvo sukūrusi nieko, primenančio Elephantidae.

Ir, nūn vaizduokimės, vieną rytą mūsų herojus ūmai išvysta dramblį.

Gyvūnas ramiai, nesigėdydamas savo beprotybėn varančio realumo dūlina pro priblokštą stebėtoją ir dingsta, pasukęs už kampo.

Ką veikia herojus, grįžęs namo?

Štai jis išblyškęs atidaro duris, tirtėdamas visu kūnu krypuoja vidun ir Rodeno “Mąstytojo” poza klesteli virtuvėje ant taburetės. Pati, matydama jo paklaikusias akis bei virpančias lūpas, išsyk užsipuola:

– Tai ką, stuobry, degtinužės užsukai?

Žmogus norėtų atsirėžti – jį iki šleikštulio erzina žmonos nesupratingumas ir dar apgamas ant jos dešiniojo skruosto – bet dramblys sukaustęs laiko liežuvį, gniuždo sąmonę ir nė vienas garsas nenuplyšta nuo pamėlusių lūpų.

O pati tuo metu ima blerbti niekus apie skalbinius, sugadintą gyvenimą ir mamą, maskatuoja rankomis it dirigentas. Po penkių minučių herojaus nervai vis dėlto neišlaiko: jis šokteli, trenkia žmonai į veidą; toji viauktelėjusi griūna; herojus, apimtas isterijos, klykia, griebia gėlėtą puodą su raugintais kopūstais ir sviedžia pro langą – lauke kažkas sustaugia, keikiasi.

Tačiau visa tai negelbėja: dramblys toliau stumia į pamišimą, jo klaiki vizija degina protą. Žmogus stenėdamas glaudžiasi prie sienos, smunka ant grindų, šalia žmonos: pastaroji nei verkia, nei bando atsikelti, tik tyso ir koja juokingai trūkčioja.

Netrukus žvygteli durų skambutis. Vyras atsistoja ir apdujęs eina atidaryti. Prie slenksčio mindžikuoja policininkas ir senis dvokiančia, kopūstais apdrėbta galva.

– Ar iš jūsų lango krito puodas? – sausai klausia pareigūnas. Herojus, svyruodamas tartum girtas, linkteli.

– Niekšas norėjo mane nužudyti, – tikina senis smirdančia galva. – Žinojo, jog esu alergiškas kopūstams.

– Privalau atlikti kratą, – sako policininkas ir nužingsniuoja koridoriumi. Sugrįžta po minutės.

– Negerai, – konstatuoja. – Virtuvėje mėtosi moters lavonas. Čia rimtas dalykas: privalote vykti su manimi.

Herojų veža į nuovadą, o nuovadoje visi tardytojai pasiėmę mokamų atostogų, todėl jį nuveža į beprotnamį.

Antai žmogus sėdi pririštas prie kėdės, baltais marškiniais ilgomis rankovėmis aprengtas, o aplinkui vaikšto storas gydytojas ir švelniu murkiančiu balsu klausinėja: kokie priepuoliai kankina, kas pastūmėjo žmoną galabyti?

Herojus bando aiškinti apie dramblį – siaubingą, mąstymą darkantį fantomą – bet nesuranda tinkamų žodžių būtybei apibrėžti: oda jam primena blizgantį minkštą metalą, kojų nepastebėjęs, tik kažkokius stulpus nelyginant dorėnines kolonas, o straublys bei ausys apskritai kelia vulgarias asociacijas.

Gydytojas iš padrikų, siaubo šūksmų pertraukiamų apibūdinimų nieko nesupranta, greitai suirzta ir liepia pamišėlį izoliuoti.

Ir voilà, gerbiamieji, situacija: nelaimingasis atsiduria kambarėlyje, kurio sienas dengia pagalvės ir turi nuolatos strakalioti, kad nenugrimztum į grindų minkštumą. Kalena dantimis laukdamas, jog durys tuoj prasivers, o už jų išdygs kraują stingdanti pamėklė, pasauliui žinoma dramblio vardu.

Tad dabar, išklausę šią vieno žmogaus tragediją, pasidžiaukime, jog kiekvienam iš mūsų gyvenime teko laimė bent šį tą sužinoti apie dramblį.

by admin