Lėlininkų šventė – visiems

Lėlininkų šventė – visiems

Salomėja Burneikaitė

Šiemečio festivalio programoje atsispindėjo jo šūkis: „Lėlių teatras – tarp kitų menų“. Pirmą kartą „Karakumų asilėlis“ vyko savuose namuose Klaipėdos senamiestyje, kur neseniai įsikūrė jo organizatorius – Klaipėdos lėlių teatras.

Jauki, bet nedidelė jo salė negalėjo sutalpinti visų norinčiųjų, todėl spektakliai buvo rodomi ir kieme, Klaipėdos koncertų salėje bei Klaipėdos universiteto Mokomajame teatre. Festivalio spektakliuose apsilankė per 1500 didelių ir mažų žiūrovų. Kartu jie pamatė Jūratės Januškevičiūtės lėlių fotoportretų parodą, kurią iki mėnesio pabaigos dar galima aplankyti Kultūrų komunikacijų centre.

Festivalio metu kūrybinę dirbtuvę surengė unikalus lėlių meistras V.Zacharovas iš Rusijos. Panaudojant į festivalį atvykusių menininkų galimybes vyko ir seminaras peda-gogams; kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, pasirašyti Klaipėdos pedagogų švietimo centro ir Klaipėdos lėlių teatro, įteikti 11 mokytojų.

Teatro kieme buvo įsikūręs Panevėžio lėlių vežimo teatras, tiesiog po žydinčia kriauše pristatyta Nijolės Indriūnaitės knyga „Baltos pasakos“. Tarp spektaklių ir renginių jaukiame teatro kiemelyje ir festivalio klube vyko profesiniai lėlininkų pokalbiai, diskusijos, konsultacijos.

Festivalio spektaklius stebėjo dvi komisijos. Vaikų komisiją sudarė Klaipėdos vaikų lėlių teatrų ir Balsio menų gimnazijos atstovai, kuriems talkino Vilniaus teatro „Lėlė“ aktorė, režisierė ir dramaturgė N.Indriūnaitė. Pirmą kartą „Karakumų asilėlio“ spektaklius stebėjo jaunųjų teatro kritikų komisija, kurią sudarė Klaipėdos universiteto teatrologijos programos magistrantai, vadovaujami doc. dr. Petro Bielskio.

Vaikų komisija, žiūrėjusi tik spektaklius vaikams, išrinko tris labiausiai patikusius, tarp kurių – Vilniaus „Lėlės“ teatro „Eglė žalčių karalienė“ (rež. ir dail. V.Mazūras), V.Zacharovo „Vieno žmogaus teatro“ iš Tomsko „Ežiukas rūke“ ir maskviečio Aleksejaus Šašilovo teatro „Laboratorija T“ spektaklis „Rachmaninovo rankos“. Jie apdovanoti „Karakumų asilėlio“ prizais − specialiai dekoruotais sieniniais laikrodžiais. Jaunieji kritikai savo įsteigtus prizus − šv. Simeono skulptūrėles – įteikė vaikiško spektaklio kūrėjui V.Zacharovui už „Ežiuką rūke“ ir Klaipėdos lėlių teatro spektaklio suaugusiesiems „Juoba“ sumanytojai dailininkei ir režisierei Gintarei Radvilavičiūtei.

Klaipėdos lėlių teatras iš tiesų yra jaunas, bet į jį mielai atvyksta vis daugiau svečių tiesiog pasižiūrėti, ne tik su spektakliais. Ne be reikalo garsusis Vitalijus Mazūras prasitarė atsisveikindams: „ Jei jau tokie rimti teatralai kaip Valentinas Masalskis visą festivalį stebėjo, vadinasi, lėlių teatras tikrai atsigauna“.

by admin