Liudas Pranciškus

Liudas Pranciškus

Daugiau nei ruduo…

Rudeninės liūtys – mirties pranašai

įmirkusi žemė nebesugeria mūsų nuodėmių

dar žaliuoja laukai ir ganosi palaidos avys – paskutiniai

vasaros sielų likučiai

tik nedžiūsta rudeniniai tinklai, smaugiantys mus

šiltuose daugiaaukščiuose

su visais laikraštiniais skelbimais, su melagingomis orų

prognozėmis internetinėmis bombomis….

užmūrytuose kaminuose dar miega Vėlinių vėjai

Pamesti raktai

Viduržiemio atlydys, vidurdienio sustojimas

šlapiai purvinoje autobusų aikštelėje ant pavargusio

medžio šakos

kabo kažkieno pamesta raktų grandinė

trečia diena pravažiuoju pro šalį, o jie vis kabo ir šypsosi

niekas nenori patekti į svetimus namus, kabinetą, garažą,

gyvenimą

į patį žmogų, pametusį raktus

et, niekas nesiveržia į svetimus pasaulius……

Vis sapnuoju žuvis

vis sapnuoju žuvis tarsi vėjo laivus, tarsi amžiams

išmirusias vasaras

vis kartoju žodžius, iš kurių jau išaugau seniai

vis ilgėja naktis, gyvenu joj su paukščiais senais…

vis šviesėja tamsa, joj šuoliuoju mirties vežimu

vis per debesis šalto dangaus su palaidotų vasarų vėtrų

sparnais…

vis sapnuoju žuvis tarsi savo dienas, kuriose gyvenu,

gyvenau ir gyvensiu ilgai

kuriose lyg žuvis paklydau amžinai…..

vis plaukiu su srove

lyg žuvis ir su laiko ženklais…

Nematomas žolininkas

Be jo neateina žiema, be jo nepažinčiau mirties

be jo arbata negaruotų ir seniausiam rąste nerūdytų vinis –

žiema jis kvepia mirusia vasara, vasarą klausinėja, ar

sulauksiu žiemos

nežinodamas, kas yra laikas, pavasariais sveikina mane

su gimtadieniu,

tada pavėsinėj gurkšnojam arbatą praeities- citrinos

saulėtos spalvos…

joje mūsų mintys, nesustojantis laikas

viskas tik gurkšnis kraujo gomury – žemės žolių maldos,

tiesa, patarimai…

iš ten parskrenda pavasario paukščiai, potvyniai gležni

iš ten išgirstam, ką kalba žolė, neužrašoma vėjo kalba…..

Juodos saulėgrąžos

Štai ir Kalėdos,

vitrinoje puikuojasi juodos saulėgrąžos, papuoštos aukso

dulkėmis

neoninėm šviesom nokintos praeiviams šypsos liūdesiu

piktu

išvargusiems, kruvinom akim beieškantiems papuošalų

ir dovanų

juodos saulėgrąžos auksinėse pintinėse vėl pranašauja:

– Nieks nesikeis…

nei pats viduržiemis, nei šventės, nei mirtis, nei melsvos liūtys

ir mes save su šypsenom juodų saulėgrąžų vėl parsinešime

namo

ir slėpsime save po eglėmis, prie stalo, taurėse ir lovose

jas glausdami prie savo lūpų mėlynų…..

Tėvynė

Tėvynė?……..

kur pinigai, ten ir tėvynė

tėvynė ten, kur šlama pinigai

kur popieriuje pailgam

žalia spalva sidabro siūlais susipynė

tenai tėvynė, namas, karstas, ir mes, neūžaugos vaikai….

tėvynė ten, kur šlama pinigai –

Paukštis ant kruvino sniego

Tik du dūriai peiliu, tik pažeistas plautis ir baltos sienos

koridorių, palatų

už nepatikusią šypseną, už žodį atsiprašymo

už tai, kad tylėjo, nes neturėjo ką pasakyti, už

nemokėjimą keiktis

dovana nuo tokių pat paukščių kaip jis, už nieką, bet ir

už visišką viską

verkia žmogus, kruvinom ašarom verkia, nes subadytas

vidury dienos už tai, kad sąžiningai gyveno

kad augino vaikus, mylėjo žmoną, tėvynę, sąžinės niekada

nenunešė į lombardą

už tai, kad visko nachui neišmoko pasiųst….

Viduržiemio bičių medus

Ar tu matei? Ar tu girdėjai seniausią sapną iš visų sapnų

viduržiemio be galo šiltą bičių slėnį ir briedžio aimaną

su kruvinu kaklu

paklausk savęs, kodėl langai užšąla iš vidaus

kai visą žiemą valgom bičių medų

kodėl mes nesapnuojame mirties dangaus?

ir savo angelus už pavadėlių žiemą ganome

po du, po tris, o ne po vieną……

paklausk savęs ir užsikąs medaus

Juodas vienuolis

Kasdien sutinku šį vienuolį

tušti buteliai, konteinerių šiukšlės, smaluotas veidas ir

rankos…

praeivių šaltyje bedantis neregys įdėmiai klausosi, ką

skambina sekmadienio varpai

nuspjovęs cigaretę, angelus paukščius maitina, kažką

jiems pranašauja išmintingai

o šį juodžiausią paukštį šalčio tyloje gėlių prekeiviai

juoduoju vienuoliu vadina…

arčiau Kalėdų jam vis ledėja ašaros, nuo prakeiksmų

pamėlsta rankos….

kažko varpai nutilo, o gal sekmadienis negyvas?

o gal ir šalčio juodas paukštis mirė?

juodas vienuolis parduotuvės kampą apkabina….

ir paskutinį kartą žiūri: Viešpatie, koks mėlynas dangaus

ir kokios juodos dausos skuba pasitikti jo

svajojusio bent vieną kartą šioje žemėje sušilti, ne

sapne……

Paskutinė burlaivio kelionė

Aplankiau senus draugus apiplaukdamas visus savo

praeities uostus, krantines, užutekius, senvages

niekas nepasikeitė, mes vis dar jauni ir, ačiū Dievui, vis

dar panašūs į save

spjaudom mirties vėjui į veidą užsigerdami vynu,

et, viskas nemirtinga…

Viešpatie, kaip žiauriai paseno krantinių moterys,

kaip greitai užaugo jų vaikai

tik kiemai, vynas ir nusenę šunys tie patys… visur tas pats

kvapas ir tos pačios spalvos

kitaip negalėtų ir būti

jų gyvybėje – mūsų gyvenimo likučiai…

…kaip švelniai marios daužo mano kūną į krantinės

karstą

Kaimynas, piešiantis dulkės portretą…

Mes abu seniai jau nieko nebenorim

mus abu jau seniai palaidojo žodžiai, garsai, jų prasmės,

šilti ir šalti lietūs…

apleistam name kuriame sutilpo kiaurai skylėti mudviejų

gyvenimai

mes dviese ganome rudens ramybę

– tik čia niekas neužeina, nemiršta, nebegimsta…

leisgyvis mano kaimynas dailininkas visą žiemą tapo

dulkės portretą

apsistatęs dirbtuvę žiemos žalumynais vazonuose

drebančiu teptuku bando nupiešti miegančios dulkės

veidą

su labai panašiomis į mano mirusios motinos akimis, su

visais jos sapnais ir svajonėmis

rytais, kai susitinkam parūkyti balkone, vis klausinėja jos

gyvenimo istorijų….

… niekas nieko nebenori kaip ta dulkė iš jo portreto

dažnai stebiu praeivius tokius pat kaip ir mes

kaip sunku prisipažinti sau, kad nieko nebenori.

by admin