Mėnesienos pilnaty

Pašokime šį vakarą

Mėnesienos pilnaty

Pašokime mes valsą

Tik tu ir aš vidury

Tegu mūsų akys susitinka

Kai mes šoksim valsą pilnaty

O vidury tegu jausmai pražysta

Kai mes šoksim lyg sukūry

O kai pavargsime abu

Susėsime ant žemės

O kai pavargsime labai

Susėsime prieš pilnaty vidury

Ir prisiglauskime abu

Mėnesienos pilnaty

Ir prisiglauskime abu

Tik tu ir aš vidury

andrius111lt

by admin