Menų fakultetas šventė su muzika

Menų fakultetas šventė su muzika

Daiva Kšanienė

Skambiai ir pakylėtai savo 40-metį atšventė Klaipėdos universiteto (KU) Menų fakultetas (MF). Spalio 25 d. – gruodžio 15 d. buvo surengtas 12-os koncertų ciklas, atstovavęs įvairiems žanrams. 11 koncertų vyko KU MF koncertų salėje, o džiazo muzika išsiliejo į miesto Koncertų salę.

Aidėjo vaikų ir jaunimo chorai

Net trijuose koncertuose skambėjo chorinė muzika.

Tikra šio žanro muzikos švente tapo lapkričio 15-oji. Koncertavo net keturi KU MF pedagogų vadovaujami Klaipėdos vaikų ir jaunimo chorai, pateikę įvairų ir įdomų repertuarą.

J.Kačinsko muzikos mokyklos berniukų ir jaunuolių „Gintarėlis“ (vad. J.Kubilius), Vydūno vidurinės mokyklos (vad. dr. A.Girdzijauskas), E.Balsio menų gimnazijos (vad. doc. Z.Kariniauskienė) bei KU MF merginų (vad. doc. J. Kiaulakytė) chorai pademonstravo aukštą profesinį lygį. Vertinant jų dainavimą, jau netenka kalbėti apie balsų derinimą, ansambliškumą ar tembrą. Visa tai kolektyvai jau pasiekė ir dabar visą dėmesį skiria meniniam atlikimui, nuotaikų atskleidimui.

Koncertų maratono viduryje (lapkričio 13 d.) įsiterpė rimties ir susikaupimo renginys. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje buvo laikomos šv. Mišios už išėjusius amžinybėn Menų fakulteto darbuotojus. Šv. Mišias sakrališkai pratęsė jautrus koncertas. Jaudinamai skambėjo prof. V.Tetensko birbynė, prof. V.Vadoklienės sopranas, prof. G.Purlio vargonavimas bei MF merginų choro giedojimas.

Dainavo dėstytojai ir studentai

Taip pat tris koncertus surengė Dainavimo katedra.

Operos studijos studentai (dirigentas prof. K.Kšanas, vaidybos dėstytojas M.Gylys, koncertmeisterė M.Mosėnienė) parengė spalvingą programą – lietuvių, Vakarų Europos bei rusų kompozitorių operų, operečių, miuziklų fragmentus. Tiek solo, tiek ansambliai buvo atlikti stilingai, muzikaliai; dauguma koncerte dainavusių studentų ir magistrantų parodė vokalinį meistriškumą, meninį stabilumą bei gerą sceninę išraišką.

Ne mažiau įspūdingas buvo prof. V.Vadoklienės dainavimo klasės studentų koncertas. Aštuonios studentės – solistės A.Dromantaitė, B.Ignatavičiūtė, K.Valčiukienė, L.Stakvilevičienė, O.Auškalnytė, I.Toleikytė, R.Bartušytė ir L. Gedgaudaitė – pateikė programą nuo baroko iki šiuolaikinių kūrinių. Visos jos dainavo išraiškingai, nuoširdžiai ir muzikaliai. Tik kai kurioms dainininkėms reikėtų atsisakyti įpročio dainuojant diriguoti. Tai mato visi klausytojai ir blaško jų dėmesį.

Visi su nekantrumu laukė Dainavimo katedros dėstytojų koncerto. Ir išties jie klausytojams pažėrė visą puokštę arijų, romansų, dainų. Dėstytojai V.Tarasovas, D.Kužmarskytė, M.Gylys, prof. V.Vadoklienė publiką sužavėjo gražiais, sodriais balsų tembrais, dinaminėmis skalėmis, ištobulinta vokaline technika. Fortepijono partijas atliko puikios koncertmeisterės V.Diukareva ir R.Krikščiūnaitė-Barcevičienė.

Visi keliavo į džiazą

Tikra muzikine puota tapo Džiazo katedros dėstytojų, studentų ir absolventų koncertas „Kelionė į Džiazą“ (lapkričio 11 d.). Jungtinis diksilendas, vadovaujamas prof. P.Narušio ir doc. A.Kilio, pateikė įvairią ir įdomią programą: nuo džiazo pirmtakų (anonimų, E.K.Elingtono ir kitų) iki šiuolaikinių užsienio, Lietuvos ir Klaipėdos kūrėjų (K.Sovos, S.Šiaučiulio, P.Narušio, R.Bagdono, G.Paugos).

Diksilendas grojo įkvėptai, žavėdamas garso kultūra ir tembriniu spalvingumu. Stebina tai, kad vadovai ir beveik kiekvienas diksilendo muzikantas yra solistai virtuozai. Džiaziškai stilingai skambėjo prof. S.Šiaučiulio „Vizija. Lukas“, kurią fortepijonu atliko autorius. Instrumentinės muzikos laviną paįvairino džiazo dainininkė R.Vaičiūtė. Jai pritarė žinomas džiazmenas miesto meras V.Grubliauskas.

Geros meninės įtampos įelektrinta atmosfera vyravo viso jų pasirodymo metu.

Keičiasi pianistų kartos

Fortepijono katedra surengė du koncertus.

Ypač patrauklus ir įspūdingas buvo katedros absolventų ir jų mokinių koncertas, parodęs prasmingą pianistų kartų kaitą ir puikius šios katedros dėstytojų atsidavusio darbo rezultatus. Profesoriai T.Romaškina, S.Žilevičius, doc. J.Karosaitė bei I.Pečiūrienė gali didžiuotis savo absolventais, kurie koncerte ne tik patys sėkmingai pasirodė, bet, svarbiausia, į koncertinę sceną atvedė daug jaunųjų atlikėjų – moksleivių.

Fortepijono katedros studentų koncertas taip pat paliko malonų įspūdį. Ir vėl dominavo profesorių T.Romaškinos ir S.Žilevičiaus auklėtiniai. Daugumos jų skambinimas pasižymėjo atlikimo kultūra, įkvėptu muzikavimu bei profesionalumu. Tokiais epitetais galima apibūdinti studentes V.Varanavičiūtę, I.Pajėdaitę, K.Budvytytę, A.Daunoravičiūtę ir kitus. Abu profesoriai diegia studentams ansamblinio muzikavimo įgūdžius, kurie bus labai reikalingi ateities muzikinėje veikloje. Muzikavimo laisve kerėjo ansamblio šešioms rankoms (I.Pajėdaitė, A.Užkuraitytė ir prof. S.Žilevičius) atlikti W.A.Mozarto, S.Rachmaninovo kūriniai. Fortepijoninio dueto (K.Budvytytė ir A.Daunoravičiūtė) pagrota L. van Beethoveno Sonata D-dur suskambo naujai ir šviežiai. Žaismingai, su sceniniais efektais sužėrėjo fortepijoninis ansamblis aštuonioms rankoms (doc. I.Pečiūrienės klasė).

Klaipėdos kompozitorių koncertas

Nuo pat MF įsikūrimo jame dirbo, dėstė, kūrė profesionalūs kompozitoriai, kurių muzika skamba ne tik Klaipėdoje ir Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse. Lapkričio 16 d. buvo surengtas esamų ir buvusių Muzikos teorijos ir istorijos katedros kūrėjų koncertas.

Prof. T.Romaškina tarsi vienu atsikvėpimu paskambino jautrų minimalistinį Z.Virkšo kūrinį fortepijonui „Nakties užkalbėjimai“. Dramatišką ir skausmingą doc. A.Remesos fortepijoninį opusą „Stigmos“ raiškiai ir įsijautusiai atliko doc. J.Karosaitė. Beveik 40 metų laiko išbandymą išlaikęs doc. J.Domarko kūrinys „Preliudas ir fuga“ dviem fortepijonams ir vėl suskambėjo naujai bei išraiškingai. Jį atliko prof. T.Romaškina ir studentė A.Daunoravičiūtė. Įvairiomis išraiškos priemonėmis ir technikomis pasižyminčios doc. J.Pauliko „Variacijos 2006-ųjų vasaros tema“ fleitai, altui ir klavesinui nuaidėjo labai šiuolaikiškai ir moderniai. Techniškai nelengvą kūrinį atliko A.Kuraitė, A.Kaziukaitienė ir V.Purlytė. Tas pats instrumentinis trio, prisijungus dainininkei J.Butkytei, sklandžiai atliko dar vieną sudėtingą opusą – prof. R.Šileikos „Snieguoto pasaulio melodiją“. Antrojoje koncerto dalyje dainavo Klaipėdos koncertų salės mišrus choras „Aukuras“ (meno vadovas ir dirigentas A.Vildžiūnas). Stilingai, intonaciškai tiksliai bei ansambliškai jis atliko doc. J.Pauliko, Z.Virkšo, prof. R.Šileikos chorinius veikalus. Klausytojus įelektrino prof. S.Šiaučiulio akompanavimas.

Atliko lietuvių liaudies kūrinius

Lapkričio 26 d. MF koncertų salę užtvindė lietuvių liaudies muzikos garsai. Pasirodė trys folkloriniai ansambliai, kurių vadovai yra Liaudies muzikos katedros absolventai.

Savo pavadinimą – „Giedružė“ pateisino Nidos kultūros centro ansamblis, vadovaujamas A.Buržinskienės. Skaidriai ir gaiviai skambėjo kolektyvo dainos, instrumentinė muzika, pasakorių pasakojimai. „Giedružė“ pakiliai dainavo Mažosios Lietuvos liaudies dainas bei grojo liaudišką muziką.

„Kuršių ainiai“ ir „Kuršiukai“ jau tapo Klaipėdos muzikinio tautos paveldo ambasadoriais. Ansamblio vadovai J. ir A.Vozgirdai tęsia kolektyvo įkūrėjos ir ilgametės vadovės doc. I.Nakienės puoselėtas tradicijas. Jų repertuare daugiausia žemaičių krašto dainos. Koncerte dainą keitė šokis, o jį – pasakojimas, vaikų pasirodymas. Imponavo „Kuršių ainių“ instrumentinės grupės sudėtis: smuikai, basedlė, cimbolai, dūdmaišis, lumzdelis, būgnas, kanklės, armonika, bandonija, sekminių rageliai, ožragiai, daudytės. Neatsiliko ir „Kuršiukų“ instrumentinė grupė, kurios tembrą papildė skudučiai, birbynės, tarškynės, molinukai. A.Vozgirdas daug dėmesio skiria tradiciniam muzikavimui, sudarydamas repertuarą iš Klaipėdos krašto bei kitų Lietuvos etnografinių regionų liaudies muzikos, smulkiosios tautosakos, šokių, ratelių.

Absolventų koncerto pabaigoje pasirodė nuotaikingas ir linksmas pagyvenusių žmonių ansamblis „Senoliai“, įkurtas dar 1982 m. Jo vadovai KU MF absolventai E.Šalkauskienė ir J.Petrauskas. Šio ansamblio repertuare dominuoja instrumentinis muzikavimas. Energingieji muzikantai išsiskiria gebėjimu kurti puikią nuotaiką. Iš respublikinių festivalių ir švenčių „Senoliai“ ne kartą parsivežė linksmiausio ir jaunatviškiausio kolektyvo apdovanojimus.

Jaunųjų pūtikų paradas

Viename iš paskutiniųjų jubiliejinių koncertų (gruodžio 15 d.) aidėjo vario ir mediniai instrumentai – pasirodė Pučiamųjų ir styginių katedros studentai.

Tai buvo daug žadantis jaunųjų pūtikų paradas. Gerą atlikėjišką formą pademonstravo fleitininkė G.Kochanskaitė (doc. R.Giedraičio klasė), klarnetininkas P.Norkus (dėst A.Daukšys), trimitininkas D.Levencovas (prof. V.Bružas), trombonininkas A.Stakvilevičius (doc. S.Suginto klasė), tūbininkas I.Aglinskas (dėst. Z.Šemeta). Jų programose dominavo klasikinė muzika: J.S.Bachas, A.Vivaldi’s, V.Monti’s ir kt. Jiems akompanavo J.Nekrasovas, E.Pavilanskienė, I.Maknavičienė, S.Kličmanienė.

Brandūs kolektyvinio muzikavimo įgūdžiai atsiskleidė net trijuose ansambliuose: klarnetų kvartete (dėst A.Daukšys), trombonų trio (doc. S.Suginto klasė) ir varinių pučiamųjų kvintete (prof. V.Bružo klasė). Ansambliai taip pat pateikė įdomią ir rimtą programą: W.A.Mozartas, J.Straussas, J.S.Bachas, L.Delibes ir kt.

Skoningas kulminacinis akcentas

Kulminacinis MF 40-mečio akcentas buvo margas, bet skoningas šventinis koncertas, įvykęs lapkričio 18 d. Programa buvo nuotaikinga ir intriguojanti. Šventinį toną davė smuikininkas M.Švėgžda von Bekkeris, pagriežęs N.Paganini’o Kapričio „Medžioklė“. Grakščiai pasirodė ansamblis „Saltanda“ (vad. doc. T.Zinčiukienė), pašokęs „Pavaną“ pagal studentų vokalinio kvarteto atliekamą muziką. M.Bačkus violončele temperamentingai ir aistringai pagriežė J.S.Bacho Preliudą. Žavėjo dėstytojų G.Zeicaitės ir D.Kužmarskytės vokalinis duetas, atlikęs fragmentus iš W.A.Mozarto ir H.Purcello operų. Duoklė buvo atiduota ir šiuolaikinei, moderniai muzikai: prof. T.Romaškina virtuoziškai paskambino prof. R.Šileikos kūrinį „Viražai miraže“. Jaunatviška energija sklido iš birbynininkų kvinteto (G. ir R.Jonaičiai, A.Vozgirdas, J.Petrauskas, D.Brazdeikis) pasirodymo. Linksmai publiką nuteikė ir vokalinis-instrumentinis trio (prof. V.Vadoklienė, doc. I.Pečiūrienė, prof. V.Tetenskas), žaismingai atlikę P.Tamošaičio ir J.Gaižausko dainas.

Šventine atrakcija tapo fortepijoninio ansamblio numeris – W.Ganzo „Koncertinis galopas“. Dviem fortepijonais skambino septyni pianistai – Fortepijono katedros dėstytojai; kūrinį tokiam atlikimui pritaikė doc. G.Osipkovas. Vakarą iškilmingai užbaigė fakulteto merginų choras (vad. doc. J.Kiaulakytė), atlikęs J.Busto ir Č.Sasnausko (su solistų kvartetu) kūrinius, vargonuojant prof. G.Purliui.

MF jubiliejų praturtino ir tarptautinė mokslinė konferencija – seminaras „Meninis ugdymas Lietuvoje: tyrimų tradicijos ir perspektyva“ (spalio 28 ir 29 d.). Renginį suorganizavo Chorvedybos ir muzikos pedagogikos katedra bei jos vedėja doc. dr. R.Girdzijauskienė.

by admin