Miestas parems kultūros ir meno projektus

Miestas parems kultūros ir meno projektus

RITA BOČIULYTĖ

Klaipėdos miesto savivaldybė šiemet ketina finansiškai paremti 91 kultūros ir meno projektą. Nors projektų kiekis ir finansiniai poreikiai šiais metais gerokai didesni nei anksčiau, iš miesto biudžeto, kuris miesto taryboje svarstomas šiandien, kultūros programoms žadama skirti tiek pat, kaip ir pernai, – 300 tūkst. litų.

Miesto kultūros skyriaus paskelbtame 2005 metų kultūros ir meno projektų konkurse dalyvavo 129 projektai.

Tai miestą reprezentuojančių švenčių ir festivalių, profesionalaus meno, leidybiniai, jaunimo meniniai, etninės kultūros puoselėjimo, miesto gyventojų ir neįgaliųjų meninės saviraiškos, tautinių mažumų bendrijų kultūriniai projektai.

Jų bendra piniginė vertė pagal projektines sąmatas perkopė 3 mln. 615 tūkst. litų, iš tos sumos savivaldybės prašoma daugiau nei 1 mln. 130 tūkst. litų.

Specialiai sudaryta komisija iš Miesto kultūros ir meno tarybos ekspertų, Kultūros skyriaus darbuotojų ir Tautinių mažumų tarybos narių visus pateiktus projektus įvertino ir nusprendė, jog į remtinų sąrašą šiemet patenka 91 projektas iš 129.

Likusieji atmesti dėl blogai parengtų paraiškų arba dėl jų rengėjų neatsiskaitymų savivaldybei už pernai jos paremtus projektus. „Juodajame“ sąraše – 15 įstaigų bei organizacijų, iki 2005 m. sausio 1-osios neatsiskaičiusių savivaldybei, kaip panaudojo jų projektams įgyvendinti iš Klaipėdos miesto biudžeto gautas lėšas, tarp jų – ir Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyrius. Pastarieji prarado teisę vienerius metus dalyvauti kultūros projektų konkurse.

Pernai Klaipėdos miesto savivaldybės Kultūros skyrius gavo 117 kultūros ir meno projektų, kurių bendra sąmata siekė 2 mln. 191 tūkst. litų. Jiems iš savivaldybės teikėjai prašė 1 mln. 12 tūkst. litų. Iš miesto biudžeto 2004-aisiais kultūros ir meno projektams skirta 300 tūkst. litų, kurie buvo paskirstyti 98 konkursą laimėjusiems projektams.

50 tūkst. litų savivaldybės skirtų lėšų projektų rengėjai pernai nepanaudojo. Anot Kultūros skyriaus vedėjos Nijolės Laužikienės, tie pinigai neprapuolė, buvo perskirstyti kitiems kultūros renginiams.

Tačiau šiemet konkursą laimėję kultūros ir meno projektų rengėjai, sudarydami sutartis su savivaldybe, privalės suvokti, jog savivaldybė tik iš dalies finansiškai remia jų idėjas, ir turės įrodyti, kad joms įgyvendinti patys turi ne mažiau nei 30 proc. lėšų iš kitų finansavimo šaltinių (savų ir rėmėjų lėšų).

Tai numatyta ir 2004 m. lapkričio 25 d. patvirtintuose naujuose Kultūros projektų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų nuostatuose.

by admin