Miesto parama kultūros ir meno projektams

Miesto parama kultūros ir meno projektams

Klaipėdos miesto savivaldybės Kultūros skyriaus siūlymu, atsižvelgus į visuomeninės Miesto kultūros ir meno tarybos bei tautinių bendrijų komisijos rekomendacijas ir pritarus miesto tarybos Socialinių reikalų komitetui, paskirstyta miesto parama – 300 tūkst. litų savivaldybės biudžeto lėšų – Klaipėdos kultūros ir meno projektams 2005 m. Šiemet miestas parems 84 tradicinio ir modernaus meno plėtros, meninės saviraiškos, miesto istorinio ir kultūrinio savitumo programų kultūros projektus.

Miestą reprezentuojančioms šventėms ir festivaliams – 10 projektų – paskirstyta 123800 litų. Dar 53200 litų paremta 14 meninių projektų. Miesto kultūrai ir istorijai aktualūs 8 leidybiniai projektai gavo 26800 litų. Jaunimo meninėms idėjoms įgyvendinti skirta 29100 litų, kurie paskirstyti 11 projektų. Etninės kultūros puoselėjimo 9 projektams atiteko 18300 litų. Gyventojų meninės saviraiškos 13 projektų paskirstyta 14400 litų, neįgaliųjų meninės saviraiškos 5 projektams – 12600 litų, tautinių mažumų bendruomenių 14 kultūrinių projektų – 21800 litų.

I. 2005 m. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšos miestą reprezentuojančioms šventėms ir festivaliams:

1. Viešajai įstaigai „Klaipėdos lėlių teatras“ – 3-iajam tradiciniam tarptautiniam lėlių teatrų festivaliui vaikams ir jaunimui „Karakumų asilėlis 2005“ – 5000 Lt.

2. Viešajai įstaigai „Panoptikumas“ – 6-ajam tarptautiniam mažųjų kino formų festivaliui „Tinklai“ – 9000 Lt.

3. Klaipėdos miesto chorinei bendrijai „Aukuras“ – XV tarptautiniam Stasio Šimkaus chorų festivaliui – 18000 Lt.

4. Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriui – „Poezijos pavasariui – 2005“- 2000 Lt.

5. Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriui – „Novelės rudeniui – 2005“ -1000 Lt.

6. Menininkų grupei „Žuvies akis“ – tarptautiniam meno festivaliui “Plartforma“ – 13000 Lt.

7. Klaipėdos muzikiniam teatrui – VIII tarptautiniam operos ir simfoninės muzikos festivaliui „Muzikinis rugpjūtis pajūryje: Europos ir Lietuvos operos žvaigždės“ -18000 Lt.

8. Klaipėdos džiazo klubui – 12-ajam Klaipėdos pilies džiazo festivaliui – 50000 Lt.

9. Viešajai įstaigai „Lietuvos šokio informacijos centras“ – tarptautinio šiuolaikinio šokio festivalio „Naujasis Baltijos šokis 2005“ renginiams Klaipėdoje – 5000 Lt.

10. Viešajai įstaigai „Naujasis vargonų forumas“ – tarptautiniam festivaliui „Vargonų vasara 2005“ – 2800 Lt.

II. 2005 m. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšos meniniams projektams:

1. Viešajai įstaigai „Klaipėdos lėlių teatras“ – lėlių spektaklio mažiausiems Klaipėdos gyventojams „Angelų pasakos“ pagal. V.V.Landsbergį pastatymui – 4000 Lt.

2. LDM Prano Domšaičio galerijai – tarptautinei mokslinei konferencijai „Menininkų kūrybos centrai ir jų bendruomenės Vidurio ir Rytų Europoje“ – 2800 Lt.

3. Viešajai įstaigai „Įdėjų sektorius“ – projektui „Džiazuojantis estampas“ – 3000 Lt.

4. Menininkų grupei „Žuvies akis“ – projektui „Nerezervuotas laikas“ – 10000 Lt.

5. Lietuvos muzikų draugijos Klaipėdos skyriui – Mažosios Lietuvos simfoninio orkestro ir solistų koncertui, skirtam tarptautinei Muzikų dienai, – 1700 Lt.

6. Klaipėdos dramos teatrui – N.Saimono pjesės „Banketas“ pastatymui – 6800 Lt.

7. Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriui – poetų sambūriui „Placdarmas -2005“ – 2000 Lt.

8. Lietuvos kompozitorių sąjungos Klaipėdos skyriui – kompozitoriaus R.Šileikos kūrybiniam vakarui meninės veiklos 30-mečio proga – 2000 Lt.

9. Lietuvos kompozitorių sąjungos Klaipėdos skyriui – bendram Klaipėdos kompozitorių ir poetų muzikos ir poezijos vakarui – 1000 Lt.

10. Lietuvos kompozitorių sąjungos Klaipėdos skyriui – kompozitoriaus Zigmo Virkšo autorinės kompaktinės plokštelės išleidimui – 4000 Lt.

11. Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyriui – įdomiausių Klaipėdos apylinkėse esančių gamtovaizdžių pristatymui klaipėdiečiams ir Klaipėdos miesto svečiams, pasitelkiant meninę fotografiją, – 1200 Lt.

12. Klaipėdos apskrities dailininkų sąjungai – projektui „Klaipėda. Iš arti“ – 4000 Lt.

13. Klaipėdos apskrities dailininkų sąjungai – projektui „Krantai 2005“ – 7900 Lt.

14. Klaipėdos apskrities dailininkų sąjungai – parodų ciklui „XX a. Lietuvos dailės klasikai“ – 2800 Lt.

III. 2005 m. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšos leidybiniams projektams:

1. Rašytojui Kostui Kaukui – knygai „Linksmai apie medžiotojus ir žvejus“ – 1000 Lt.

2. Fotomenininkui Remigijui Treigiui – fotoalbumui „Remigijus Treigys. Fotografija“ – 3000 Lt.

3. Literatų klubui „Ars Magna“ – Sergejaus Isajevo knygai „Po stopam litovskich volchvov “ („Lietuvių išminčių pėdsakais“) – 5000 Lt.

4. K. Demerecko leidyklai „Libra Memelenskis“ – Vasilijaus Safronovo knygos „Klaipėdos miesto istorinės raidos bruožai“ leidybai – 3300 Lt.

5. Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriui – literatūriniam –kultūriniam almanachui „Baltija-2005“ – 10000 Lt.

6. Dailininkei Sofijai Kanaverskytei – knygai „Asmeniškai…“ – 2500 Lt.

7. Dainiui Sobeckiui – knygai „Žvejo sūnus“ – 1000 Lt.

8. Algirdui Darongauskui – atvirukų komplektui „Olandų kepurė“ – 1000 Lt.

IV. 2005 m. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšos jaunimo meniniams projektams:

1. Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijai – romansų vakarui „A na posledok ja skažu“ – 500 Lt.

2. Klaipėdos universitetui – šalies mokyklinių teatrų festivaliui-konkursui „Aitvarai“ pereinamajai Teatro pedagogikos katedros taurei laimėti ir moksliniam seminarui „Mokyklinio teatro problemos“ -1900 Lt.

3. Viešajai įstaigai „Gintarinė gaida“ – jaunųjų akordeonistų pasiruošimui tarptautiniams konkursams – 700 Lt.

4. Klaipėdos universitetui – pianistų rengimui tarptautiniams konkursams: atviroms meistriškumo paskaitoms ir pamokoms – 1800 Lt.

5. Klaipėdos universitetui – kompaktinės plokštelės „Klaipėdos kompozitorių vokalinės ir kamerinės muzikos kūriniai“ išleidimui – 3000 Lt.

6. Klaipėdos regiono moterų informacijos centrui – projektui „Jaunimo kultūrinės iniciatyvos – Klaipėdai“ – 1700 Lt.

7. Klaipėdos universitetui – 2-ajam tarptautiniam studentų kamerinių ansamblių ir koncertmeisterių konkursui – 13000 Lt.

8. Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijai – tarptautiniams meistriškumo kursams – 1700 Lt.

9. Vakarų Lietuvos regiono pučiamųjų instrumentų muzikų asociacijai – jaunųjų atlikėjų mediniais ir variniais pučiamaisiais instrumentais konkursui „Jūros fanfaros-2005“ – 1700 Lt.

10. Klaipėdos miesto dailės klubui „Guboja“ – projektui „Puošiame Klaipėdą“ – 1200 Lt.

11. Klaipėdos miesto dailės klubui „Guboja“ – projektui „Mes augame Klaipėdoje“ – 1900 Lt.

V. 2005 m. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšos etninės kultūros puoselėjimo projektams:

1. Lietuvininkų bendrijai „Mažoji Lietuva“ – projektui „Mažosios Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas“ – 1500 Lt.

2. Lietuvos jūrų muziejui – etnokultūriniam festivaliui „Žuvys išgalvojo giesmes“- 5300 Lt.

3. Klaipėdos miesto liaudiškojo muzikavimo ir dainavimo klubui „Ringa“ – senųjų Klaipėdos muzikantų garso įrašų leidybai – 1200 Lt.

4. Klaipėdos universitetui – projektui „Lietuviai ir lietuvininkai. Etninė kultūra“- 2000 Lt.

5. Klaipėdos miesto pensininkų klubui „Klaipėda“ – projektui „Mažosios Lietuvos etninės kultūros paveldo aspektai“ – 1300 Lt.

6. LDM Klaipėdos laikrodžių muziejui – saulės laikrodžių projektui „Saulės takas ratu“ – 3800 Lt.

7. Lietuvininkų bendrijai „Mažoji Lietuva“ – projektui „Mažosios Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas“ – 1000 Lt.

8. Klaipėdos apskrities viešajai Ievos Simonaitytės bibliotekai – 10-iesiems Ievos Simonaitytės skaitymams – 500 Lt.

9. Klaipėdos miesto visuomeninei organizacijai „Žmogaus beieškant“ – ekspedicijai „Karaliaučius 1255-2005“ – 1700 Lt.

VI. 2005 m. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšos gyventojų meninės saviraiškos projektams:

1. Klaipėdos miesto bendrijai „Atminties gaida“ – projektui „Rezistencinės kovos atspindys choro bendrijos „Atminties gaida“ renginiuose“ – 1800 Lt.

2. Klaipėdos miesto pensininkų bendrijai „Sidabro gija“ – gyventojų meninės saviraiškos programai – 1300 Lt.

3. Klaipėdos folkloro klubui „Šeimyna“ – subuvimui Kernavėje – 1000 Lt.

4. Klaipėdos miesto pensininkų klubui „Klaipėda“ – vokalinio ansamblio „Nendrė“ veiklai – 1000 Lt.

5. Klaipėdos krizių įveikimo centrui – gyventojų iš aukščiausios rizikos grupės – nakvynės namų – grąžinimas į visuomenę, organizuojant turiningą laisvalaikį, – 1000 Lt.

6. Visuomeninei meno mėgėjų bendrijai „Smėlio sauja“ – meninei programai „Mes išliksim jauni“ – 500 Lt.

7. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Klaipėdos pajūrio bendrijai – koncertinei programai „Trys spalvos“ – 1000 Lt.

8. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Klaipėdos pajūrio bendrijai – „Bočių“ kolektyvo 10-mečio koncertui – 500 Lt.

9. Klaipėdos pagyvenusių žmonių mišriam chorui-bendrijai „Alna“ – koncertiniam projektui „Lietuviai Europoje ir pasaulyje“ – 1000 Lt.

10. Klaipėdos pagyvenusių žmonių mišriamchorui-bendrijai „Alna“ – „Mes baltai prie Baltijos“ (Baltų vienybės dienos minėjimui Klaipėdoje) – 1000 Lt.

11. Klaipėdos miesto dailės klubui „Guboja“ – projektui „Gubojai – 35“ – 2300 Lt.

12. Klaipėdos miesto pagyvenusių žmonių bendrijai „Pajūrio krantai“ – koncertinei programai „Per dainą, poeziją į žmogaus širdį“ – 1000 Lt.

13. Visuomeninei organizacijai „Vakaro žaros“ – projektui „Nors plauka žili, širdyje – jausmai jauni“ – 1000 Lt.

VII. 2005 m. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšos neįgaliųjų meninės saviraiškos projektams:

1. Žemaitijos rašytojų bendrijai – projektui „Žolės balsas“ – 1400 Lt.

2. Lietuvos kurčiųjų draugijos padalinio Klaipėdos teritorinei valdybai – projektui „Tyla man tapo tarsi draugė…“ – 1700 Lt.

3. Viešajai įstaigai „Trečiasis amžius“ – projektui „Neįgaliųjų meninė saviraiška“ – 3400 Lt.

4. Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Klaipėdos skyriui – projektui „Dvasios šiluma-2“ – 1100 Lt.

5. Viešajai įstaigai „Klaipėdos lėlių teatras“ – meniniam edukaciniam projektui „Tylos teatras“ – 5000 Lt.

VIII. 2005 m. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšos tautinių mažumų bendruomenių kultūriniams projektams:

1. Lietuvos lenkų sąjungos Klaipėdos skyriui – projektui „Draugystė vainikas“ – 1200 Lt.

2. Klaipėdos apskrities latvių asociacijai „Atpūta“ – projektui „Lietuva ir Latvija – bendros šaknys ir esame visai artimu“ – 1400 Lt.

3. Klaipėdos miesto romų (čigonų) draugijai „Paše jak“ – projektui „Romų kultūra ir jos palikimas“ – 1000 Lt.

4. Visuomeninei organizacijai „Muzikos svetainė“ – vakarui-koncertui „Kerintys rudens garsai“ – 1200 Lt.

5. Klaipėdos rusų bendrijai „Lada“ – tarptautiniam tradiciniam vaikų ir jaunimo teatro festivaliui „Gintarinė aušra“ – 2000 Lt.

6. Klaipėdos rusų bendrijai „Lada“ – tradicinei kūrybinei stovyklai vaikams ir jaunimui „Vaikai mūsų ateitis- investuokime į ateitį“ – 1700 Lt.

7. Klaipėdos rusų bendrijai „Lada“ – jaunimo šventei – šou „Mis Snieguolė-2005“ – 1200 Lt.

8. Klaipėdos rusų bendrijai „Lada“ – liaudies kūrybos darbų parodai „Auksinė adatėlė“ – 700 Lt.

9. Klaipėdos rusų bendrijai „Lada“ – Slavų kultūros dienoms – 1700 Lt.

10. Klaipėdos miesto ukrainiečių tradicinės kultūros ir folkloro klubui „Prosvit“ – Klaipėdos miesto etninių kultūrų (ukrainiečių ir lietuvių) pristatymui Ukrainoje – 2400 Lt.

11. Viešajai įstaigai „Razdolija“ – tarptautiniam slavų kultūros festivaliui „Slavų kiemelis“ – 1700 Lt.

12. Klaipėdos miesto baltarusių bendrijai „Krynica“ – šventei “Kupalle“ – 1000 Lt.

13. Viešajai įstaigai „Razdolija“ – tautinių dainų teatrui „Razdolija“ – 3400 Lt.

14. Klaipėdos apskrities Ukrainos kultūros centrui „Trojanda“ – projektui „Vakarų Ukrainos dekoratyvinis taikomasis menas Lietuvai“ – 1200 Lt.

by admin