Mindaugas Valiukas

Mindaugas Valiukas

***

chrizantemos aromatas…
apie ką aš
kalbėjau?

***

alus ir kefyras –
tėvas su sūnum prie stalo.
abu su ūsais.

***

sausra
gluosnis nesiekia šakom
vandens

***

ramus arinas.
krentantis gluosnio lapas
stebi:
iš dugno kyla gluosnio lapas

***

rudenio lietūs
obuoliai krenta į
patvinusį ežerą

***

kantriai laukiu
kol klevo lapas paraus.
įdėsiu knygon

***

vėjas rita
šaligatviu liepų lapus
bet dar ne ruduo

***

žiemos vidurys
o vėjas pusto
smėlį

***

žiemos vakaras
vakiškoj knygoj randu
raudoną lapą

***

nuo tavo delno
saldainio popierėlis
lekia drugeliu

***

žiemos saulė
ant varveklio galiuko
pasmeigtas lašas

***

baugu
net žingsnį žengti.
pirmasis sniegas

***

ką tik iškrito
pirmasis sniegas
o jau pripėduota!

***

juodos pėdelės.
pirmuoju sniegu bėga
nematomas katinas

***

viską sujaukė
į vasaros tvenkinį įkritęs
pirmas sausas lapas

***

pasikeitė vėjas
gluosnio lapai kito
kranto link

***

drovu liepaitei
rudenio ryto. išauš
o ji nuoga!

***

rudenio lietūs.
vienas giedras veidas mieste
iš plakato

***

vėjo pakeltas
sklendžia išdidžiai
plastikinis maišelis

***

išvaikęs iškylautojus
lietus pripildė
nugertas taures

***

iki kelių sniege
karuselės
arkliukas

***

vasaros karščiai
kieme šaldytuvas
atdarom durim

***

nukrito paskutinis
klevo lapas.
šiems metams viskas

***

akmuo nekvėpuoja!
bet dar
šiltas

by admin