Ministras išklausė

Ministras išklausė

RITA BOČIULYTĖ

Naujasis Lietuvos kultūros ministras Vladimiras Prudnikovas sausio 20-ąją priėmė asociacijos “Savivaldos kultūros kolegija” atstovus. Anot asociacijos kanclerės Nijolės Laužikienės, šio susitikimo tikslas buvo ministrui pristatyti kolegiją, jos veiklą, aptarti, kuo ji gali būti naudinga kultūros ministrui, ir iškelti aktualias visai Lietuvai ir jos regionams kultūros problemas su viltimi, kad ministras padės jas išspręsti.

Savivaldos kultūros kolegija, veikianti jau 10 metų, vienija 13 narių – visus šalies savivaldybių kultūros administratorius. Antri metai asociacijai vadovauja Klaipėdos miesto savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja N. Laužikienė.

Asociacijos kanclerė “Klaipėdos” dienraščiui tvirtino, kad, Savivaldos kultūros kolegijos nuomone, regioninės kultūros politikos plėtros programos įgyvendinimas mūsų šalyje yra įstrigęs, apskrityse (taip pat ir Klaipėdos) nevykdomas įstatymas, kuriame nurodoma, kad jos įgyvendina valstybės kultūros politiką. Pernai tam tikslui šalies apskritys iš valstybės biudžeto gavo po 100 tūkstančių litų kultūros plėtrai. Vienos jas panaudojo įsteigdamos kultūros darbuotojų etatus ir juos išlaikydamos, kitose lėšos buvo skirstomos įvairiai, ir ne tik kultūros reikmėms. Ministerijai rekomendavus, prie apskričių administracijų buvo sudarytos kultūros ir meno tarybos. Dauguma jų, anot N. Laužikienės, nepatenkintos, kaip tie valstybės pinigai buvo panaudoti. Juolab kad šiemet apskričių administracijos vėl gaus kultūrai po 100 tūkstančių litų ir vėl disponuos jais kaip išmano? “Mes prašėme ministrą, kad būtų aiškiau reglamentuota, kam tos valstybės lėšos apskrityse turi būti skiriamos, kad būtų tiksli nuoroda – konkurso keliu kultūros programoms įgyvendinti”, – “Klaipėdai” sakė N.Laužikienė.

Susitikimo metu buvo aptarti ir kiti, asociacijos narių nuomone, svarbūs savivaldos kultūros klausimai. Vienas jų – dėl materialinės bazės gerinimo bibliotekoms, kultūros centrams ir muziejams. “Be valstybės paramos, savivaldybės šių problemų negali išspręsti, – tvirtino Savivaldos kultūros kolegijos kanclerė. – Valstybės mastu kol kas patvirtintos tik bibliotekų programos, bet jos finansuojamos ir įgyvendinamos vangiai.”

Taip pat su ministru asociacijos atstovai kalbėjosi apie kultūros darbuotojų atlyginimus, kurie pernai šiek tiek padidėjo, bet nepakankamai. “Kol kas kultūros darbuotojų kvalifikacija nesiejama su atlyginimu, – patikslino N. Laužikienė. – Prašėme ministrą, kad ruošiamuose atestacijų nuostatuose aukštesnės kategorijos kultūros darbuotojui suteikimas būtų susijęs ir su jo atlyginimo augimu.”

Su ministru kalbėta ir dėl struktūrinių fondų, – tikintis, kad juose atsiras “eilutė” kultūrai, remiantis portugalų, lenkų ir kitų šalių pavyzdžiais. Šalies savivaldos kultūros administratoriai išreiškė nepasitenkinimą Kultūros ir sporto rėmimo fondu. Iš jo remiamų projektų du trečdaliai yra Vilniaus menininkų ir tik vienas trečdalis – iš kitų šalies miestų bei apskričių. Savivaldos kultūros administratoriai mano, jog Kultūros ir sporto rėmimo fondas turėtų skirti daugiau dėmesio mažesniems kultūros ir meno projektams iš Lietuvos regionų.

Savivaldos kultūros kolegija kreipėsi į V.Prudnikovą, prašydama, kad Kultūros ministerijoje būtų įkurtas Regioninės politikos skyrius, kurį įsteigti rekomenduoja ir Europos Sąjungos ekspertai.

Po susitikimo su kultūros ministru N. Laužikienė reziumavo: “Ministras mus įdėmiai išklausė, kažko konkretaus nepažadėjo, bet patikino, kad neliks abejingas mūsų išsakytoms mintims, prašymams bei pasiūlymams, kuriuos pateikėme ir raštu. Be kita ko, ministras vienareikšmiškai mums pritarė, kad į regionų kultūros problemas labiau turėtų atkreipti dėmesį apskričių administracijos.”

by admin