Mūsų Paulius

Mūsų Paulius

Paulius Drevinis prie Kristijono Donelaičio paminklo. 1979 m. Bernardo Aleknavičiaus nuotrauka

Alfonsas Jonas Navickas

Ar daug ir ką reiškia penkiolika metų?

Lygiai tiek praėjo ir nuo mūsų klaipėdiečio poeto Pauliaus Drevinio mirties (mirė 1990 metų lapkričio 22).

Paulių drąsiai galima vadinti MŪSŲ, nes Klaipėdoje poetas pragyveno net 27-erius metus. Klaipėdoje mokytojaujant išleido visas savo poezijos knygas.

Pirmasis jo eilėraščių rinkinys pasirodė 1966, po to beveik kas keletą metų mus aplankydavo vis nauja jo knyga.

Ir būtent čia jis tapo Lietuvos rašytojų sąjungos nariu.

Žinome, kad Paulius Drevinis gimė 1919 spalio 13 Gulbinuose (Biržų raj.).

Lietuvos literatūros enciklopedijoje (Vilnius, 2001) suminėtos visos jo išleistos knygos, duotas jo kūrybos įvertinimas.

Bet grįžkime atgal: kas nežino jo skambaus, nepakartojamo eilėraščio “Jaunai mergaitei” (Dega akys kaip angliukai…), Pauliaus tekstais sukurtų dainų.

Pauliaus kūryba ir dabar įvairiomis progomis spausdinama periodikoje, antologijose, jo eilėraščius panaudoja daugelis teminių knygų sudarytojų.

Jo kūryba skelbiama interneto svetainėse.

Ar poetas viso to tikėjosi?

Mielo Pauliaus, nepamirštame ir mes, Klaipėdos krašto rašytojai, jo poetinį alsavimą jaučiame nuolat. Jo knygos mus grąžina į jo kūrybos, jo sielos gelmes.

Į sunkius tremties ir teikiančius vilties metus. Jo kūryba primena nuolat mums jo gimtinės, tėvynės takus takelius…

Tad prisiminkime dar kartą šiandien jo kūrybą, jo gilų ir nuoširdų mus lydintį žvilgsnį.

by admin