Nacionalinė pažangos premija laukia pretendentų

Nacionalinė pažangos premija laukia pretendentų

Apdovanojimai, įgiję Lietuvos Nobelio premijos vardą, bus teikiami jau trečią kartą. Akademinę, verslo ir kultūros bendruomenes Nacionalinės pažangos premijos komitetas (NPPK) kviečia teikti paraiškas ir siūlyti 2008 metų kandidatus. Šiemet bus paskirtos trys 70 tūkst. litų premijos mokslo, partnerystės ir kultūros pažangos srityse.

Nuo 2006-ųjų teikiama Nacionalinė pažangos premija pagerbiami Lietuvos pažangai idėjomis, atradimais, originaliais sprendimais ar pasauliniais laimėjimais nusipelnę mokslo, verslo ir kultūros žmonės. Šio apdovanojimo misija – pažangos motyvacija ir įkvėpimas.

Mokslo pažangos premija orientuota į aukščiausius pasaulinius mokslo standartus ir atradimus, kurių rezultatai turi didelę įtaką Lietuvos pažangai. Ji teikiama mokslininkams ar jų grupėms už mokslo ir Lietuvos intelektinio potencialo vystymą.

Partnerystės pažangos premija apdovanojama už indėlį į gyveni-

mo kokybės gerinimą ir šalies konkurencingumo didinimą. Premija skiriama mokslininkams ir verslininkams – už sėkmingą bendradarbiavimą diegiant pažangiausias technologijas ir naujoves, už sėkmingą drąsiausių eksperimentų taikymą versle.

Kultūros pažangos premija skria-

ma už pasaulinės patirties ir savo talento sklaidą ugdant Lietuvos ateities kartas visose kultūros raiškos formose.

“Kandidatus Nacionalinei pažangos premijai gali siūlyti ne tik mokslo institucijos, verslo, pramonės, meno, kultūros asociacijos ar pelno nesiekiančios organizacijos, bet ir ne mažesnės kaip penkių asmenų mokslininkų, verslininkų ar kultūros veikėjų iniciatyvinės grupės”, – aiškino VšĮ ,,Nacionalinė pažangos premija” projekto vadovė Edita Skaraitė.

Nacionalinės pažangos premijos iniciatyva jungia ir vienija pagrindinius šalies akademinės visuomenės segmentus. Projekte aktyviai dalyvauja Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos mokslo taryba, šalies aukštosios mokyklos, mokslinių tyrimų įstaigos ir institutai bei ekspertinės institucijos. Iš jų atstovų sudarytas NPPK, kuris ir vertina pateiktas paraiškas.

Pirmoji Nacionalinės pažangos premijos teikimo ceremonija įvyko 2006-ųjų gegužę. Mokslo pažangos premija buvo apdovanoti kardiochirurgai profesorius Algi-

mantas Marcinkevičius, Vytautas Jonas Sirvydis ir Giedrius Uždavinys. 2007 metais ją pelnė akademikas lituanistas Zigmas Zinkevičius.

Partnerystės pažangos premija 2006-aisiais įteikta šalies biotechnologijos lyderiams profesoriams Vladui Algirdui Bumeliui ir Euge-nijui Arvydui Janulaičiui, 2007-aisiais – lazerių mokslo ir pramonės atstovams dr. Romualdui Danieliui, Kęstučiui Jasiūnui, Rimantui Kraujaliui ir akademikui Algiui Petrui Piskarskui.

Kultūros pažangos premiją 2006-aisiais pelnė skulptorius Gintaras Karosas už Europos parko sukūrimą. 2007-aisiais ja apdovanotas operos solistas profeso-rius Virgilijus Noreika.

Paraiškų 2008 metų premijoms NPPK laukia iki balandžio 1 dienos. Specialią paraiškos formą ir reikalavimus pretendentams galima rasti tinklalapyje www.npp.lt.

2008-ųjų laureatus ketinama paskelbti iškilmingoje apdovanojimų ceremonijoje gegužės mėnesį Vilniuje.

„Durų” inf.

 

by admin