Pranciškus Narušis

Pranciškus Narušis

…Vandens

Juodai baltas sniegas

vis dar žalumą užgožia.

Kur pažvelgsi, –

atminimai, prisiminimai.

Tad prie ko prisišliet,

ar sustot, gaivumo pasisemt.

Tavoji praeitis

tik bekraštės teorijos

atradimas.

(Žudyk save – mažiau kentėsi)

Blefo taurę, grožio sklidiną,

Nesusivėluoki sudaužyti.

Gerai

Paprasčiausiai esame

išgąstingai skandinti atėję,

Gyvenimo verpetuose

rėpliojame slapčia.

Suradę vietelę

tvorom apsistatom

ir ieškom kvailai

išmintingos draugystės

Meilėje? Suklūstam, –

priimam, kaip prinokusius

vaisius

skubam užsisklęsti

ir toliau netikėti

Netikėti – gerai

Tikėti – gerai

Išeiti – gerai

Gimti – gerai

Amžinos slėpynės

nuo mirties savosios, –

tik atleiski man,

akys viską išduoda.

***

Išėjęs sukursiu meilę

Meilėje bučiniais kalbėsiu

Kartosiu tas pačias klaidas

ir vėl išeisiu.

Ta amžina ugnelė

Sugaus benamę sielą

Tos Dangiškai žemiškos

mintys

Gal ir ištars žodžius

Neieškokit vienas kito, –

neieškokit.

***

Regėjimas,

Klausa,

Prisilietimas

Viskas tau

Legato, – tik kaukolė

Tuščia gelmių,

Triumfo breikai –

Laimingo mygtuko išdaigos

… taip tobula ir nyku, –

ir jokio polėkio

Veržlia krūtine trokštu

deformuoto grožio gilaus.

Juk mes vieniši,

paslapčių pilni

Stiprybę barstome

Pėdsakų šaly.

Pelenai

Pelenai prasmingiau

nei kūnas apsėstas sliekais.

Pabiri puslapiai

lankstesni nei stora knyga.

Krūtinei lengviau

ir ieškoti nereikia,

nuostabu kai neslegia

turtai Tavyje.

Viską išbarstyk (jei gali)

negailėk taupydamas, –

laisvų pelenų

nebesusižers niekas.

Tad išbarstyk

Jei dar gali.

Likimo gaida

Naktis, ne tik tyla

Pauzė – tylėjimo paslaptis

Meilė – lyg bučinys paklydęs

Mintyse gyva.

Išskėstos rankos

Amžino rytojaus

Skaudžiai baudžia visus

Kur pasislėpsi kai bunda

likimai

Kur jau pailsėsi pilnas

troškimų.

Prikaltas prie triukšmo, –

Ilgiesi tylos.

O likimo moterys –

ta gyvenimo pauzė,

Keičia ritmą ir svajas.

Pasirink, mielas kraštieti,

Kuris kalėjimas Tau

prie širdies.

Gimei triukšme ir gyvenk.

——————————-

Natos –Knygos –Durys

Ar ne tas pats…

Birbynė

Nesu laimingas ir išradingas

greito vėjo išblaškytas.

Nesu jausmingas ir stiprus

atvėręs širdį ir jausmus,

lyg šiukšlė

nemirštančio žmogaus,

liežuvis pavargo,

birbynė užgeso.

by admin