Prano Domšaičio paveikslai eksponuojami Diuseldorfe

MENO MARŠRUTAIS

Prano Domšaičio paveikslai eksponuojami Diuseldorfe

Kristina JOKUBAVIČIENĖ

Diuseldorfe, fondo „Gerhart-Hauptmann-Haus“ parodų salėse kovo 1-ąją buvo atidaryta tapytojo Prano Domšaičio (1880-1965) paveikslų paroda, ten nukeliavusi iš Klaipėdos paveikslų galerijos ir prieš dvejus metus čia įsteigto P. Domšaičio kultūros centro. Diuseldorfo meno publika iki balandžio 18 dienos turi galimybę susipažinti su dailininko, kuris iki Antrojo pasaulinio karo buvo garsus ir pripažintas Vokietijoje, kūryba.

Fondo kvietimu

2001 metais Lietuvių fondas (JAV) padovanojo Lietuvai didžiulę P. Domšaičio kūrinių kolekciją ir Klaipėdoje buvo atidaryta nuolat veikianti jo tapybos ekspozicija. P. Domšaičio kūryba sulaukia vis platesnio dėmesio. Tai liudija ir Diuseldorfo fondo iniciatyva surengti dailininko parodą Vokietijoje. Parodos projektą ženkliai parėmė Lietuvių fondas.

Į parodos atidarymą susirinko gausus meno visuomenės būrys, kultūros institucijų atstovai. Atidarymo metu skambėjo F.Listo ir F.Šuberto kūriniai. Fondo „Gerhart-Hauptmann-Haus“ direktorius dr. Valteris Engelis pabrėžė kultūrinio bendradarbiavimo tarp Vokietijos ir Lietuvos svarbą, pasidžiaugė, kad Lietuvoje rūpinamasi dailės paveldu.

Kur buvo garsus

Atidarymo svečiai įdėmiai išklausė mano pranešimą apie Prano Domšaičio kūrybą, jo galeriją Klaipėdoje, kultūros centro veiklą. Visiems didelį įspūdį padarė priminti faktai apie P. Domšaičio populiarumą 3-4 dešimtmečius Vokietijoje. Labai malonu svečių būryje buvo sutikti ponią Mają Elehrmann-Mollenhauer, specialiai į atidarymą atvykusią iš Mainco, esančio už kelių šimtų kilometrų. Po oficialiosios dalies sulaukiau daug klausimų apie dailininką, Klaipėdą ir Lietuvą.

Parodoje Diuseldorfe eksponuojamas trisdešimt vienas Prano Domšaičio paveikslas, o jos visuma nuosekliai atspindi šio dailininko kūrybos raidą. Fondo „Gerhart-Hauptmann-Haus“ parodų salės moderniai įrengtos, kameriškos ir puikiai tinka P. Domšaičio paveikslams. Su šia paroda P. Domšaičio kūryba simboliškai sugrįžo į Vokietijos meninę erdvę, iš kurios jis, verčiamas istorinių aplinkybių, buvo priverstas pasitraukti pokariu.

Keisis parodomis

Tikimės, kad dar 2001 metais Klaipėdos paveikslų galerijoje surengta Ernsto Mollenhauerio paroda prasidėjęs bendradarbiavimas su fondu „Gerhart-Hauptmann-Haus“ nesibaigs šiuo projektu. Aptarti tolesnio keitimosi parodomis planai.

Diuseldorfe saugoma vieno iš nedaugelio Klaipėdoje gimusių dailininkų – H. Gutmano kūrinių kolekcija. H. Gutmanas studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje. 2007 metais bus švenčiamos 100-osios jo gimimo metinės – puiki proga parodyti dailininko kūrinius Klaipėdoje.

by admin