Prano Domšaičio paveikslai eksponuojami parodoje Dachau

Prano Domšaičio paveikslai eksponuojami parodoje Dachau

Vienas iš Prano Domšaičio paveikslų – „Žvejų valtys“ (1935), – eksponuojamų parodoje Dachau.

Kristina Jokubavičienė

Birželio 19 dieną Dachau paveikslų galerijoje (Vokietija) atidaryta pa-roda “Europos dailininkų kolonijos svečiuojasi Dachau”, kurioje atstovaujamos dvidešimt aštuonios Europoje veikusios arba tebeveikiančios dailininkų kolonijos.

Parodoje eksponuojami trys tapytojo Prano Domšaičio peizažai iš šio dailininko vardu pavadintos paveikslų galerijos Klaipėdoje. Jie atstovauja Nidos ir Mažųjų Kuršių dailininkų kolonijoms. Nuo Prano Domšaičio kūrybinio palikimo sugrįžimo į Lietuvą ir dailininko paveikslų galerijos atidarymo Klaipėdoje 2001 metais tai jau antras jo kūrybos pristatymas tarptautiniu mastu. 2004-aisiais Prano Domšaičio tapybos paroda buvo surengta taip pat Vokietijoje, Diuseldorfe.

Atgijo menų miestas

Dachau šiandien dažniausiai asocijuojasi su baisiuoju teroro faktu, nacionalsocialistų įrengta koncentracijos stovykla. Mažiau plačiajai visuomenei yra žinoma apie kitą šio seno miesto, šiemet švenčiančio 1200 metų jubiliejų, įžymybę – garsiąją dailininkų koloniją, veikusią iki Pirmojo pasaulinio karo ir visada minimą kartu su kitomis dailininkų kūrybos vietomis Europoje: Vorpsvede, Murnau, Arenshopu, Nida, Skagenu ir kitomis.

XIX a. Dachau garsėjo kaip menų miestas, manoma, kad kas dešimtas jo gyventojas buvo tapytojas. Romantiškos viduramžiais dvelkiančios gatvelės, vaizdingos apylinkės traukte traukė menininkus. Dachau buvo reikšmingas dailininkų kūrybos centras.

Ši pulsuojanti kūrybinė veikla atgaivinta po karo, XX a. antroje pusėje. Šiandien Dachau rasime daugybę vadinamųjų “dailininkų namų”, ateljė, galerijų, nuolat vyksta parodos, kasmet rengiamos įspūdingos miesto šventės.

Slėpėsi nuo civilizacijos

Dailininkų kolonijos – unikalus reiškinys, kurio pradžia siekia XIX a. vidurį, kai visos Europos dailininkai, slėpdamiesi nuo civilizacijos, pasaulio materializmo, inspiracijų kūrybai pradėjo ieškoti toliau nuo sparčiai augančių miestų, kaimo vietovėse, pirma-pradėje gamtoje. Jie būrėsi į bendruomenes, kuriose ilgesnį ar trumpesnį laiką gyvendavo ir kurdavo. Vienos iš garsiausių ikikarinėje Europoje Nidos dailininkų kolonijos puoselėtojas Ernstas Molenhaueris rašė: “Nida buvo susibūrimo vieta menininkams ir visiems žmonėms, ieškantiems nepalytėtos gamtos potyrių ir nekenčiantiems bet kokio sambrūzdžio”.

Paplito visoje Europoje

Dailininkų kūrybos centrai, paplitę Prancūzijoje, Vokietijoje, Olandijoje, Danijoje ir kituose kraštuose, sudarė ypatingą kultūrinę terpę. Kai kuriuose iš jų senosios tradicijos tęsiamos. Pastaruoju metu dailininkų kūrybos centrais vis labiau domimasi, o jų istoriją tyrinėja ir veiklą koordinuoja “EuroArt”, Europos dailininkų kolonijų susivienijimas.

2001-2002 metais šį dailės ir kultūros istorijos fenomeną apibendrino Germanų nacionalinio muziejaus Niurnberge surengta didžiulė paroda “Dailininkų kolonijos Europoje”.

Domisi ir Lietuvoje

Dailininkų kolonijų problematika domimasi ir Lietuvoje. Šiemet rugsėjo mėnesį Prano Domšaičio galerijoje vyks tarptautinė konferencija “Menininkų kūrybos centrai ir jų bendruomenės Vidurio ir Rytų Europoje”, kuri su-burs tyrinėtojus iš Vokietijos, Lenkijos, Vengrijos, Švedijos, Lietuvos.

Prasmingai Nidos dailininkų kolonijos atminimą įkūnija jau dešimt vasarų vykstantis tarptautinis “Nidos pleneras”, kurio pa- roda papildys konferenciją ir pratęs dialogą apie tradicijų tęstinumą.

Kolonijose tapyti peizažai

Dachau muziejų ir galerijų susivienijimo, “EuroArt” nario, iniciatyva surengta paroda leidžia dar kartą apžvelgti dailininkų kolonijų patirtį peizažo srityje. Pa-rodoje atstovaujamas ir seniausias dailininkų kūrybos centras, veikęs XIX a. vid. Barbizono kaime, ir kitos vėlesnės dailininkų kolonijos. Jos geografiškai kartais gana tolimos, atspindinčios skirtingas kultūrines tradicijas ir kartu turinčios daug bendrumų, pasireiškiančių ypatingoje peizažinės tapybos nuotaikoje, motyvų pasirinkime ir spalvų skambėjime.

by admin