S.Juščiui – 80

S.Juščiui – 80

 

Robertas Varnas

Šiandien Žvejų kultūros rūmuose rengiamas Stanislovo Juščiaus jubiliejinis vakaras-koncertas, skirtas šio klaipėdiečio muziko – ilgamečio chorų vadovo ir dirigento 80-mečiui.

S.Juščius – tikras žemaitis iš Pagėgių krašto. Pokario Klaipėdoje ir Vilniaus konservatorijoje – žymių muzikų Juozo Karoso ir Klemenso Griauzdės auklėtinis. Vėliau – ilgam, o, matyt, jau ir visam laikui prisiekęs tarnauti Klaipėdai.

Stanislovas daugeliui bene ankstyviausiai, nuo pat 1957-ųjų atmenamas mūsų kartos klaipėdiečių chorų dirigentas, bendradarbis, kolega, bičiulis, lygiai kaip ir nepamainomas, patyręs partneris marių platybėse…

Jo ramų žingsnį, talpų žodį, nuoširdų žvilgsnį jau daugelį metų pažįsta, su pagarba ir meile mena gausybė donelaičiukų, muzikų – šimkiukų, taip pat buvusių Dailės, Pieno kombinatų, kitų jo kadaise suburtų ir garsėjusių chorinių sambūrių dalyviai. Kaip ir šiandieninės „Alnos“ – pagyvenusių žmonių choro dainininkai, tie nenuilstantys veteranai patriotai.

Stanislovas apdovanotas ne vien muzikinės, bet ir puikios literatūrinės kūrybos plunksna. Kaip norėtųsi pagaliau išvysti jo seniai pažadėtus memuarus. Mylėdamas marių ir didžiuosius jūros vandenis, Stasys – kompozitorius iš daugelio metų savo kūrybos atrinko nemažą pluoštą geriausių kūrinių ir išleido dainų rinkinį simboliniu pavadinimu – „Mano miestui ir jūrai“. Tos nuoširdžios dainos visados skambėjo ir šiandien tebeskamba chorų programose, o paties autoriaus platų mostą jau seniai ir dainininkai, ir klausytojai įsidėmėjo koncertuose, dainų šventėse

Solidus, garbingas jubiliato gyvenimo amžius, brandūs pedagoginiai, kūrybiniai bei organizaciniai darbai yra nusipelnę ne tik pagarbos – jie laukia platesnio žvilgsnio, gilesnių įžvalgų, ne vien tokio formaliai proginio pakalbėjimo kaip šis.

Mielasis mūsų Stanislovai, priimk savo gausių bičiulių nuoširdžiausius sveikinimus ir palinkėjimus visokeriopos stiprybės, kūrybos ir gyvenimo sėkmės.

Jubiliejinio vakaro-koncerto pradžia – 17 val. Įėjimas – laisvas.

by admin